W3C home Działalność W3C

Działalności W3C są generalnie podzielone na grupy:
Grupy Robocze (do spraw technicznych)
Grupy Zainteresowań (bardziej ogólna działalność)
Grupy Koordynacyjne (do komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami).


Działalności W3C są pogrupowane poniżej według tego jak są zarządzane przez zespół W3C, według "swojej domeny":

1. Architektura
2. Inicjatywa Dostępnczości do Sieci
3. Wszechobecna Sieć
4. Interakcja
5. Technologia i Społeczeństwo

1. Domena Architechtury
domenaarchitektury


Działalność związana z Document Object Model (Document Object Model Activity)
Obiektowy model dokumentu jest interfejsem niezależnym od sprzętu i języka, mającym na celu pozwolenie programom i skryptom w dynamiczny sposób dokonywać uaktualnień zawartości, struktury i stylu dokumentów. Dany dokument może następnie być przetwarzany, a wyniki owego przetwarzania można z powrotem załączyć do prezentowanej strony.

Działalność związana z Internacjonalizacją (Internationalization Activity)
Celem działalności internacjonalizacji (I18n) jest zapewnienie, że formaty W3C oraz protokoły są otrwarte na wszystkie języki świata, systemy zapisu, kody znaków i konwencje lokalne. 18n zwiększa świadomość spraw związanych z internacjonalizacją poprzez konferencje, warsztaty i artykuły. I18n wnosi bezpośredni wkład do Grup Roboczych oraz analizuje Szkice Robocze na różne tematy wliczając narmalizację znaków Unicode, międzynarodowe wymagania typograficzne, problemy skryptów w implimentacjach tekst-mowa, wymaganiach lokalizacyjnych i internacjonalzacji schematów, scenariuszy użycia i wymagań dotyczących internacjonalizacji usług Sieciowych, implimentacji międzynarodowych identyfikatorów źródeł i wielu innych.

Działalność związana z Extensible Markup Language (XML) (Extensible Markup Language (XML) Activity)
Rozszerzalny Język Znaczników XML (Extansible Markup Language XML) jest prostym, bardzo elastycznym formatem tekstu zaczerpniętym z SGML (ISO 8879). Zaprojektowany początkowo, aby stawić czoło wyzwaniom elektronicznej działalności wydawniczej prowadzonej na szeroką skalę, XML odgrywa ważną rolę w wymianie różnego rodzaju danych zarówno w Sieci internetowej jak i poza nią.

Działalność związana z URI (Uniform Resource Identifier (URI) Activity)
Jednym celem Sieci od momentu jest stworzenia jest budowanie społeczności globalnej, w której każda strona może dzielić się informacjami z inną stroną. Aby osiągnąć ten cel Sieć wykorzystuje pojedyńczy system identyfikacji: URI. URI jest jest podstawą architektury Sieci, która dostarcza wspólnej identyfikacji w całej Sieci.

Działalność związana z Usługami Sieciowymi (Web Services Activity)
Usługi Sieciowe dostarczają standardowego środka ineteroperacyjność pomiędzy różnymi zastosowaniami programów uruchamianymi na róznych platformach. Usługi Sieciowe charkteryzują się swoją dużą interoperacyjnością i rozszerzalnością jak również czytelnymi opisami iterpretowanymi przez sprzęt dzięki zastosowaniu XML. Mogą być one połączone w dowolny sposób aby sprostać kompleksowym operacjom. Programy prostych usług magą współpracować ze sobą w celu ziększenia liczby usług.

2. Inicjatywa Dostępczości do Sieci
dostepnosc

 

Działalność WAI International Program Office (WAI International Program Office Activity)

Zważywszy zasadniczą rolę jaką odgrywa Sieć w społeczeństwie, jest niezbędnym aby zapewnić dostęp do Sioeci dla ludzi ze różnymn stopniem inwalidztwa. Dostęp do Sieci może dotyczyć ludzi ze schorzeniami wzroku, słuchu, fizycznymi, kognitywnymi i neurologicznymi. Rozwiązania dostępczości mogą również przynieść korzyści ludziom zdrowym. WAI International Program Office pomaga stworzyć forum gdzie przedstawiciele przemysłu, inwalidzi, naukowcy i rządy mogą pracować razem aby zidentifikować wymagania dostępczości i stworzyć rozwiązania pod egidą Procesu W3C.

Działalność związana z WAI Technical (WAI Technical Activity)

WAI Technical adresuje bariery związane z dostępczością do Sieci. Po pierwsze, chce zapewnia aby cała gama technologii Sieci, od HTML do Sieci Semantycznej była dostępna. Bariery istnieją gdy technologie te nie posiadają cech niezbędnych dla użytkowników ze schorzeniami wzroku, słuchu, fizycznymi, kognitywnymi i neurologicznymi; lub gdy potencjał dostępu nie jest wdrożony w treściach Sieci lub aplikacjach. WAI Technical Activity ściśle koordynuje się z WAI International Program Office, który koncentruje się na edukacji i pomocy, badaniach i rozwoju i całościową koordynacją dziłalności WAI.

3. Domena wszechobecnej Sieci
wszechobecnasiec

 

Działalność związana z inicjatywą sieci mobilnej (Mobile Web Initiative Activity)

Stając się coraz bardziej popularną, dostęp do Sieci mobilnej dzisiaj ciągle cierpi na brak interoperacyjności i użyteczności. Inicjatywa W3C adresuje te problemy poprzez wspólny wysiłek z głownymi producentami wlicząjąc sprzedawców oprogramowania, dostawców treści, producentami telefonów, przeglądarek i operatorami mobilnymi. Mobilny dostęp do Sieci ma wiele zalet. W przeciwieństwie do Sieci stacjonarnej , Sieć mobilna będzie podążać za użytkownikiem. Nigdy więcej nie będziesz musiał pamiętać o zrobieniu czegoś w Sieci kiedy powrócisz do swojego komputera. Możesz zrobić to natychmiast w miejscu gdzie chcesz użyć Sieci.

Działalność związana z Multimodal Interaction (Multimodal Interaction Activity)

Multimodal Interaction poszukuje rozszerzenia Sieci aby pozwolić użytkownikom wybierać dynamicznie najbardziej stosowny tryb interakcji dla ich obecnych potrzeb wliczając różnego rodzaju kalectwa a jednocześnie umożliwiając programistom projektowanie skutecznych interfejsów dla jakiegokolwiek trybu wybranego przez użytkownika. Multimodal Interaction oferuje korzyści użytkowania z jedno-trybowej interakcji gdy potrzebne jest działanie niemanualne (bez użycia rąk) przy urządzeniach mobilnych z ograniczoną keypad i do kontroli innych urządzeń gdy tradycyjny komputer jest niedostępny. Użytkownicy mogą wprowadzić dane głosowo, pismem ręcznym i klawiaturą z wyjściem na ekran, wcześniej nagranym głosem, audio i mechanizmami dotykowymi takimi jak wibracjami telefonów mobilnych i alfabetem Braille'a.

Działalność związana z niezależnością urządzeń (Device Independence Activity)

Kilka lat temu prawie jedynym sposobem dostępu do Sieci było wykorzystanie komputera. Prawdą jest, że istniały różnice między udogo9dnieniami ofiarowanymi przez różne przeglądarki, niektóre były w stanie wykorzystać terminale oparte na tekscie. Jednakże, prawie niezmiennie dostęp do Sieci dla osobników idywidualnych bez konkretnych potrzeb ograniczała się do użycia maszyny z rozsądnie dużym, kolorowym ekranem z możliwościami graficznymi. Chociaż nadal jest to prawdą, od połowy 2000 roku liczba różnych rodzajów sprzętu, które możą korzystać z Sieci wzrosła z małej liczby o tych samych możliwościach do setek z różnymi możliwościami. W czasie pisania tej strony telefony komórkowe, smart phones, personal digital assistants, systemy telewizji interakcyjnej, systemy głosowe i nawet pewne urządzenia AGD mogą mieć dostęp do Sieci.

Działalność związana z przeglądarkami głosowymi (Voice Browser Activity)

Telefon został wynaleziony w latach 1870-tych i dalej jest ważnym środkiem komunikacji. Sieć w porównaniu jest bardzo młoda, ale szybko staje się konkurencyjnym kanałem komunikacji. Połączenie telekomunikacji z Siecią przynosi teraz korzyści technologii Sieciowych do telefonów, umożliwiając programistom Sieciowym tworzenie aplikacji, które mogą być dostępne przez telefon i pozwalając ludziom prowadzić interakcję z tymi aplikacjami poprzez mowę lub klawiaturę telefonu. W3C Speech Interface Framework jest zestawem specyfikacji dążących do realizowania tego celu. Obejmuje dialogi głosowe (VoiceXML), syntezę mowy (SSML, PLS), rozpoznawanie mowy (SRGS, SISR, PLS), kontrole rozmów telefonicznych dla przeglądarek głosowych (CCXML) i inne wymagania aplikacji z interakcyjnym odzewem głosowym, wliczając użytkowanie dla ludzi ze schorzeniami narządów mowy i słuchu.

4. Domena Interakcji
domenainterakcji

 

Działalność związana z grafiką (Graphics Activity)

Grafika ma dalej krytyczną rolę w codziennym używaniu Sieci, od grafiki dekoracyjnej przez reklamę do wykresów i interakcyjnych interfejsów. Grafika do danych sieciowych "na żywo" i wizualizacji Sieci Semantycznej obecnie zwiększa się tak jak zastosowanie grfiki w automatyce przemysłowej. W3C Działalność związana z grafiką działa już od ponad siedmiu lat. Scalable Vector Graphics (SVG), obecna działalność, przynosi w resultacie silną kombinację interakcyjnej i animowanej dwuwymiarowej grafiki wektorwej i Extensible Markup Language (XML). Wcześniejsze prace dotyczyły Portable Network Graphics (PNG) i WebCGM 1.0.

Działalność związana z Rich Web Client (Rich Web Clients Activity)

Działalność związana z Rich Web Clients zawiera prace na temat Zastosowań Sieci i Złożonych Formatów Dokumentów.
Z wszechobecnością przeglądarek Sieciowych i formatów dokumentów na różnych platformach i urządzeniach, wielu programistów używa Sieci jako środowiska oprogramowania. Przykładem takich zastosowań zbudowanych na rich Web clients to systemy rezerwacji, sprzedaż online, wyświtlanie pogody, zegary, interakcyjne projekty, dalekopisy giełdowe, przeliczniki walut i systemy wprowadzania danych oraz odczytu.

Działalność związana z matematyką (Math Activity)

Matematyka jest zasadniczym aspektem comunikacji naukowej i edukacji. Dlatego aby zrealizować potencjał Sieci dla potrzeb naukowych musi być możliwe używanie matematyki w sieci. Wyrażenia matematyczne muszą poruszać się bez szwanku pomiędzy siecią i dużą ilością środowisk wliczając narzędzia autorskie i systemy zarządzania treścią, e-nauczaniem i naukowymi programami.

Działalność związana ze zsynchronizowaniem multimedialnym (Synchronized Multimedia Activity)

Działalność związana ze zsynchronizowanymi multimediami zaprojektowała Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL, wymawiane jak angielski słowo "smile") do choreogrfowania prezentacji multimedialnych gdzie audio, wideo, tekst i grafika są łączone w czasie rzeczywistym. SMIL jest rekomendacją W3C, która umożliwia autorom wyszczególnić i kontrolować dokładny czas w którym zdanie jest wypowiadane i zsynchronizowanie go z elementem graficznym.

Działalność związana ze stylami (Style Activity)

Wielu ludzi jest przyzwyczajonych do arkuszy stylu w edytorach tekstowych. Arkusze stylu W3C oferują szeroką kontrolę nad prezentacją Stron Sieciowych. Język Cascading Style Sheets (CSS) jest szeroko zastosowany. CSS gra coraz większą rolę (przewyższając HTML ) w stylowaniu stron, ale także różnych rodzajów dokumentów XML, XHTML, SVG (Scalable Vector Graphics) i SMIL (the Synchronized Multimedia Integration Language), to kilka nielicznych przykładów. Jest także ważnym środkiem adaptacji stron do nowych urządzeń takich jak: telefony komórkowe i druklarki.

Działalność związana z HTML (HTML Activity)

HTML jest nazwą dla całej grupy języków, które są lingua franca całej World Wide Web. HTML Working Group jest uprawniona do przekształcenia HTML w markup oparty na XML, modularyzowania go aby usprawnić jego połączenie z innymi językami i do poprawiania problemów, które jak wiadomo ciągle istnieją w obszarach internacjonalizacji, dostępczości, niezależności sprzętowej i przetwarzania formularzy.

Działalność związana z XForms (XForms Activity)

XForms jest językiem, który adresuje nowoczesne potrzeby formularzy elektonicznych. Jest oparty o XML i może dostarczyć zebranych informacji jako dokument XML. Adresuje on kwestie autorstwa, użyteczności, dostępczości, nezależności sprzętowej, internacjonalizacji, integracji z innymi językami i redukuje potrzebę zastosowania skryptów.

5. Domena Technologii i Spoołeczeństwa

Działalność związana z siecią semantyczną (Semantic Web Activity)

Sieć może osiągnąć swój potencjał tylko wtedy kiedy staje się miejscem wymiany danych i przetwarzania ich przez automatyczne narzędzia jak również i ludzi. Aby Sieć się rozwijała jutrzejsze programy muszą być w stanie dzielić i przetwarzać dane nawet gdy zostały zaprogramowane kompletnie niezależnie. Działalność sieci semantycznej jest inicjatywą W3C przeznaczoną jako wiodącą w definiowaniu Sieci. Rozwija ona otwarte specyfikacje dla technologii, które są już wprowadzone na wysoką skalę i identyfikuje postęp open source, komponenty infrastruktury, które będą niezbędne do rozwoju Sieci w przyszłości.

Działalność związana z polityką patentową (Patent Policy Activity)

Celem tej działalności jest umożliwienie dla W3C implementacji i działania polityki patentowej. Polityka została wprowadzona w lutym 2004 roku i proca nad jej implementacją i rozwojem została już ukończona. Ważnym jest aby społeczność W3C miała zorganizowany tryb monitorowania przestrzegania polityki jak również była informowana o istotnych poczynaniach w środowisku prawnym jak i standardów.

Działalność związana z prywatnością (Privacy Activity)

Rekomendacji platformy preferencji prywatności (P3P) wydano ) 1.0 została wydana w kwietniu 2002 roku, po pięciu latach intensywnego rozwoju. P3P pozwala ludziom definiować i publikować swoje własne polityki prywatności i pomaga zautomatyzować jak takowe polityki mają być czytane. P3P daje także kontrole użytkownikom co do ich danych osobistych na stronach internetowych, które odwiedzają, promując zaufanie w Sieci. Impakt jasności ustanowionej przez P3P jest już widoczny gdzyż ludzie zaczynają myśleć o prywatności podczas planowania swojej pracy i użycia cookies