WaSP homeWaSP

O WaSP | Zalety stosowania Standardów

Web Standards Project (WaSP)

Został powołany w 1998 roku. Jego celem jest walka o standardy, co ma doprowadzić do zredukowania kosztów i złożoności w procesie tworzenia. Przyczyni się do wzrostu dostępności i długoterminowej żywotności każdej opublikowanej w Internecie strony. Mając na celu dostarczenie temu medium właściwych standardów współpracujemy z firmami projektującymi przeglądarki, twórcami narzędzi autorskich i naszymi współpracownikami.

Narodziny potrzeby

Web Standards Project (WaSP) został powołany celem promowania standardów sieciowych i zachęcania twórców przeglądarek do tego samego, przez to zapewniania pełnego dostępu dla wszystkich.

Chociaż przesłanie WaSP początkowo spotkało się z oporem (szczególnie ze strony departamentów marketingu i Public Relations firm produkujących przeglądarki), ostatecznie zakończyło się sukcesem - po części ze wględu na to, że wielu inżynierów przyznało WaSP rację i ujrzało w nich sojusznika w wewnętrznych walkach z managmentem.

Począwszy od roku 2000, po kolei w wiodących przeglądarkach zaczęła się znacznie poprawiać interpetacja standardów. Obecnie duża część z nich, nie tylko najpopularniejszych, ma bardzo dobre wsparcie dla HTML 4, XHTML 1, CSS, ECMAScript (standardowa wersja JavaScript) i DOM - lub jest na dobrej drodze do tego.

Dzięki tym przeglądarkom, projektanci i developerzy w końcu mogą budować strony przy użyciu XHTML i CSS, i w większości przypadków mogą oddzielać prezentację od struktury, aby zmaksymalizować przenośność i dostępność. Z pewną dozą ostrożności, mogą także używać standardu W3C - DOM, aby dodać swoim stronom szczególnego zachowania.

Więc gdzie tkwi problem?

Twórcy wyszukiwarek nie są już problemem. Problem leży po stronie projektantów i developerów przykutych do dziwacznych znaczników wyszukiwarkowych (z lat 90-tych) ponieważ często nie zdają sobie sprawy, że możliwe jest wspieranie obowiązujących standardów podczas przystosowywania do starych przeglądarek.

Jak kiedyś WaSP przemawiało do twórców przeglądarek, tak teraz kierują wyzwanie do projektantów i konstruktorów, do przyjaciół z branży tworzącej oprogramowanie i wich klientów: standardy W3C wspierane przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe są jedynym środkiem gwarantującym, że strony, które są budowane dzisiaj – będą działać zawsze.