Angielski - ćwiczenia i testy

Zobacz listy dostępnych ćwiczeń


Pomiższe ćwiczenia utrwalają informacje zdobyte w dziale gramatyka. Ćwiczenia zostały podzielone na dwa stopnie zaawansowania: podstawowy poziom-1 i średniozaawansowany poziom-2

W najbliższym okresie czasu znajdą tu Państwo ćwiczenia gramatyczne oraz leksykalne utrwalające i testujące wszystkie sapekty języka angielskiego .

Present Simple - ćwiczenia i testy

Typ ćwiczenia Poziom Typ ćwiczenia Poziom
1. zdania twierdzące 2. pytania z "do"
3. pytania z "be" 4. przeczenia z "do"
5. przeczenia z "be" 6. pytania przeczące
7. pytania przeczace z "be" 8. końcówka "s"
9. końcówka "s" - właściwa pisownia 10. krótkie odpowiedzi
11. odpowiedzi przeczące 12. czasowniki statyczne I (stative verbs)
13. czasowniki statyczne II (stative verbs) 14. formy "have got" i "has got"
15. Testy ogólne do czasu  Present Simple  

 


Present Continuous - ćwiczenia i testy

Typ ćwiczenia Poziom Typ ćwiczenia Poziom
1. tworzenie zdań twierdzących 2. pytania
3. przeczenia 4. pytania przeczące
5. krótkie formy "be" 6. krótka odpowiedź twierdząca
7. krótka odpowiedź przecząca 6. poprawna pisownia - wyrazów z "ing";
9. stosowanie i użycie 10. testy ogólne

Present Perfect - ćwiczenia i testy

Typ ćwiczenia Poziom Typ ćwiczenia Poziom
1. tworzenie zdań twierdzących 2. pytania
3. przeczenia 4. czasowniki nieregularne

Porównanie Pr. Simple i Pr. Cont. - ćwiczenia i testy

Typ ćwiczenia Poziom Typ ćwiczenia Poziom
1. porównanie 2...