Ćwiczenia Present Continuous - tworzenie zdań twierdzących

Wstęp

Czas Present Continuous (Progressive) uważany jest przez wielu za jednen z najprostszych i podstawowych konstrukcji gramatycznych. Wiedzę jak budować zdania twierdzące w tym czasie znajdziesz tutaj. Ćwiczenia zaprezentowane poniżej dotyczą poprawnego konstruowania zdań twierdzących.

Ćw.1. Wybierz właściwą formę 'be' w czasie Present Continuous.

 1. I watching TV. Odpowiedź: am Wskazuje na to 1 os l.poj (I).odpowiedz1poziom-1
 2. Tom singing. Odpowiedź: is Wskazuje na to 3 os l.poj (he).odpowiedz2
 3. We reading books. Odpowiedź: are. Wskazuje na to 1 os l.mn (We).odpowiedz3
 4. You listening to the radio. Odpowiedź: are Wskazuje na to 2 os l.poj lub l.mn (you).odpowiedz4
 5. Kate running fast. Odpowiedź: is Wskazuje na to 3 os l.poj (she).odpowiedz5
 6. They playing football. Odpowiedź: are Wskazuje na to 3 os l.mn (they).odpowiedz6
 7. You crying now. Odpowiedź: are Wskazuje na to 2 os l.poj lub l.mn (you).odpowiedz7
 8. Cars going slowly. Odpowiedź: are Wskazuje na to 3 os l.mn (they).odpowiedz8
 9. Andrew driving a car. Odpowiedź: is Wskazuje na to 3 os l.poj (he).odpowiedz9
 10. I sitting here. Odpowiedź: am Wskazuje na to 1 os l.poj (I).odpowiedz10

Ćw. 2. Z poniższych rozsypanek zbuduj zdanie twierdzące w czasie Present Continuous.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. Carol / ride / a bicycle. Odpowiedź: Carol is riding a bicycle. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz11poziom-1
 2. I / swim / well. Odpowiedź: I am swimming well. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz12
 3. They / fight / hard. Odpowiedź: They are fighting hard. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz14
 4. We / buy / shoes. Odpowiedź: We are buying shoes. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz15
 5. Ann / talk / with you. Odpowiedź: Ann is talking with you. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz16
 6. It / rain / now. Odpowiedź: It is raining now. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz17
 7. I / look / at you. Odpowiedź: I am looking at you. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz18
 8. They / walk / fast. Odpowiedź: They are walking fast. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz19
 9. Joe / smile / at you. Odpowiedź: Joe is smiling at you. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz20
 10. We / learn / English. Odpowiedź: We are learning English. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'. odpowiedz21

Ćw. 1. Z poniższych rozsypanek zbuduj zdanie twierdzące w czasie Present Continuous.

 1. the cats / Archie / in / feeding / is / the garden Odpowiedź: Archie is feeding the cats in the garden. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz22poziom-2
 2. at the moment / the guitars / are / we / playing Odpowiedź: We are playing the guitars at the moment. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz23
 3. mother / now / is / my / the bathroom / cleaning Odpowiedź: My mother is cleaning the bathroom now. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz24
 4. going / tomorrow / to / I and Kate / are / the cinema Odpowiedź: I and Kate are going to the cimema tomorrow. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz25
 5. German / are / now / They / just / speaking Odpowiedź: They are speaking German just now. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz26
 6. dirty / am / hands / I / my / washing Odpowiedź: I am washing my dirty hands. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz27
 7. is / crazy / The dog / like / running Odpowiedź: The dog is running like crazy. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz28
 8. me / Barbara / at present / Maths / teaching / is Odpowiedź: Barbara is teaching me Maths at present. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz29
 9. always / skating! / look / are / we Odpowiedź: Look, we are skating! Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz30
 10. tea / Tom / a cup / drinking / is / of Odpowiedź: Tom is drinking a cup of tea. Zdanie twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing' odpowiedz31

Ćw. 2. Wybierz właściwy element w czasie Present Continuous.

 1. I am dancing with Lenny . Odpowiedź: now. 'Now' jest okolicznikiem charakterystycznym dla Pr. Continuous.odpowiedz32poziom-2
 2. We ridding a beautiful pony just now. Odpowiedź: are. Wskazuje na to 1 os l.mn (we).odpowiedz33
 3. Anthony drinking plenty of milk. Odpowiedź: is. Wskazuje na to 3 os l.poj (he).odpowiedz34
 4. Our neighbours are changing their flat Odpowiedź: in two days. Czas Pr. Continuous odnosi się także do czynności przyszłych.odpowied35
 5. I am playing computer games . Odpowiedź: at present. 'At present' jest okolicznikiem charakterystycznym dla Pr. Continuous.odpowiedz36
 6. Ted and I talking all the time. Odpowiedź: are. Wskazuje na to 1 os l.mn (we).odpowiedz37
 7. Betty is visiting her ill grandmother . Odpowiedź: tomorrow. Czas Pr. Continuous odnosi się także do czynności przyszłych.odpowiedz38
 8. They organizing a great party. Odpowiedź: are. Wskazuje na to 3 os l.mn (they).odpowiedz39
 9. My dad is laughing very loud . Odpowiedź: at the moment. 'At the moment' jest okolicznikiem charakterystycznym dla Pr. Continuous.odpowiedz40
 10. Paul and I playing hide' n' seek now. Odpowiedź: are. Wskazuje na to 1 os l.mn (we).odpowiedz41