Ćwiczenia Present Continuous - testy ogólne

Wstęp

Poniższe testsy sprawdzają ogólną znajomość czasu Present Continuous.

Ćw.1. Wybierz właściwą formę 'be' do danej osoby.

 1. I doing an English test now. Odpowiedź: am. Wskazuje na to 1 os l.poj (I)odpowiedz1poziom-1
 2. Patty sleeping. Odpowiedź: is. Wskazuje na to 3 os l.poj (she)odpowiedz2
 3. It raining. Odpowiedź: is. Wskazuje na to 3 os l.poj (it)odpowiedz3
 4. We laughing. Odpowiedź: are. Wskazuje na to 1 os l.mn (we)odpowiedz4
 5. They singing. Odpowiedź: are. Wskazuje na to 3 os l.mn (they)odpowiedz5

Ćw. 2. Wstaw odpowiednią formę czasownika.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. Tom (to have) a dinner. Odpowiedź: is having
  W 3 os l.poj używamy 'is' + 'ing' do czasownika
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. Look! I (to dance) at the moment. Odpowiedź: am dancing
  W 1os l.poj używamy 'am' + 'ing' do czasownika
  odpowiedz12
 3. We (to write) a letter. Odpowiedź: are writing
  W 1os l.mn używamy 'are' + 'ing' do czasownika
  odpowiedz14
 4. The little girl (to cry) now. Odpowiedź: is crying
  W 3 os l.poj używamy 'is' + 'ing' do czasownika
  odpowiedz15
 5. They (to fly) to Paris tomorrow. Odpowiedź: are flying
  W 3os l.mn używamy 'are' + 'ing' do czasownika
  odpowiedz16

Ćw. 3. Z podanych słów ułóż pytania.

 1. Frank / going / the theatre / is / to Odpowiedź: Is Frank going to the theatre?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'is' z osobą (Frank)
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. sitting / the dogs / now / are Odpowiedź: Are the dogs sitting now?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'are' z osobą (the dogs)
  odpowiedz23
 3. drawing / a picture / I / am Odpowiedź: Am I drawing a picture?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'am' z osobą (I)
  odpowiedz24
 4. driving / Betty / her car / is Odpowiedź: Is Betty driving her car?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'is' z osobą (Betty)
  odpowiedz26
 5. to / you / tomorrow / school / are / going Odpowiedź: Are you going to school tomorrow?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'are' z osobą (you)
  odpowiedz25

Ćw. 4. Z podanych zdań pytających ułóż zdania przeczące.

 1. Is Liz riding her bicycle? Odpowiedź: Liz isn't riding her bicycle.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. Is the cat drinking the milk? Odpowiedź: The cat isn't drinking the milk.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz23
 3. Are they skiing? Odpowiedź: They aren't skiing.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz24
 4. Am I watching you? Odpowiedź: I am not watching you.
  Wyjątek: W 1 os l.poj forma 'am' i 'not' są oddzielne, a 'not' się nie skraca
  odpowiedz25
 5. Is the sun shining? Odpowiedź: The sun isn't shining.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz26

Ćw. 1. Ułóż poprawne zdanie twierdzące.

 1. with / Pete / to play / tennis / now / his friend
  Odpowiedź: Pete is playing tennis with his friend now.
  Zd. twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is)
  + czasownik + 'ing'
  odpowiedz22
  poziom-2

 2. cooking / we / books / to read / about Odpowiedź: We are reading books about cooking.
  Zd. twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is)
  + czasownik + 'ing'
  odpowiedz23

 3. to prepare / coffee / the kitchen / I / in / just now Odpowiedź: I am preparing coffee in the kitchen just now.
  Zd. twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'
  odpowiedz24

 4. the beach / Paul and Sandy / to go / at the moment / to Odpowiedź: Paul and Sandy are going to the beach at the moment.
  Zd. twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is) + czasownik + 'ing'
  odpowiedz25
 5. we / to sunbathe / now / and / to swim
  Odpowiedź: We are sunbathing and swimming now.
  Zd. twierdzące: os+ 'be' w formie osobowej (am, are, is)
  + czasownik + 'ing'
  odpowiedz26

Ćw. 2. Utwórz zdanie twierdzące, pytające lub przeczące.

 1. . Look! Jim and Joana (to dance) just now. Odpowiedź: are dancing
  Dodajemy 'are' bo Jim and Joana to oni (they)
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. Tomorrow I (not/go) to Warsaw. Odpowiedź: am not going
  Zdanie przeczące: os+ am+ not+czsownik+'ing'
  odpowiedz23
 3. Don't say a word! I (to try) to concentrate. Odpowiedź: am trying
  Zdanie twierdzące: os + am + czasownik + 'ing'
  odpowiedz24
 4. Dad, (to watch) TV now? Odpowiedź: are you watching
  Zdanie pytające: are + os + czasownik + 'ing'
  odpowiedz25
 5. Wendy is sick and she (not/go) to work the whole week. Odpowiedź: isn't going
  Zdanie przeczące: os + is + not + czsownik + 'ing'
  odpowiedz26
 6. What (to do) now? I need your help right now. Odpowiedź: are you doing
  Zdanie pytajace: are + os + czasownik + 'ing'
  odpowiedz22
 7. Look! Andrew (to swim) like crazy. He is the best. Odpowiedź: is swimming
  Zdanie twierdzące: os + is + czasownik + 'ing'
  odpowiedz23
 8. (to read) this magazine? If not, please give it to me. Odpowiedź: Are you reading
  Zdanie pytajace: are + os + czsownik + 'ing'
  odpowiedz24
 9. Lucy and Mark (not/sit) at the café. They are doing shopping now. Odpowiedź: aren't sitting
  Zdanie przeczące: os + are + not + czsownik + 'ing'
  odpowiedz25
 10. The cat is hungry and it (to miau) loud. Odpowiedź: is miauing
  Zdanie twierdzące: os + is + czasownik + 'ing'
  odpowiedz26

Ćw. 3. Uzupełnij dialog prowadzony pomiędzy A i B.

 1. A: Hi, where are you phoning from, Jim?
  B: (I/ phone) from Andrew's house. Odpowiedź: I am phoning odpowiedz22poziom-2

 2. A: Are you having a party there?
  If you want you can come too.
  Later, (we/go) to the bowling alley. Odpowiedź: we are going odpowiedz22
  A: That's great but I can't. I am ill and (I/stay) in bed for the whole week. Odpowiedź: I am staying odpowiedz22
  B: That's too bad. When you get better, drop in to see us.
  A: Ok, I will. By the way, ( you/go) to the cinema to see the new movie? Odpowiedź: are you going odpowiedz22
  B: Yes, (we) . Odpowiedź: we are odpowiedz22
  It is so cool, so (we/ watch) it this evening. Odpowiedź: we are watching odpowiedz22
  A: So, have a good time, guys!
  B: Yes, we certainly will.