Ćwiczenia Present Continuous - pytania

Wstęp

Nieodł±cznym elementem każdego czasu gramatycznego s± oprócz zdań twierdz±cych, zdania pytaj±ce. Aby poniższe ćwiczenia wesprzeć teoretyczn± wiedz± jak je tworzyć, zajrzyj tutaj. Przedstawione tu ćwiczenia sprawdzaj± umiejętno¶c tworzenia pytań w czasie Present Continuous.

Ćw.1. Ze zdania twierdz±cego stwórz pytanie.

 1. Jack is playing football. OdpowiedĽ: Is Jack playing football?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (Jack)
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. It is getting dark. OdpowiedĽ: Is it getting dark?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (it)
  odpowiedz12
 3. We are making jokes. OdpowiedĽ: Are we making jokes?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (we)
  odpowiedz14
 4. You are mowing grass. OdpowiedĽ: Are you mowing grass?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (you)
  odpowiedz15
 5. The boys are smoking. OdpowiedĽ: Are the boys smoking?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (the boys)
  odpowiedz16
 6. Melanie is sitting now. OdpowiedĽ: Is Melanie sitting now?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (Melanie)
  odpowiedz17
 7. The people are dancing. OdpowiedĽ: Are the people dancing?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (the people)
  odpowiedz18
 8. The cat is sleeping hard. OdpowiedĽ: Is the cat sleeping hard?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (the cat)
  odpowiedz19
 9. We are looking at you. OdpowiedĽ: Are we looking at you?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (we)
  odpowiedz20
 10. My Teddy bear is smiling. OdpowiedĽ: Is my Teddy bear smiling?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (Teddy bear)
  odpowiedz21

Ćw. 2. Z rozsypanek słownych dodaj±c odpowiednie elementy ułóż pytanie.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. am / cards / I / playing OdpowiedĽ: Am I playing cards?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'am'
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. dinner / Ann / cooking / is OdpowiedĽ: Is Ann cooking dinner?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz12
 3. shopping / are / Betty and Tim OdpowiedĽ: Are Betty and Tim shopping?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'are'
  odpowiedz14
 4. in / is / the teacher / a tent / sleeping OdpowiedĽ: Is the teacher sleeping in a tent?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz15
 5. now / snowing / it / is OdpowiedĽ: Is it snowing now?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz16
 6. buying / he / flowers / is / nice OdpowiedĽ: Is he buying nice flowers?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz17
 7. I / a walk / for / am / going OdpowiedĽ: Am I going for a walk?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'am'
  odpowiedz18
 8. Estella / the wall / is / painting OdpowiedĽ: Is Estella painting the wall?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz19
 9. singing / are / birds / the little OdpowiedĽ: Are the little birds singing?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'are'
  odpowiedz20
 10. loud / playing / the radio / is OdpowiedĽ: Is the radio playing loud?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz21

Ćw. 1. Zdania twierdz±ce przekształć na pytania w czasie Present Continuous.

 1. They are going inside the building. OdpowiedĽ: Are they going inside the building?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (they)
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. Matt is making his bed now. OdpowiedĽ: Is Matt making his bed now?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (Matt)
  odpowiedz23
 3. I am visiting my grandpa tomorrow. OdpowiedĽ: Am I visiting my grandpa tomorrow?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (I)
  odpowiedz24
 4. Patty is waiting in the car now. OdpowiedĽ: Is Patty waiting in the car now?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (Patty)
  odpowiedz25
 5. We are selling old jewllery. OdpowiedĽ: Are we selling old jewllery?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (we)
  odpowiedz26
 6. He is chewing bubble gum. OdpowiedĽ: Is he chewing bubble gum?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (he)
  odpowiedz27
 7. Jane is knocking at the door. OdpowiedĽ: Is Jane knocking at the door?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (Jane)
  odpowiedz28
 8. The police are following me. OdpowiedĽ: Are the police following me?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (the police)
  odpowiedz29
 9. I am learning English just now. OdpowiedĽ: Am I learning English just now?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (I)
  odpowiedz30
 10. They are flying to Warsaw. OdpowiedĽ: Are they flying to Warsaw?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie 'be' (am, are, is) z osob± (they)
  odpowiedz31

Ćw. 2. Z rozsypanek slownych dodaj±c odpowiednie elementy (wła¶ciwa forma 'be' +'ing') ułóż pytanie.

 1. to talk / he / the phone OdpowiedĽ: Is he talking on the phone?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. an interesting / me and my girlfriend / movie / to watch OdpowiedĽ: Are me and my girlfriend watching an interesting movie?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'are'
  odpowiedz23
 3. a picture / to draw / you OdpowiedĽ: Are you drawing a picture?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'are'
  odpowiedz24
 4. the moment / at / to wash / your mother / the clothes OdpowiedĽ: Is your mother washing the clothes at the moment?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz25
 5. Sandra / to France / week / next / to go OdpowiedĽ: Is Sandra going to France next week?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz26
 6. to look / page / we / the wrong / at OdpowiedĽ: Are we looking at the wrong page?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'are'
  odpowiedz27
 7. it / colder and colder / to get OdpowiedĽ: Is it getting colder and colder?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz28
 8. the window / the worker / to clean OdpowiedĽ: Is the worker cleaning the window?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'is'
  odpowiedz29
 9. to sunbathe / outside / beautiful / the three / girls OdpowiedĽ: Are the three beautiful girls sunbathing outside?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'are'
  odpowiedz30
 10. this / to do / we / now / exercise OdpowiedĽ: Are we doing this exercise now?
  Do ułożenia pytania zastosuj 'be' w osobowej formie, tutaj 'are'
  odpowiedz31