Ćwiczenia Present Continuous - przeczenia

Wstęp

Czymże byłby język bez możliwości tworzenia zaprzeczeń oraz negacji! Teoria do tego aspektu znajduje się tutaj. Poniższa seria ćwiczeń skupi się na poprawnym budowaniu zdań przeczących w czasie Present Continuous.

Ćw.1. Ze zdania twierdzącego stwórz przeczenie.

 1. I am taking a picture. Odpowiedź: . I am not taking a picture.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. John is sitting. Odpowiedź: John is not sitting.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz12
 3. We are smiling. Odpowiedź: We are not smiling.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz14
 4. The sun is shining. Odpowiedź: The sun is not shining.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz15
 5. You are laughing. Odpowiedź: You are not laughing.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz16
 6. The dog is running. Odpowiedź: The dog is not running.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz17
 7. Harry is jumping now. Odpowiedź: Harry is not jumping now.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz18
 8. I am helping you. Odpowiedź: I am not helping you.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz19
 9. It is getting cold. Odpowiedź: It is not getting cold.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz20
 10. You are listening to me. Odpowiedź: You are not listening to me.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz21

Należy pamiętać, że jezyk mówiony jest płynny i szybki dlatego też bardzo często używa się form skróconych - zobacz. Ponizsze ćwiczenie trenuje sprawność tworzenia form skróconych przeczeń.

Ćw. 2. Z rozsypanych wyrazów stwórz formę skróconą przeczenia (np. aren't).

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. are / we / dancing / now Odpowiedź: We aren't dancing now.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. running / John / fast / is Odpowiedź: John isn't running fast.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz12
 3. wearing / I / a T-shirt / am Odpowiedź: I am not wearing a T-shirt.
  Wyjątek: W 1 os l.poj forma 'am' i 'not' są oddzielne, a 'not' się nie skraca
  odpowiedz14
 4. coming / are / they Odpowiedź: They aren't coming.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz15
 5. fair / you / playing / are Odpowiedź: You aren't playing fair.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz16
 6. she / wet / getting / is Odpowiedź: She isn't getting wet.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz17
 7. kicking / I / you / am Odpowiedź: I am not kicking you.
  Wyjątek: W 1 os l.poj forma 'am' i 'not' są oddzielne, a 'not' się nie skraca
  odpowiedz18
 8. is / barking / the dog Odpowiedź: The dog isn't barking.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz19
 9. corn / we / eating / are Odpowiedź: We aren't eating corn.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz20
 10. Susan / Bethoven / playing / is Odpowiedź: Susan isn't playing Bethoven.
  W formie skróconej apostrof (') zastępuje literę 'o' w wyrazie 'not'
  odpowiedz21

Ćw. 1. Z podanych czasowników w nawiasach stwórz przeczenia w czasie Present Continuous.

 1. We (to look) at you! Odpowiedź: aren't looking
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. Betty (to play) the lead guitar. Odpowiedź: isn't playing
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz23
 3. It (to rain) but snowing. Odpowiedź: isn't raining
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz24
 4. I (to open) the window at the moment. Odpowiedź: am not opening
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz25
 5. The lions (to chase) the zebras. Odpowiedź: aren't chasing now.
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz26
 6. Kate (to cry) now at all. Odpowiedź: isn't crying
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz27
 7. We (to lie) to you! Odpowiedź: aren't lying
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz28
 8. I (to visit) my brandma tomorrow. Odpowiedź: am not visiting
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz29
 9. Barry (to have) a tomtato soup now. Odpowiedź: isn't having
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz30
 10. We (to meet) on Saturday. Odpowiedź: aren't meeting
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz31

Ćw. 2. Uzupełnij poniższe zdania wstawiając odpowiedni czasownik i tworząc przeczenie.

fly / catch / do / bring / queue / use / wash / go / sing / pour

 

 1. You out tonight! You are just too young. Odpowiedź: aren't going
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. I mirinda into your bottle. It's coca-cola. Odpowiedź: am not pouring
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz23
 3. The people up for meat here. Odpowiedź: aren't queuing
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz24
 4. I can see you your homework now. Odpowiedź: aren't doing
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz25
 5. Tomorrmow she to Rome. Odpowiedź: isn't flying
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz26
 6. My dad any old tools. They are all new. Odpowiedź: isn't using
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz27
 7. They becouse I don't hear the melody. Odpowiedź: aren't singing
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz28
 8. The cat the mouse becouse it is tired. Odpowiedź: isn't catching
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz29
 9. If you your hands, come here and help me. Odpowiedź: aren't washing
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz30
 10. I see she you the wine and the crackers but some biscuits. Odpowiedź: isn't bringing
  Przeczenie tworzy się przez dodanie 'not' do 'am', 'is' lub 'are'
  odpowiedz31