Ćwiczenia Present Continuous - pytania przeczące

Wstęp

Oprócz zwykłych pytań zademonstrowanych w poprzednich ćwiczeniach, w języku angielskim mamy do czynienia z tzw. pytaniami przeczącymi. Są one głównie stawiane dla potwierdzenia posiadanej przez nas informacji. Jeśli będziemy pamiętać o pewnym wyjątku (tzn. I am crying - Aren't I crying?) owe konstrukcje nie sprawią nam większych trudności.

Ćw.1. Wybierz właściwą formę przeczenia do określonej osoby.

 1. you watching TV? Odpowiedź: Aren't. Wskazuje na to 2 os l.poj lub l.mn (you).odpowiedz1poziom-1
 2. he running slowly? Odpowiedź: Isn't. Wskazuje na to 3 os l.poj (he).odpowiedz2
 3. we opening the door? Odpowiedź: Aren't. Wskazuje na to 1 os l.mn (we).odpowiedz3
 4. the dog smiling? Odpowiedź: Isn't. Wskazuje na to 3 os l.poj (it).odpowiedz4
 5. she cleaning the dishes? Odpowiedź: Isn't. Wskazuje na to 3 os l.poj (she).odpowiedz5
 6. I buying the tickets? Odpowiedź: Aren't. Wyjątek: W 1 os l.poj stosujemy Aren't.odpowiedz6
 7. school boring you? Odpowiedź: Isn't. Wskazuje na to 3 os l.poj (it).odpowiedz7
 8. I coming late? Odpowiedź: Aren't. Wyjątek:W 1 os l.poj stosujemy Aren't.odpowiedz8
 9. they playing the piano? Odpowiedź: Aren't. Wskazuje na to 3 os l.mn (they).odpowiedz9
 10. you laughing now? Odpowiedź: Aren't. Wskazuje na to 2 os l.poj lub l.mn (you).odpowiedz10

Ćw. 2. Ze zdań przeczących ułóż pytania przeczące.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. Luke isn't sitting here. Odpowiedź: Isn't Luke sitting here?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając isn't przed osobę
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. They aren't climbing the hill. Odpowiedź: Aren't they climbing the hill?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając aren't przed osobę
  odpowiedz12
 3. The cats aren't sleeping now. Odpowiedź: Aren't the cats sleeping now?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając aren't przed osobę
  odpowiedz14
 4. Jan isn't making his bed. Odpowiedź: Isn't Jan making his bed?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając isn't przed osobę
  odpowiedz15
 5. My dog isn't licking me. Odpowiedź: Isn't my dog licking me?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając isn't przed osobę
  odpowiedz16
 6. Andy isn't listening. Odpowiedź: Isn't Andy listening?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając isn't przed osobę
  odpowiedz17
 7. My friends aren't sunbathing. Odpowiedź: Aren't my friends sunbathing?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając aren't przed osobę
  odpowiedz18
 8. I am not reading the book. Odpowiedź: Aren't I reading the book?
  Wyjątek: W 1 os l.poj stosujemy Aren't
  odpowiedz19
 9. Betty isn't combing her hair. Odpowiedź: Isn't Betty combing her hair?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając isn't przed osobę
  odpowiedz20
 10. The radio isn't playing loud. Odpowiedź: Isn't the radio playing loud?
  Pytanie przeczące tworzymy stawiając isn't przed osobę
  odpowiedz21