Ćwiczenia Present Continuous - krótka odpowiedź twierdząca

Wstęp

O ile w jezyku polskim po pytaniu ,Czy idziesz do sklepu?' wystarczy proste ,tak', w języku angielskim do celu potwierdzenia należy użyc zwrotów 'Yes, I am' lub 'No, I am not. Ponieważ samo 'Yes' czy 'No' zabrzmi dla Anglika nieco nie naturalnie, dlatego należy ową umiejętność wyćwiczyć. Teorię na ten temat można znaleźć tutaj.

Ćw.1. Wybierz właściwą formę krótkiej odpowiedzi twierdzącej w czasie Present Continuous.

 1. Are you standing? Yes, Odpowiedź: Yes, I am. Czasownik TO BE dla 1 os l.poj. odmienia się na 'am'odpowiedz1poziom-1
 2. Is it getting dark? Yes, Odpowiedź: Yes, it is. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is'odpowiedz2
 3. Is Jessica crying? Yes, Odpowiedź: Yes, he is. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is'odpowiedz3
 4. .Are they smiling? Yes, Odpowiedź: Yes, they are. Czasownik TO BE dla 3 os l.mn. odmienia się na 'are'odpowiedz4
 5. Am I talking? Yes, Odpowiedź: Yes, you are. Czasownik TO BE dla 2 os l.poj. odmienia się na 'are'odpowiedz5
 6. Is the sun setting? Yes, Odpowiedź: Yes, it is. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is'odpowiedz6
 7. Is he buying flowers? Yes, Odpowiedź: Yes, he is. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is'odpowiedz7
 8. Are you watching TV? Yes, Odpowiedź: Yes, We are. Czasownik TO BE dla 1 os l.mn. odmienia się na 'are'odpowiedz8
 9. Are they catching flies? Yes, Odpowiedź: Yes, they are. Czasownik TO BE dla 3 os l.mn. odmienia się na 'are'odpowiedz9
 10. Am I driving well? Yes, Odpowiedź: Yes, you are. Czasownik TO BE dla 2 os l.poj. odmienia się na 'are'odpowiedz10

Ćw. 2. Napisz właściwą formę odpowiedzi twierdzącej.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. Is the policeman running? Yes, Odpowiedź: Yes, he is. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' odpowiedz11poziom-1
 2. Are they jumping now? Yes, Odpowiedź: Yes, they are. Czasownik TO BE dla 3 os l.mn. odmienia się na 'are' odpowiedz12
 3. Is Mr Clain reading the newspapers? Yes, Odpowiedź: Yes, he is. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' odpowiedz14
 4. Are you laughing Tom? Yes, Odpowiedź: Yes, I am. Czasownik TO BE dla 1 os l.mn. odmienia się na 'am' odpowiedz15
 5. Are you eating the bananas? Yes, Odpowiedź: Yes, we are. Czasownik TO BE dla 1 os l.mn. odmienia się na 'are' odpowiedz16
 6. Are the little dogs barking? Yes, Odpowiedź: Yes, they are. Czasownik TO BE dla 3 os l.mn. odmienia się na 'are' odpowiedz17
 7. Is it raining at the moment? Yes, Odpowiedź: Yes, it is. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' odpowiedz18
 8. Are you washing your car? Yes, Odpowiedź: Yes, I am. Czasownik TO BE dla 1 os l.mn. odmienia się na 'am' odpowiedz19
 9. Are they smiling? Yes, Odpowiedź: Yes, they are. Czasownik TO BE dla 3 os l.mn. odmienia się na 'are' odpowiedz20
 10. Is your aunt dancing? Yes, Odpowiedź: Yes, she is. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' odpowiedz21