Ćwiczenia Present Continuous - krótka odpowiedź przecząca

Wstęp

Teraz poćwiczymy krótkie formy przeczące. Zasady stosowania znajdują się tutaj.

Ćw.1. Wybierz właściwą formę krótkiej odpowiedzi przeczącej w czasie Present Continuous.

 1. Are you doing your homework? No, Odpowiedź: No, I'm not. Czasownik TO BE dla 1 os l.poj. odmienia się na 'am' + notodpowiedz1poziom-1
 2. Is she drinking coffee? No, Odpowiedź: No, she isn't. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' + notodpowiedz2
 3. Are you singing? No, Odpowiedź: No, we aren't. Czasownik TO BE dla 1 os l.mn. odmienia się na 'are' + notodpowiedz3
 4. Is it snowing? No, Odpowiedź: No, it isn't. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' + notodpowiedz4
 5. Are you cooking now? No, Odpowiedź: No, I'm not. Czasownik TO BE dla 1 os l.poj. odmienia się na 'am' + notodpowiedz5
 6. Is Ted fishing? No, Odpowiedź: No, he isn't. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' + notodpowiedz6
 7. Is Mrs Brown playing bridge? No, Odpowiedź: No, she isn't. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' + notodpowiedz7
 8. Am I eating meat? No, Odpowiedź: No, you aren't. Czasownik TO BE dla 2 os l.poj. odmienia się na 'are' + notodpowiedz8
 9. Are your sisters dancing? No, Odpowiedź: No, they aren't. Czasownik TO BE dla 3 os l.mn. odmienia się na 'are' + notodpowiedz9
 10. . Are you painting the wall? No, Odpowiedź: No, I am not. Czasownik TO BE dla 1 os l.poj. odmienia się na 'am' + notodpowiedz10

Ćw. 2. Napisz właściwą formę odpowiedzi przeczącej.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. Jill, Bob! Are you visiting me? Odpowiedź: No, we aren't. Czasownik TO BE dla 1 os l.mn. odmienia się na 'are' + not odpowiedz11poziom-1
 2. Are you smoking now, Jack? Odpowiedź: No, I'm not. Czasownik TO BE dla 1 os l.poj. odmienia się na 'am' + not odpowiedz12
 3. Is it getting dark? Odpowiedź: No, it isn't. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' + not odpowiedz14
 4. Is she moving? Odpowiedź: No, she isn't. Czasownik TO BE dla 3os l.poj. odmienia się na 'is+ not odpowiedz15
 5. Is Luck fighting now? Odpowiedź: No, he isn't. Czasownik TO BE dla 3 os l.poj. odmienia się na 'is' + not odpowiedz16
 6. Are they making presents? Odpowiedź: No, they aren't. Czasownik TO BE dla 3 os l.mn. odmienia się na 'are' + not odpowiedz17
 7. Am I looking at her now? Odpowiedź: No, you aren't. Czasownik TO BE dla 2 os l.poj. odmienia się na 'are' + not odpowiedz18
 8. Are they wearing uniforms? Odpowiedź: No, they aren't. Czasownik TO BE dla 3 os l.mn. odmienia się na 'are' + not odpowiedz19
 9. Are we getting close? Odpowiedź: No, we aren't. Czasownik TO BE dla 1 os l.mn. odmienia się na 'are' + not odpowiedz20
 10. Am I jumping high? Odpowiedź: No, you aren't. Czasownik TO BE dla 2 os l.poj. odmienia się na 'are' + not odpowiedz21