Ćwiczenia Present Continuous - poprawna pisownia - wyrazy z 'ing'

Wstęp

Charakterystycznym elementem wszystkich czasów typu Continuous jest oprócz dodawania ‘am’, ‘is’ lub ‘are’ do osób jest stosowanie końcówki ‘ing’ do czasowników np. I am reading this text. Należy jednak pamiętać, że już po dodaniu ‘ing’ do czasownika jego pisownia może ulec zmianie - zobacz. Ponizsze ćwiczenia pomagaja doskonalić umiejętność pisowni w jezyku angielskim.

Ćw.1. Napisz podane czasowniki w formie z ‘ing’. Uważaj na zmianę pisowni.

 1. behave- Odpowiedź: behaving
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’ przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz11
  poziom-2
 2. die- Odpowiedź: dying
  W czasownikach zakończonych na ‘ie’ końcówka ta zamienia się w ‘y’
  odpowiedz12
 3. cancel- Odpowiedź: cancelling
  W czasownikach zakończonych na ‘l’ końcówka ulega podwojeniu
  odpowiedz14
 4. say- Odpowiedź: saying
  Nie podwajamy ‘y’ ani ‘w’ na końcu czasownika
  odpowiedz15
 5. stop- Odpowiedź: stopping
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz16
 6. bake- Odpowiedź: baking
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’ przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz17
 7. swim- Odpowiedź: swimming
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz18
 8. lie- Odpowiedź: lying
  W czasownikach zakończonych na ‘ie’ końcówka ta zamienia się w ‘y’
  odpowiedz19
 9. travel- Odpowiedź: travelling
  W czasownikach zakończonych na ‘l’ końcówka ulega podwojeniu
  odpowiedz20
 10. dye- Odpowiedź: dyeing
  Wyjątek: W tym szczególnym przypadku zachowujemy ‘ye’ i dodajemy ‘ing’
  odpowiedz21

Ćw. 2. Wstaw czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. I am ( to try) this new soup. It’s yummy! Odpowiedź: am trying
  Nie podwajamy ‘y’ ani ‘w’ na końcu czasownika
  odpowiedz11
  poziom-2
 2. We (to clap) our hands. Odpowiedź: are clapping
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę
  poprzedzoną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz12
 3. The people (to smoke) in this room. Odpowiedź: are smoking
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’ przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz14
 4. Sally (to cut) the meat. Odpowiedź: is cutting
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę
  poprzedzoną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz15
 5. She (to regret) now that she left here. Odpowiedź: is regretting
  Gdy akcent pada na ostatnią sylabę, a samogłoska
  występuje przed społgłoską, to dwoimy tą spółgłoskę
  odpowiedz16
 6. I know that you (to lie) to me! Odpowiedź: are lying
  W czasownikach zakończonych na ‘ie’ końcówka ta zamienia się w ‘y’
  odpowiedz17
 7. They (to cancel) all the flights. How are we going to come back home? Odpowiedź: are cancelling
  W czasownikach zakończonych na
  ‘l’ końcówka ulega podwojeniu
  odpowiedz18
 8. They (to lay) the table for dinner. Odpowiedź: are laying
  Nie podwajamy ‘y’ ani ‘w’ na końcu czasownika
  odpowiedz19
 9. I (to fulfil) my duty. Odpowiedź: am fulfilling
  W czasownikach zakończonych na ‘l’ końcówka ulega podwojeniu
  odpowiedz20
 10. This is bad news. Your father (to die) Odpowiedź: is dying
  W czasownikach zakończonych na ‘ie’ końcówka ta zamienia się w ‘y’
  odpowiedz21

Ćw. 3. Uzupełnij poniższe zdania w czasie Present Continuous przekształcając podane czasowniki.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

run / dye / take / lie / joke / say / get / drive / begin / play

 1. I our daughter to the Zoo today. Odpowiedź: am taking
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’ przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. It dark. Let’s go home. Odpowiedź: is getting
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę
  poprzedzoną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz23
 3. Look, this beautiful girl at me. Odpowiedź: is smiling
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’ przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz24
 4. She her hair black. Odpowiedź: is dyeing
  Wyjątek: W tym szczególnym przypadku zachowujemy ‘ye’ i dodajemy ‘ing’
  odpowiedz25
 5. U must be ! I have never seen this man in my life! Odpowiedź: joking
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’
  przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz26
 6. I don’t believe her. She Odpowiedź: is lying
  W czasownikach zakończonych na ‘ie’ końcówka ta zamienia się w ‘y’
  odpowiedz27
 7. The dogs round the house. They are destroying my lawn! Odpowiedź: are running
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę
  poprzedzoną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz28
 8. You are not late becouse the game Odpowiedź: is beginning
  Gdy akcent pada na ostatnią sylabę, a samogłoska
  występuje przed społgłoską, to dwoimy tą spółgłoskę.
  odpowiedz29
 9. Sally her car home. Odpowiedź: is driving
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’ przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz30
 10. She she will be home before us. Odpowiedź: is saying Nie podwajamy ‘y’ ani ‘w’ na końcu czasownika odpowiedz31

Ćw. 4. Poniższe czasowniki zawierają błędy. Znajdź je i popraw.

 1. She is dieing of hunger. Give her some food. Odpowiedź: dying
  W czasownikach zakończonych na ‘ie’ końcówka ta zamienia się w ‘y’
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. Stop driveing so fast! I am afraid! Odpowiedź: driving
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’ przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz23
 3. Why are you stoping? Are we home yet? Odpowiedź: stopping
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę
  poprzedzoną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz24
 4. He is traveling all over the world. Lucky he! Odpowiedź: travelling
  W czasownikach zakończonych na ‘l’ końcówka ulega podwojeniu
  odpowiedz25
 5. Are you saying that we are lost? Odpowiedź: saying
  To podchwytliwe zdanie. Wszystko jest ok
  odpowiedz26
 6. I am begining to worry Odpowiedź: beginning
  Gdy akcent pada na ostatnią sylabę, a samogłoska występuje przed społgłoską, to dwoimy tą spółgłoskę
  odpowiedz27
 7. Is she smokeing a cigarette now? Odpowiedź: smoking
  W czasownikach zakończonych na ‘e’ usuwamy ‘e’ przed dodaniem końcówki –ing
  odpowiedz28
 8. This is sad but he is lieing to his parents. Odpowiedź: lying
  W czasownikach zakończonych na ‘ie’ końcówka ta zamienia się w ‘y’
  odpowiedz29
 9. My dog is diging so many holes. I must shut him in the shed. Odpowiedź: digging
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę
  poprzedzoną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz30
 10. Look, I am swiming so fast! Odpowiedź: swimming
  W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę
  poprzedzoną przez samogłoskę końcowa spółgłoska jest podwajana
  odpowiedz31