Ćwiczenia Present Continuous - stosowanie / użycie

Wstęp

Ponieważ czas Present Continuous jest tylko w pewnej części podobny do polskiego czasu teraźniejszego, warto zorientować się na czym polegają owe różnice. Małą podpowiedzią będzie to, że czas ten można stosować w pieciu różnych sytuacjach. W tej partii ćwiczeń będziemy doskonalić umiejętność używania czasu Present Continuous.

Ćw.1. Zdecyduj i wybierz jakiego dokładnie użycia czasu Present Continuous (jednego z trzech wybranych dla tego poziomu) dotyczą poniższe zdania.

 1. On Wednesday we are going to Berlin. Odpowiedź: dotyczy czynności zaplanowanej
  Wskazuje na to zwrot 'On Wednesday'
  odpowiedz1
  poziom-2
 2. Don't leave, I am just preparing delicius supper. Odpowiedź: dotyczy chwili mówienia
  Wskazuje na to kontekst zdania
  odpowiedz2
 3. Are you reading this book or you have forgotten about it. Odpowiedź: dotyczy czynności okresowych
  Wskazuje na to kontekst zdania
  odpowiedz3
 4. Jack is washing his car tomorrow. Odpowiedź: dotyczy czynności zaplanowanej
  Wskazuje na to słowo 'tomorrow'
  odpowiedz4
 5. Kate is playing with the dog in the garden right now. Odpowiedź: dotyczy chwili mówienia
  Wskazuje na to zwrot 'right now'
  odpowiedz5
 6. I am eating less this month. Odpowiedź: dotyczy czynności okresowych
  Wskazuje na to zwrot 'this month'
  odpowiedz6
 7. We are going to the mountains this year. Odpowiedź: dotyczy czynności zaplanowanej
  Wskazuje na to zwrot 'this year'
  odpowiedz7
 8. Is Alice writing a book? Odpowiedź: dotyczy czynności okresowych
  Powszechnie wiadomo, że pisanie książki zabiera ,trochę czasu'
  odpowiedz8
 9. Can't you see I am writing a book now? Odpowiedź: dotyczy chwili mówienia
  Wskazuje na to kontekst zdania
  odpowiedz9
 10. We are staying at the Plaza hotel. Odpowiedź: dotyczy czynności okresowych
  Pobyt trwa trochę dłużej niż chwilę
  odpowiedz10

Ćw. 2. Do podanych niżej zdań dodaj wybrany okolicznik czasu, aby stworzyć wymagany kontekst.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. Chodzi o chilę mówienia. Amy is buying flowers Odpowiedź: at the momentodpowiedz1poziom-2
 2. Chodzi o czynność okresową. We are doing Baroque at school Odpowiedź: at present
  (okolicznik ten moze odnosic sie także
  do czynności dłuższych- okresowych)
  odpowiedz2
 3. Chodzi o czynność zaplanowaną. We are going to the Sea Odpowiedź: next yearodpowiedz3
 4. Chodzi o czynność okresową. She is writing a book Odpowiedź: now
  (okolicznik ten moze odnosic sie także do czynności dłuższych- okresowych)
  odpowiedz4
 5. Chodzi o czynność zaplanowaną. Wendy is taking Maths exam Odpowiedź: this weekodpowiedz5
 6. Chodzi o chilę mówienia. I am running to the town Odpowiedź: right nowodpowiedz6
 7. Chodzi o czynność okresową. I am buying a lot of products Odpowiedź: at present
  (okolicznik ten moze odnosic sie także do czynności dłuższych- okresowych)
  odpowiedz7
 8. Chodzi o chilę mówienia. Don't disturb me, I am flying a kite Odpowiedź: just nowodpowiedz8
 9. Chodzi o czynność zaplanowaną. Ralph is fishing Odpowiedź: tomorrowodpowiedz9
 10. Chodzi o czynność zaplanowaną. we are going to the disco! Odpowiedź: tonightodpowiedz10

W tym ćwiczeniu ,,podnosimy poprzeczkę'' nieco wyżej.

Ćw. 1. Zdecyduj i wybierz jakiego dokładnie użycia czasu Present Continuous (jednego z pieciu) dotyczą poniższe zdania.

 1. You are always leaving this door open! Odpowiedź: dotyczy irytacji mówiacego
  Wskazuje na to słowo 'always'
  odpowiedz32
  poziom-2
 2. We are driving to the mountains tomorrow. Odpowiedź: dotyczy czynności zaplanowanej
  Wskazuje na to słowo 'tomorrow'
  odpowiedz33
 3. I am doing this exercise right now. Odpowiedź: dotyczy chwili mówienia
  Wskazuje na to określenie 'right now'
  odpowiedz34
 4. The times are changing these days. Odpowiedź: dotyczy zmiany aktualnej sytuacji
  Wskazuje na to zwrot 'these days'
  odpowied35
 5. She is forever talking about me! Odpowiedź: dotyczy irytacji mówiacego
  Wskazuje na to słowo 'forever'
  odpowiedz36
 6. The kids are playing at war. Odpowiedź: dotyczy chwili mówienia
  Wskazuje na to kontekst tego zdania
  odpowiedz37
 7. I am doing Driving licence course. Odpowiedź:dotyczy czynności okresowych
  Wiadomo, że robienie tego dokumentu nie trwa krótkiej chwili
  odpowiedz38
 8. What are you doing tonight? Odpowiedź: dotyczy czynności zaplanowanej
  A właściwie to pyta o owe plany
  odpowiedz39
 9. The prices of fuel are getting higher. Odpowiedź: dotyczy zmiany aktualnej sytuacji
  Nic dodać, nic ujać
  odpowiedz40
 10. They are living in the old house now. Odpowiedź: dotyczy czynności okresowych
  Czasownik statyczny 'live' + 'ing' wskazuje na to, że jest to stan przejściowy
  odpowiedz41

Ćw. 2. Przetłumacz poniższe zdania.

 1. Czemu ty zawsze tak hałasujesz? Odpowiedź: Why are you always making such noise?
  Wyrażenie irytacji mówiącego
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. Właśnie myję ręce. Odpowiedź: I am washing my hands just now.
  Czynność dziejaca się w chwili mówienia
  odpowiedz23
 3. Ceny aut idą w górę. Odpowiedź: The car prices are getting higher.
  Zmiana aktualnej sytuacji
  odpowiedz24
 4. Odwiedzasz jutro swoją ciotkę? Odpowiedź: Are you visiting your aunt tomorrow?
  Odniesienie się do planowana przyszłości
  odpowiedz25
 5. Spójrz, Pat kieruje samochodem. Odpowiedź: Look! Pat is driving a car.
  Czynność dziejaca się w chwili mówienia
  odpowiedz26
 6. Czy oni ciągle biegają dokoła domu? Odpowiedź: Are they constantly running around the house?
  Wyrażenie irytacji mówiącego
  odpowiedz27
 7. Tej zimy oni nie używają swojego BMW. Odpowiedź: They are not using their BMW this winter.
  Czynność okresowa
  odpowiedz28
 8. W sobotę robimy duzą imprezę. Odpowiedź: On Saturday we are doing a big party.
  Planowanie przyszłości
  odpowiedz29
 9. W tym miesiącu mleczarz nie przyjeżdza. Odpowiedź: This month the milkman is not coming.
  Zmiana aktualnej sytuacji
  odpowiedz30
 10. Czy ty zawsze działasz ludziom na nerwy? Odpowiedź: Are you always getting on people's nerves?
  Wyrażenie irytacji mówiącego
  odpowiedz31