Ćwiczenia Present Perfect - tworzenie zdań twierdzących

Wstęp

Tak jak w każdym czasie gramatycznym angielskim, tak i w tym przypadku, naukę danego czasu rozpoczynamy od spojrzenia na konstrukcję jego zdania twierdzącego . Po zapoznaniu się z nia, można swobodnie przejsć do dalszych ćwiczeń sprawdzających inne aspekty.

Ćw.1.Z rozsypanych wyrazów zbuduj zdanie twierdzące w czasie Present Perfect.

 1. just / gone out / has / Peter Odpowiedź: Peter has just gone out.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz11
  poziom-2
 2. . lived / I / 3 years / for / have / here Odpowiedź: I have lived here for 3 years.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz12
 3. snowed / already / has / it Odpowiedź: It has already snowed.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz14
 4. have / we / car / already / this / driven Odpowiedź: We have recently driven this car.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz15
 5. she / leg / broken / has / her Odpowiedź: She has broken her leg.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz16
 6. My dad is going to kill me. the keys / I / lost/ have Odpowiedź: I have lost the keys.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz17
 7. at / Ann / me / has / smiled / just Odpowiedź: Ann has just smiled at me.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz18
 8. twice / we / to do / have / it / tried Odpowiedź: We have tried to do it twice.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz19
 9. ten / have / books / I / romance / read Odpowiedź: I have read 10 romance books.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz20
 10. your / has / apartament / seen / Keith Odpowiedź: Keith has seen your apartement.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz21

Ćw. 2. Na podstawie zdania A zbuduj zdanie B w czasie Present Perfect.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

Przykład:

A: Lock the door!
B: I have already locked the door
 1. A: Why don't you do your homework?
  B: Odpowiedź: I have already done my homework.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz11
  poziom-2
 2. A: Feed the fish
  B: Odpowiedź: I have already fed the fish.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz12
 3. A: Wash my car
  B: Odpowiedź: I have already washed your car.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz14
 4. A: Read the newspaper
  B: Odpowiedź: I have already read the newspaper.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz15
 5. A: Why don't you talk to your boss?
  B: Odpowiedź: I have already talked to him.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz16
 6. A: Wash the dishes
  B: Odpowiedź: I have already washed them.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz17
 7. A: Have a tea
  B: Odpowiedź: I have already had a tea.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz18
 8. A: How about taking a shower?
  B: Odpowiedź: I have already taken a shower.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz19
 9. A: Kiss her good night.
  B: Odpowiedź: I have already kissed her good night.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika night.
  odpowiedz20
 10. A: How about going to Warsaw
  B: Odpowiedź: I have already been to Warsaw.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has+ III forma czasownika
  odpowiedz21

Ćw. 1. Poniższe zdania zawierają błędy. Znajdź je i popraw.

 1. She have spent 5 years in Nepal. Odpowiedź: 'has' zamiast 'have'
    W 3 os.l.poj stosujemy 'has'
  odpowiedz22
  poziom-3
 2. You have just stoped crying. Odpowiedź: stopped
  To jest właściwa pisownia tego słowa w czasie przeszłym
  odpowiedz23
 3. I have worken hard in this company for 2 years. Odpowiedź: 'worked' zamiast 'worken'
  Ponieważ jest to czasownik regularny
  odpowiedz24
 4. We has already tried Chinese food. Odpowiedź: 'have' zamiast 'has'
  W 1 os.l.mn. stosujemy 'have'
  odpowiedz25
 5. I have been here since 2 years. Odpowiedź: 'for' zamiast 'since'
  '2 years' to ciągłość dlatego 'for'
  odpowiedz26
 6. I have eaten the soup yet. Odpowiedź: 'already' zamiast 'yet'
  'yet' stosuje się w pytaniach i przeczeniach
  odpowiedz27
 7. We haven't catched the robbers. Odpowiedź: 'caught' zamiast 'catched'
  Ponieważ jest to czasownik nieregularny
  odpowiedz28
 8. I have lived in Szklary for my childchood. Odpowiedź: 'since' zamiast 'for'
  Childchood to punkt w przeszłości dlatego 'since'
  odpowiedz29
 9. The mechanic already has mended my car. Odpowiedź: złe umiejscowienie 'already'
  'already' występuje po 'have/has'
  odpowiedz30
 10. I have just doed my job. Odpowiedź: 'done' zamiast 'doed'
  Ponieważ jest to czasownik nieregularny
  odpowiedz31

Ćw. 2. Przetłumacz poniższe zdania.

 1. Regularnie od dzieciństwa myję zęby. Odpowiedź: I have regularly washed my teeth
  since my childhood.
  odpowiedz22
  poziom-3
 2. Amy właśnie przygotowała pyszną kolację. Odpowiedź: Amy has just prepared a delicious supper. odpowiedz23
 3. Kupuję biżuterię w tym sklepie od 3 lat. Odpowiedź: I have bought jewllery in this shop for five years. odpowiedz24
 4. Złamała nogę i nie może chodzić teraz. Odpowiedź: She has broken her leg
  and she can't walk now.
  odpowiedz25
 5. Zawsze cię kochałam. Odpowiedź: I have always loved you. odpowiedz26
 6. Fryzjer (męski) obciął mi włosy. Odpowiedź: Barber has cut my hair. odpowiedz27
 7. Nie widzieliśmy się od bardzo dawna. Odpowiedź: We haven't seen for ages. odpowiedz28
 8. Dziecko porwało mi gazetę. Odpowiedź: The baby has torn my newspaper. odpowiedz29
 9. Sam naprawił już zlew. Odpowiedź: Sam has already repaired the sink. odpowiedz30
 10. To najtrudniejsze zadanie jakie kiedykolwiek widziałem. Odpowiedź: This is the most difficult
  task I have ever seen.
  odpowiedz31