Ćwiczenia Present Perfect - tworzenie zdań pytających

Wstęp

W tej sekcji ćwiczeń przerobimy umiejętność zadawania pytań w czasie Present Perfect. Należy pamietać o właściwym operatorze dla tego czasu oraz o stosowaniu trzeciej formy czasownika regularnego, czy też nieregularnego.

Ćw.1. Wybierz właściwy operator.

 1. she ever loved you? Odpowiedź: Has
  Wskazuje na to 3 os l.poj (she)
  odpowiedz1
  poziom-2
 2. you really left school? Odpowiedź: Have
  Wskazuje na to 2 os l.poj lub mn (you)
  odpowiedz2
 3. they drunk the milk? Odpowiedź: Have
  Wskazuje na to 3 os l.mn (they)
  odpowiedz3
 4. he lost his mind? Odpowiedź: Has
  Wskazuje na to 3 os l.poj (he)
  odpowiedz4
 5. you ever sung this song? (you) Odpowiedź: Have
  Wskazuje na to 2 os l.poj lub l.mn
  odpowiedz5
 6. Joan baked a cake? Odpowiedź: Has
  Wskazuje na to 3 os l.poj (she)
  odpowiedz6
 7. we lived in Warsaw since 1997? Odpowiedź: Have
  Wskazuje na to 1 os l.mn (we)
  odpowiedz7
 8. Samantha ever had a boyfriend? Odpowiedź: Has
  Wskazuje na to 3 os l.poj (she)
  odpowiedz8
 9. I just seen a ghost? Odpowiedź: Have
  Wskazuje na to 1 os l.poj (I)
  odpowiedz9
 10. the teacher shout? Odpowiedź: Has
  Wskazuje na to 3 os l.poj (he lub she)
  odpowiedz10

Ćw. 2. Ze poniższych zdań stwórz zdania pytające w czasie Present Perfect.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. I have been to Australia. Odpowiedź: Have I been to Australia?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz11
  poziom-2
 2. We have seen miracles. Odpowiedź: Have we seen miracles?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz12
 3. He has just danced Samba. Odpowiedź: Has he just danced Samba?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz14
 4. The police have beaten the criminals. Odpowiedź: Have the police beaten the criminals?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz15
 5. She has never liked going to school. Odpowiedź: Has she never liked going to school?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz16
 6. I have spent all my life in the slums. Odpowiedź: Have I spent all my life in slums?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz17
 7. My neighbours haven't bought a mansion. Odpowiedź: Haven't my neighbours bought a mansion?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz18
 8. You have read it three times. Odpowiedź: Have you read it three times?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz19
 9. I haven't heard from him since July. Odpowiedź: Haven't I heard from him since July?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz20
 10. He has already finished this exercise. Odpowiedź: Has he already finished this exercise?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz21

Ćw. 1. Uzupełnij poniższe pytania wstawiając 'have' lub 'has' oraz odpowiedni czasownik w jego III formie.

fly / catch / do / bring / speak / use / wash / spend / begin / write

 1. Patty a letter to her husband? Odpowiedź: Has Patty written a letter to her husband? odpowiedz22poziom-3
 2. you French since childhood? Odpowiedź: Have you spoken French since childhood? odpowiedz23
 3. they ever this tool? Odpowiedź: Have they ever used this tool? odpowiedz24
 4. When she recently to Paris? Odpowiedź: Has she recently flown to Paris? odpowiedz25
 5. you a butterfly in this net yet? Odpowiedź: Have you cought a butterfly in this net yet? odpowiedz26
 6. this amulet you good luck? Odpowiedź: Has this amulet brought you good luck? odpowiedz27
 7. What you to my wife? Odpowiedź: What have you done to my wife? odpowiedz28
 8. Why you my T-shirt? Odpowiedź: Have you washed my T-shirt? odpowiedz28
 9. we all the money? Odpowiedź: Have we spent all the money? odpowiedz30
 10. the show just ? Odpowiedź: Has the show just begun? odpowiedz31

Ćw. 2. Z rozsypanych wyrazów zbuduj pytanie. Nie zapomnij o zastosowaniu operatora ('have' lub 'has') i wstawieniu czasownika w jego III formie.

 1. ? / just / go out / Peter Odpowiedź: Has Peter just gone out?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz22
  poziom-3
 2. ? / you / my room / be / in Odpowiedź: Have you been in my room?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora (have/has) przed osobę.
  odpowiedz23
 3. ? / use / she / phone / our / when Odpowiedź: When has she used our phone?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora
  (have/has) przed osobę.
  odpowiedz24
 4. ? / how long / know / you / boyfriend/ my Odpowiedź: How long have you known my boyfriend?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora
  (have/has) przed osobę.
  odpowiedz25
 5. ? / ever / her / love / he Odpowiedź: Has he ever loved her?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora
  (have/has) przed osobę.
  odpowiedz26
 6. ? / hurt / your / badly / leg / you Odpowiedź: Have you hurt your leg badly?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora
  (have/has) przed osobę.
  odpowiedz27
 7. ? / it / recently / snow Odpowiedź: Has it snowed recently?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora
  (have/has) przed osobę.
  odpowiedz28
 8. ? / she / meet / when / him Odpowiedź: When has she met him?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora
  (have/has) przed osobę.
  odpowiedz29
 9. ? / just / they / to / flat / the new / move Odpowiedź: Have they just moved to the new flat?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora
  (have/has) przed osobę.
  odpowiedz30
 10. ? / ever / he / keep / a promise / his life / in Odpowiedź: Has he ever kept a promise in his life?
  Pytanie tworzymy przez przestawienie operatora
  (have/has) przed osobę.
  odpowiedz31