Ćwiczenia Present Simple - tworzenie zdań twierdzących

Wstęp

Ta grupa ćwiczeń poświęcona jest  budowaniu poprawnych zdań twierdzących w czasie Present Simple.

Ćw. 1. Dopasuj odpowiedni czasownik w odpowiedniej formie do kontekstu zdania.

 1. Kamil playing football. Odpowiedz: 'likes' - wskazuje na to 3 osoba liczby pojedynczej (he).odpowiedz1poziom-1
 2. I usually TV on Monday. Odpowiedz: 'watch' - wskazuje na to 1 osoba liczby pojedynczej (I).odpowiedz2
 3. We never our car fast. Odpowiedz: 'drive' - wskazuje na to 1 osoba liczby mnogiej (we).odpowiedz3
 4. Alice sometimes her hands. Odpowiedz: 'washes' wskazuje na to 3 osoba liczby pojedynczej (she).odpowiedz4
 5. People a lot here. Odpowiedz: 'smoke' wskazuje na to 3 osoba liczby mnogiej (they).odpowiedz5
 6. It heavily in January. Odpowiedź: 'snows' wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (it).odpowiedz6
 7. They seldom walls. Odpowiedź: 'paint' wskazuje na to 3 osoba liczby mnogiej (they).odpowiedz7
 8. He beautifully. Odpowiedź: 'smiles' wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (he).odpowiedz8
 9. I the boss here. Odpowiedź: 'am' wskazuje na to 1 osoba liczby pojedyńczej (I).odpowiedz9
 10. Andy tall and handsome. Odpowiedź: 'is' Wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (he).odpowiedz10

Ćw. 2. Z poniższych rozsypanek ułóż zdania twierdzące.

PWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. English / speaks / Samantha. Odpowiedz: Samantha speaks English. Podmiot + orzeczenie + dopelnienie odpowiedz11poziom-1
 2. very fast / go / The cars. Odpowiedz: The cars go very fast. odpowiedz12
 3. so happy / Shirley / is. Odpowiedz: Shirley is so happy. odpowiedz14
 4. walk / Elephants / slowly. Odpowiedz: Elephants walk slowly. odpowiedz15
 5. flowers / smell / I. Odpowiedz: I smell flowers. odpowiedz16
 6. so funny / Clowns / usually / are . Odpowiedź: Clowns are usually so funny. odpowiedz17
 7. juice / He / orange / likes. Odpowiedź: He likes orange juice. odpowiedz18
 8. Jenny / a doctor / already / is. Odpowiedź: Jenny is already a doctor. odpowiedz19
 9. expensive / This / is / house. Odpowiedź: This house is very expensive. odpowiedz20
 10. are / green / Tomatoes / sometimes. Odpowiedź: Tomatoes are sometimes green. odpowiedz21

Ćw. 1. Z poniższych rozsypanek ułóż zdania twierdzące.

 1. hungry / the dog / it / when / barks / is Odpowiedz: The dog barks when it is hungry. odpowiedz22poziom-2
 2. girls / Jerry and Sue / nice / are / very Odpowiedź: Jerry and Sue are very nice girls. odpowiedz23
 3. look / You / in / lovely / dress / this Odpowiedź: You look lovely in this dress. odpowiedz24
 4. usually / John / with / We / angry / are Odpowiedź: We are usually angry with John. odpowiedz25
 5. frequently / The machine / breaks down Odpowiedź: The machine frequently breaks down. odpowiedz26
 6. invite / We / parties / never / them / to Odpowiedź: We never invite them to parties. odpowiedz27
 7. hard / study / very / English / I Odpowiedź: I study English very hard. odpowiedz28
 8. a day / Jim / twice / shaves Odpowiedź: Jim shaves twice a day. odpowiedz29
 9. always / You / sweater / wear / that red Odpowiedź: You always wear that red sweater. odpowiedz30
 10. delicious / seldom / cakes / Ian / eats Odpowiedz: Ian seldom eats delicious cakes. odpowiedz31

Ćw. 2. Dopasuj odpowiedni czasownik w odpowiedniej formie do kontekstu zdania.

 1. The Kowalskys usually breakfast on Mondays. Odpowiedź: 'have' wskazuje na to 3 os l.mn (they).odpowiedz32poziom-2
 2. The Polish soldiers little to do. Odpowiedź: 'have' wskazuje na to 3 os l.mn (they).odpowiedz33
 3. Wendy often a delicious drink. Odpowiedź: 'makes' wskazuje na to 3 os l.poj (she).odpowiedz34
 4. It never on the Moon. Odpowiedź: 'rains' wskazuje na to 3 os l.poj (it).odpowied35
 5. We in the country. Odpowiedź: 'spend' wskazuje na to 1 os l.mn (we).odpowiedz36
 6. I the guitar in this band. Odpowiedź: 'play' wskazuje na to 1 os l.poj (I).odpowiedz37
 7. Elephants walls. Odpowiedź: 'are' wskazuje na to 3 os l.mn (they).odpowiedz38
 8. I sorry for her behavior. Odpowiedź: 'am' wskazuje na to 1 os l.poj (I).odpowiedz39
 9. Cheeldren satisfied with the presents. Odpowiedź: 'are' wskazuje na to 3 os l.mn (they).odpowiedz40
 10. Lola count to five Odpowiedź: 'can' wskazuje na to 3 os l.poj (she).odpowiedz41