Ęwiczenia Present Simple -tworzenie pytań za pomoc± operatora 'do'

Wstźp

Przejd¼my teraz do bardzo istotnej kwesti informacyjnej, tzn. tworzenia pytań. W czasie Present Simple pytania tworzymy nieco inaczej niæ w jźzyku polskim.  Niezbźdne do tego jest uæycie tzw. operatorów. Ta seria ęwiczeń uczy jak poprawnie stosowaę operatory do róænych osób. Jeżeli napotkasz trudności przejdź do części teoretycznej gdzie znajdziesz pomoc.

Ęw. 1. Wybierz w³a¶ciwy operator.

 1. I love you? Odpowied¼: 'Do' - wskazuje na to 1 osoba liczby pojedynczej (I).odpowiedz1poziom-1
 2. Sebastian like school? Odpowiedz: 'Does' - wskazuje na to 3 osoba liczby pojedynczej (he).odpowiedz2
 3. you drink milk? Odpowiedz: 'Do' - wskazuje na to 1 osoba liczby pojedyńczej lub mnogiej (you).odpowiedz3
 4. he dance well? Odpowiedz: 'Does' wskazuje na to 3 osoba liczby pojedynczej (he).odpowiedz4
 5. the sing? Odpowiedz: 'smoke' wskazuje na to 3 osoba liczby mnogiej (they).odpowiedz5
 6. John bake a cake? Odpowied¼: 'Does' wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (he).odpowiedz6
 7. we live in Warsaw? Odpowied¼: 'Do' wskazuje na to 1 osoba liczby mnogiej (we).odpowiedz7
 8. Samantha have a boyfriend? Odpowied¼: 'Does' wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (she).odpowiedz8
 9. witches fly? Odpowied¼: 'Do' wskazuje na to 3 osoba liczby mnogiej (they).odpowiedz9
 10. her teacher shout? Odpowied¼: 'Does' Wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (he lub she).odpowiedz10

Ęw. 2. Ze zdań twierdz±cych u³óæ pytania.

PWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. Your dog bites. Odpowied¼: 'Does your dog bite?' Wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (it). odpowiedz11poziom-1
 2. The man plays tennis. Odpowied¼: 'Does the man play tennis? ' Wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (he). odpowiedz12
 3. You like hot choccolate. Odpowied¼: 'Do you like hot choccolate?' Wskazuje na to 2 osoba liczby pojedyńczej lub mnogiej (you). odpowiedz14
 4. People go by cars. Odpowied¼: 'Do people go by cars?' Wskazuje na to 3 osoba liczby mnogiej (they). odpowiedz15
 5. Robin plays the piano. Odpowied¼: 'Does Robin play the piano?' Wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (she). odpowiedz16
 6. Soldiers wear uniforms. Odpowied¼: 'Do soldiers wear uniforms?' Wskazuje na to 3 osoba liczby pomnogiej (they). odpowiedz17
 7. Babies cry. Odpowied¼: 'Do babies cry?' Wskazuje na to 3 osoba liczby mnogiej (they). odpowiedz18
 8. Planes move fast. Odpowied¼: 'Do planes move fast?' Wskazuje na to 3 osoba liczby mnogiej (they). odpowiedz19
 9. The girls date. Odpowied¼ 'Do the girls date?' Wskazuje na to 3 osoba liczby mnogiej (they). odpowiedz20
 10. Your aunt knows your name. Odpowied¼ 'Does your aunt know your name?' Wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (she). odpowiedz21

Ęw. 1. Ze zdań twierdz±cych u³óæ pytania.

 1. Great people always face difficulties. Odpowied¼: Odpowied¼: 'Do great people always face difficulties?' Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they) odpowiedz22poziom-2
 2. This book looks badly. Odpowied¼: 'Does this book look badly?' Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it) odpowiedz23
 3. Betty often sleeps at school. Odpowied¼: 'Does Betty often sleep at school?' Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she) odpowiedz24
 4. One of your parents goes to work every day. Odpowied¼: 'Does one of your parents go to work every day?' Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he lub she) odpowiedz25
 5. You take excersises from time to time. Odpowied¼: 'Do you take excersises from time to time?' Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn. (you) odpowiedz26
 6. I care for older people. Odpowied¼: 'Do I care for older people?' Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I) odpowiedz27
 7. Long vehicles move slowly. Odpowied¼: 'Do long vehicles move slowly?' Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they) odpowiedz28
 8. The doll smiles when you push the button. Odpowied¼: 'Does the doll smile when you push the button?' Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it) odpowiedz29
 9. They ignore their teacher's words. Odpowied¼: 'they ignore their teacher's words?' Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they). odpowiedz30
 10. It pays to be an honest man. Odpowied¼: 'Does it pay to be an honest man?' Wskazuje na to 3 osoba liczby pojedyńczej (it). odpowiedz31

Ęw. 2. Wybierz w³a¶ciwy operator.

 1. I look good tonight? Odpowied¼: 'Do' wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz32poziom-2
 2. he always order wine before the first course? Odpowied¼: 'Does' wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowiedz33
 3. you know what I mean? Odpowied¼: 'Do' wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn. (you).odpowiedz34
 4. he regularly collect stamps? Odpowied¼: 'Does' wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowied35
 5. the dog wag his tail? Odpowied¼: 'Does' wskazuje na to 3 os l.poj. (it).odpowiedz36
 6. learning bore you? Odpowied¼: 'Does' wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz37
 7. adults always behave like that? Odpowied¼: 'Do' wskazuje na to 3 os. l.mn. (they)odpowiedz38
 8. it hurt to fall? 'Does' wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz39
 9. they frequently take off their pyjamas when going to bed? Odpowied¼: 'Do' wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz40
 10. old people always grumble? Odpowied¼: 'Do' wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz41