Ćwiczenia Present Simple - tworzenie pytań za pomocą operatora 'be'

Wstęp

Ta grupa ćwiczeń poświęcona jest  budowaniu poprawnych pytań w czasie Present Simple. Oprócz operatora ,,do'' i jego drugiej formy "does" możemy spotkać się z innym operatorem- "be". Jego odmiany przedstawione są tutaj. Poniższe ćwiczenia koncentrują się na ćwiczeniu dostosowania odpowiedniej formy operatora "be" do odpowiedniej osoby.

Wybierz właściwą formę przeczenia do określonej osoby.

 1. I like cheese. Odpowiedź: 'don't'. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz1poziom-1
 2. It stop raining. Odpowiedź: 'doesn't'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz2
 3. Strangers come here. Odpowiedź: 'don't'. Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz3
 4. Jack want to go. Odpowiedź: 'doesn't'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he). odpowiedz4
 5. We cry very often. Odpowiedź: 'don't'. Wskazuje na to 1 os. l.mn. (we).odpowiedz5
 6. I understand him. Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz6
 7. I jump high. Odpowiedź: 'don't'. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz7
 8. I sing well. Odpowiedź: 'don't'. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz8
 9. Flowers smile. Odpowiedź: 'don't' . Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz9
 10. I work in the kiosk. Odpowiedź: 'don't'. Wskazuje na to 1 os. l.mn. (we).odpowiedz10

Ćw. 2. Wybierz właściwą formę przeczenia do określonej osoby .

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. I have a snake. Odpowiedź: . I don't have a snake.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. We seldom read books. Odpowiedź: We don't seldom read books.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz12
 3. Henry has a problem. Odpowiedź: Henry doesn't have a problem.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz14
 4. Bony rides a pony. Odpowiedź: Bony doesn't ride a pony.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz15
 5. Sun rises in the West. Odpowiedź: Sun doesn't rise in the West.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz16
 6. Parots sing nice. Odpowiedź: Parots don't sing nice.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz17
 7. We live in the same house. Odpowiedź: We don't live in the same house.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz18
 8. I like eating ice-cream. Odpowiedź: I don't like eating ice-cream.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz19
 9. My aunt wears kilt. Odpowiedź: My aunt doesn't wear kilt.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz20
 10. Simon plays the guitar. Odpowiedź: Simon doesn't play the guitar.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz21

Ćw. 1. Ze zdań twierdzących ułóż zdania przeczące.

 1. Eskimos live in hot Africa. Odpowiedź: Eskimos don't live in hot Africa.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. I know much about Ireland. Odpowiedź: I don't know much about Ireland.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz24
 3. Lucy gets up early to school every day. Odpowiedź: Lucy doesn't get up early to school every day.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz25
 4. It gets darker by the day. Odpowiedź: It doesn't get darker by the day.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz31
 5. Your parents go to Australia for their holiday. Odpowiedź: Your parents don't go to Australia for their holiday.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz26
 6. My mother buys food for us in this supermarket. Odpowiedź: My mother doesn't buy food for us in this supermarket.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz27
 7. He writes interesting essays from time to time. Odpowiedź: He doesn't write interesting essays from time to time.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz23
 8. Monday comes after Saturday. Odpowiedź: Monday doesn't come after Saturday.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz28
 9. Kings live a long and happy lives. Odpowiedź: Kings don't live a long and jolly lives.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'do' + not.
  odpowiedz29
 10. Quentin becomes more and more famous. Odpowiedź: Quentin doesn't become more and more famous.
  Przeczenie tworzymy używając operator 'does' + not.
  odpowiedz30

Ćw. 2. Wybierz właściwą formę przeczenia do określonej osoby.

 1. Patrick have Polish roots. Odpowiedź: doesn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowiedz32poziom-2
 2. We believe in ghosts. Odpowiedź: don't. Wskazuje na to 1 os. l.mn. (we). odpowiedz33
 3. You seem to be sad. Odpowiedź: don't. Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn. (you).odpowiedz34
 4. I play Hamlet in this theatre. Odpowiedź: don't. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowied35
 5. Thesedays smoke any more. Odpowiedź: doesn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz36
 6. Monsters appear in my dreams. Odpowiedź: don't. Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz37
 7. Sally know many foreigners here. Odpowiedź: doesn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz38
 8. I take the driving licence course. Odpowiedź: don't. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz39
 9. She care for her figure. Odpowiedź: doesn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz40
 10. Our neighbours mind our Saturday parties. Odpowiedź: don't. Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz41