Ćwiczenia Present Simple - tworzenie przeczeń za pomocą operatora 'do'

Wstęp

Ta grupa ćwiczeń poświęcona jest  budowaniu poprawnych pytań w czasie Present Simple. Oprócz operatora ,,do'' i jego drugiej formy "does" możemy spotkać się z innym operatorem- "be". Jego odmiany przedstawione są tutaj. Poniższe ćwiczenia koncentrują się na ćwiczeniu dostosowania odpowiedniej formy operatora "be" do odpowiedniej osoby.

Ćw. 1. Wybierz właściwą formę czasownika "be".

 1. the doll brown? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz1poziom-1
 2. you a big boy? Odpowiedź: 'Are'. Wskazuje na to 2 os l.poj lub 2 os l.mn. (you).odpowiedz2
 3. the monster furry? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os l.poj. (it).odpowiedz3
 4. I sad? Odpowiedź: 'Am'. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz4
 5. you a bad witch? Odpowiedź: 'Are'. Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub 2 os. l.mn. (you).odpowiedz5
 6. your mum tall? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz6
 7. the train late? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz7
 8. you tired? Odpowiedź: 'Are'. Wskazuje na to 2 os. l.poj lub 2 os. l.mn. (you).odpowiedz8
 9. Kate home? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz9
 10. your daddy handsome? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowiedz10

Ćw. 2. Ze zdań twierdzących ułóż pytania.

PWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. I am hungry. Odpowiedź: 'Am I hungry? ' Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I). odpowiedz11poziom-1
 2. You are a postman. Odpowiedź: 'Are you a postman?' Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn.(you). odpowiedz12
 3. They are happy. Odpowiedź: 'Are they happy?' Wskazuje na to 3 os. l.mn.(they). odpowiedz14
 4. Your car is fast? Odpowiedź: 'Is your car fast?' Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it). odpowiedz15
 5. You are rich. Odpowiedź: 'Are you rich?' Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn.(you). odpowiedz16
 6. I am a good girl. Odpowiedź: 'Am I a good girl?' Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I). odpowiedz17
 7. Andrew is a chatterbox. Odpowiedź: 'Is Andrew a chatterbox?' Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he). odpowiedz18
 8. I am wise but poor. Odpowiedź: 'Am I wise but poor?' Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I). odpowiedz19
 9. It is a pink elephant Odpowiedź: 'Is it a pink elephant?' Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it). odpowiedz20
 10. I am beautiful. Odpowiedź: 'Am I beautiful?' Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I). odpowiedz21

Ćw. 1. Ze zdań twierdzących ułóż pytania.

 1. I am older than your uncle. Odpowiedź: 'Am I older than your uncle?'
  Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. I am too old to listen to her preaching. Odpowiedź: 'Am I too old to listen to her preaching?'
  Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).
  odpowiedz24
 3. Your mum is satisfied with the new present. Odpowiedź: 'Is your mum satisfied with the new present?'
  Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).
  odpowiedz25
 4. Mandy is aware of all the respossibilities. Odpowiedź: 'Is Mandy aware of all the respossibilities?'
  Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).
  odpowiedz26
 5. You are fed up with the school. Odpowiedź: 'Are you fed up with the school?'
  Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn. (you).
  odpowiedz27
 6. You are mature enough to go out with a boy. Odpowiedź: 'Are you mature enough to go out with a boy?'
  Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn. (you).
  odpowiedz23
 7. I am the only white man round here. Odpowiedź: 'Am I the only white man round here?'
  Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).
  odpowiedz28
 8. The task is too difficult to do. Odpowiedź: 'Is the task too difficult to do?'
  Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).
  odpowiedz29
 9. I am helpful to you very much. Odpowiedź: 'Am I helpful to you very much?'
  Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).
  odpowiedz30
 10. The soldiers are tired of all these endless battles. Odpowiedź: 'Are the soldiers tired of all these endless battles?'
  Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).
  odpowiedz31

Ćw. 2. Dopasuj odpowiedni czasownik w odpowiedniej formie do kontekstu zdania.

 1. Tom happy with all the children around? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowiedz32poziom-2
 2. I old enough to be let in to a bar? Odpowiedź: 'Am '. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz33
 3. Ashley a good runner? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowiedz34
 4. the parcel prepared well? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowied35
 5. you too drunk to get on the bus? Odpowiedź: 'Are'. Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub 2 os. l.mn. (you).odpowiedz36
 6. the computer your new purchase? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz37
 7. the animals stripped or spotted? Odpowiedź: 'Are'. Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz38
 8. she malicious towards you? Odpowiedź: 'Is '. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz39
 9. these furs fashionable? Odpowiedź: 'Are'. Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz40
 10. she happilly married? Odpowiedź: 'Is'. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz41