Ćwiczenia Present Simple - tworzenie przeczeń za pomocą operatora 'be'

Wstęp

Tak jak w przypadku tworzenia przeczeń za pomocą operatora 'do' i jego odmiany "does", sprawa wygląda podobnie w przypadku stosowania operatora "be". Zasady stosowania tego operatora w przeczeniach znajdziesz tutaj. Ćwiczenia zamieszczone poniżej sprawdzają umiejętność stosowania tego operatora w zdaniach przeczących.

Ćw. 1. Wybierz właściwą formę przeczenia do określonej osoby.

 1. I am your dad. Odpowiedź: am not. Wskazuje na to 1 os. l.poj (I).odpowiedz1poziom-1
 2. Suzy am very young. Odpowiedź: isn't . Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz2
 3. I too late. Odpowiedź: isn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz3
 4. The boys at home today. Odpowiedź: aren't. Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz4
 5. Elephants small. Odpowiedź: aren't. Wskazuje na to 3 os. l.mn. (they).odpowiedz5
 6. It your fault. Odpowiedź: isn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz6
 7. I tired. Odpowiedź: am not. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz7
 8. We clumsy! Odpowiedź: aren't. Wskazuje na to 1 os. l.mn. (we).odpowiedz8
 9. Lucy cheerful today Odpowiedź: isn't . Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz9
 10. You fast runners Odpowiedź: aren't. Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn. (you).odpowiedz10

Ćw. 2. Ze zdań twierdzących ułóż zania przeczące.

PWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. I am a doctor. Odpowiedź: I am not a doctor.
  Przeczenie tworzymy używając 'am' + not.
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. The dogs are so fast. Odpowiedź: The dogs aren't so fast.
  Przeczenie tworzymy używając 'are' + not.
  odpowiedz12
 3. It is dark. Odpowiedź: It isn't dark.
  Przeczenie tworzymy używając 'is' + not.
  odpowiedz14
 4. You are liars. Odpowiedź: You aren't liars.
  Przeczenie tworzymy używając 'are' + not.
  odpowiedz15
 5. Mark is a good student. Odpowiedź: Mark isn't a good student.
  Przeczenie tworzymy używając 'is' + not.
  odpowiedz16
 6. I am a secretary. Odpowiedź: I am not a secretary.
  Przeczenie tworzymy używając 'am' + not.
  odpowiedz17
 7. Laura and Jim are married. Laura and Jim aren't married.
  Przeczenie tworzymy używając 'are' + not.
  odpowiedz18
 8. She is very ill. Odpowiedź: She isn't very ill.
  Przeczenie tworzymy używając 'is' + not.
  odpowiedz19
 9. Patty is my monkey. Odpowiedź: Patty isn't my monkey.
  Przeczenie tworzymy używając 'is' + not.
  odpowiedz20
 10. We are cousins. Odpowiedź: We aren't cousins.
  Przeczenie tworzymy używając 'are' + not.
  odpowiedz21

Ćw. 1. Ze zdań twierdzących ułóż zdania przeczące.

 1. I am terribly frightened! Odpowiedź: I am not terribly frightened!
  Przeczenie tworzymy używając 'am' + not.
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. He is really amusing. Odpowiedź: He is not really amusing.
  Przeczenie tworzymy używając 'is' + not.
  odpowiedz23
 3. Her parents are the richest people in the world. Odpowiedź: Her parents aren't the richest people in the world.
  Przeczenie tworzymy używając 'are' + not.
  odpowiedz24
 4. Agnes is always in the centre of attention. Odpowiedź: Agnes isn't always in the centre of attention.
  Przeczenie tworzymy używając 'is' + not.
  odpowiedz25
 5. I am an employee working here. Odpowiedź: I am not an employee working here.
  Przeczenie tworzymy używając 'am' + not.
  odpowiedz26
 6. It is a shame to be poor. Odpowiedź: It isn't a shame to be poor.
  Przeczenie tworzymy używając 'is' + not.
  odpowiedz27
 7. The great people of the world are all proud. Odpowiedź: The great people of the world aren't all pride.
  Przeczenie tworzymy używając 'are' + not.
  odpowiedz28
 8. Romeo is such an optimist. Odpowiedź: Romeo isn't such an optimist.
  Przeczenie tworzymy używając 'is' + not.
  odpowiedz29
 9. I am easily offended by the others. Odpowiedź: I am not easily offended by the others.
  Przeczenie tworzymy używając 'am' + not.
  odpowiedz30
 10. We are the most influential members of this society. Odpowiedź: We aren't the most influential members of this society.
  Przeczenie tworzymy używając 'are' + not.
  odpowiedz31

Ćw. 2. Wybierz właściwą formę przeczenia do określonej osoby.

 1. Julius the best in the class. Odpowiedź: isn't . Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowiedz32poziom-2
 2. I a princess Shila! Odpowiedź: am not. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz33
 3. We your slaves. Odpowiedź: aren't. Wskazuje na to 1 os. l.mn. (we).odpowiedz34
 4. Ted as slow as snail. Odpowiedź: isn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowied35
 5. It as nice as she is. Odpowiedź: isn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (it).odpowiedz36
 6. You too smart. Odpowiedź: aren't. Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn. (you).odpowiedz37
 7. Rufus a very emotional person. Odpowiedź: isn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (he).odpowiedz38
 8. I a good organizer. Odpowiedź: am not. Wskazuje na to 1 os. l.poj. (I).odpowiedz39
 9. Jill concerned about the others. Odpowiedź: isn't. Wskazuje na to 3 os. l.poj. (she).odpowiedz40
 10. You good losers. Odpowiedź: aren't. Wskazuje na to 2 os. l.poj. lub l.mn. (you).odpowiedz41