Present Simple i Present Continuous - porównanie

Wstęp

Ponizsze ćwiczenia prezentują zagadnienie cieszące się dużą popularnoscią wśród uczących się, mianowicie ,,Czy wybrać czas Present Simple czy też Present Continuous?". ,,Jak rozróżnić dwa zdania identyczne dla Polaka 'I live in Warsaw' czy 'I am living in Warsaw' (Mieszkam w Warszawie)?"
W owym rozróżnieniu należy zasadniczo pamiętać o 3 rzeczach: kontekscie zdania- który może wskazywać odpowiedni czas, okolicznikach czasu- charakterystycznych dla danego czasu, i czasownikach statycznych- kiedy mogą wystąpic w danej formie, a kiedy nie.

Ćw.1. Dobierz właściwy czas do kontekstu zdania.

 1. What for living? Odpowiedz: do you do. ,Czym generalnie się zajmujesz?'odpowiedz1poziom-1
 2. Can't you see we conversation? I can't come right now. Odpowiedz: we are having. 'Prowadzimy' a nie 'posiadamy'odpowiedz2
 3. The babies Can you hear them? Odpowiedz: are crying. Kontekst zdania wskazuje na Pr Continuousodpowiedz3
 4. He is a priest. He preachings to his parishioners. Odpowiedz: delivers. Kontekst zdania wskazuje na Pr Simpleodpowiedz4
 5. My daughter in the morning. Odpowiedz: does usually jogging. Słowo 'usually' wskazuje na czas Pr Simpleodpowiedz5
 6. My neighbour . Odpowiedz: never smokes. Słowo 'never' wskazuje na czas Pr Simpleodpowiedz6
 7. What on this tree? Come down, this instance! Odpowiedz: are you doing. Kontekst wskazuje na czas Pr Continuousodpowiedz7
 8. What time in the morning? Odpowiedz: does he get up. Kontekst wskazuje na czas Pr Simpleodpowiedz8
 9. Craig is a miner. He underground. Odpowiedz: works. Kontekst wskazuje na czas Pr Simpleodpowiedz9
 10. Look at Andrew. He really fast. Odpowiedz: is swimming. Kontekst wskazuje na czas Pr Continuousodpowiedz10

Ćw. 2. Wstaw czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie.

POWRÓT DO GRAMATYKIDO GÓRY

 1. It is very cold outside, so I (to shake) Odpowiedź: am shaking. Kontekst wskazuje na czas Pr Continuous odpowiedz11poziom-1
 2. He often (to walk) fast. Odpowiedz: walks. Słowo 'often' wskazuje na czas Pr Simple odpowiedz12
 3. (you /to undrestand) this now? Odpowiedz: Do you understand
  Czasowniki statyczne jak 'understand' nie używamy w Pr Continuous
  odpowiedz14
 4. I am tired. I (to go) to bed. Odpowiedz: am going. Kontekst wskazuje na Pr Continuous odpowiedz15
 5. Ann (to have got) a house, a car and a husband. Odpowiedz: has got. Generalnie Ann posiada odpowiedz16
 6. I (not/ to love) you. Odpowiedz: don't love. Czasowniki statyczne jak 'love' nie używamy w Pr Continuous odpowiedz17
 7. It rarely (to snow) in Poland. Odpowiedz: snows. Słowo 'rarely' wskazuje na czas Pr Simple odpowiedz18
 8. The bus (to stop) . We can get on it. Odpowiedź: is stopping. Kontekst wskazuje na czas Pr Continuous odpowiedz19
 9. I am a monk. I (to meditate) all day long. Odpowiedz: meditate. Generalnie medytuje cały dzień odpowiedz20
 10. Tamary is quite busy today. She (to clean) the floor. Odpowiedz: is cleaning. Kontekst wskazuje na czas Pr Continuous odpowiedz21

Ćw. 3. Poniższe zdania zawierają błędy. Znajdź je i popraw.

 1. Al is liking classical music. Odpowiedz: likes
  Czasowniki statyczne jak 'like' nie uzywamy w Pr Continuous
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. We aren't living in Warsaw. Odpowiedz: don't live
  Kontekst- Generalnie mieszkamy w Warszawie
  odpowiedz12
 3. Is your mother understanding the situation? Odpowiedz: Does your mother understand
  Czasowniki statyczne jak 'understand' nie uzywamy w Pr Continuous
  odpowiedz14
 4. Do you play tennis right now? Odpowiedz: Are you playing
  Zwrot 'right now' wskazuje na Pr Continuous
  odpowiedz15
 5. Are you remembering me now? Odpowiedz: Do you remember
  Czasowniki statyczne jak 'remember' nie uzywamy w Pr Continuous
  odpowiedz16
 6. She forgets many things at the moment. Odpowiedz: She forgets many things
  Zwrot 'at the moment' nie pasuje tutaj gramatycznie
  odpowiedz17
 7. He is never losing his temper, he is so calm. Odpowiedz: never loses
  Kontekst zdania wskazuje na Pr Simple
  odpowiedz18
 8. I am cold, so I wear my warm jacket. Odpowiedz: I am wearing
  Kontekst zdania wskazuje na Pr Continuous
  odpowiedz19
 9. Pedro is visiting his aunt twice a week. Odpowiedz: visits
  Zwrot 'twice a week' wskazuje na Pr Simple
  odpowiedz20
 10. She isn't understanding Greek. Odpowiedz: doesn't understand
  Czasowniki statyczne jak 'understand' nie uzywamy w Pr Continuous
  odpowiedz21

Ćw. 4. Uzupełnij poniższe zdania w czasie Present Simple lub Present Continuous przekształcając podane czasowniki.

take prepare smile take laugh do sleep stand like play

 1. They sometimes their children to the cinema. Odpowiedź: take
  Słowo 'sometimes' wskazuje czas Pr Simple
  odpowiedz11
  poziom-1
 2. Andy can't go out. He his homework right now. Odpowiedź: is doing
  Zwrot 'right now' wskazuje czas Pr Continuous
  odpowiedz12
 3. When we meet, John I and all the time. The world is so funny. Odpowiedź: are laughing
  Kontekst wskazuje czas Pr Continuous
  odpowiedz14
 4. My neighbour rarely at me. He is such a bore! Odpowiedź: smiles
  Słowo 'rarely' wskazuje czas Pr Simple
  odpowiedz15
 5. Susan care of her younger sister at present. Odpowiedź: is taking
  Zwrot 'at present' wskazuje czas Pr Continuous
  odpowiedz16
 6. The building at the corner. Odpowiedź: stands
  Kontekst wskazuje na czas Pr Simple
  odpowiedz17
 7. Our children football, so we can watch TV now. Odpowiedź: are playing
  Kontekst wskazuje na czas Pr Continuous
  odpowiedz18
 8. I playing musical instruments. It is my hobby! Odpowiedź: like
  'Like' jako czasownik statyczny wskazuje na czas Pr Simple
  odpowiedz19
 9. Be quiet! The baby Odpowiedź: is sleeping
  Kontekst wskazuje na czas Pr Continuous
  odpowiedz20
 10. My mum very often a tomato soup. Odpowiedź: prepares
  Zwrot 'very often' wskazuje czas Pr Simple
  odpowiedz21