Rodzajnik 'the'

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Typy rodzajników i ich funkcja
 3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 4. Stosowanie rodzajnika 'the'
 5. Rodzajnik 'the' - wymowa
 6. Stosowanie rodzajnika 'a/an'
 7. Rodzajnik 'a/an' - wymowa
 8. Stosowanie some, any i brak rodzajnika
 9. Rodzajniki - trudniejsze przypadki
 10. Wyjątki i dodatkowe reguły

Stosowanie rodzajnika 'the'

Omówimy teraz szczegółowo przypadki, w których stosować będziemy rodzajnik określony 'the'

 1. Kiedy mówimy o rzeczach znanych naszemu rozmówcy ponieważ precyzujemy, o jaką rzecz nam chodzi:
 • Where did you buy the dress you are wearnig? [Gdzie kupiłaś sukienkę, którą masz na sobie?] - Precyzujemy o którą sukienkę chodzi - tę którą rozmówczyni ma na sobie.
 • Who' the woman that John is talking to. [Kim jest kobieta, z którą rozmawia John?] - John rozmawia tylko z jedną kobietą, więc wiadomo o którą chodzi.
 • Tell me the story about how you met your husband. [Opowiedz mi historię o tym jak poznałaś swojego męża] - jest tylko jedna taka historia.
 1. Kiedy mówimy o rzeczach znanych naszemu rozmówcy ponieważ wspomnieliśmy już o nich wcześniej:
 • He's got two cars: a Ford and a BMW. The Ford is red and the BMW is black. [Ma dwa samochody: Forda i BMW. Ford jest czerwony a BMW czarne] - w 2-gim zdaniu odwołujemy się do konkretnych samochodów wspomnianych w zdaniu 1-szym.
 • What happened next? He gave the note to the soldier and was released. [Co stało się potem? Wręczył banknot żołnierzowi i został wypuszczony.] - dalszy ciąg opowieści, więc słuchający wie już o jakiego żołnierza i banknot chodzi.
 1. Kiedy mówimy o rzeczach znanych naszemu rozmówcy ponieważ jest to oczywiste w danej sytuacji:
 • Did you close the door? [Czy zamknąłeś drzwi] - wiadomo o jakie drzwi chodzi.
 • John is in the bathroom. [John jest w łazience]
 • The dinner is in the microwave. [Kolacje jest w mikrofalówce]
 1. Kiedy mówimy o rzeczach znanych naszemu rozmówcy ponieważ są to rzeczy unikalne i wyjątkowe, lub przynajmniej unikalne w naszym środowisku (jak rząd, szef w pracy, etc.) W takim przypadku użycie 'the' jest poprawne nawet jeśli rozmówca nie zna rzeczy, o której mówimy:
 • I haven't seen the sun for ages. [Od lat nie widziałem słońca] - jest tylko jedno słońce.
 • Aren't the stars beautiful? [Czy gwiazdy nie są piękne?]
 • Have you spoken to the boss? [Czy rozmawiałeś z szefem] - w pracy mamy tylko jednego szefa.
 • The police arrested an innocent man. [Policja aresztowała niewinnego człowieka.] - w naszym kraju jest tylko jedna policja.
 • The Chinese are grateful to us. [Chińczycy są nam wdzięczni] - jest tylko jeden naród chiński, lub mowa tu o konkretnej grupie chińczyków.
 • Have you never heard of the War of the Roses? [Czy nigdy nie słyszałeś o wojnie dwóch róż?] - była tylko jedna taka wojna, używamy rodzajnika 'the', choć rozmówca o niej nie słyszał.
 1. Kiedy mówimy o zjawiskach fizycznych i rzeczach związanych ze środowiskiem naturalnym i przyrodą, o których wiemy, że są znane każdemu (jak deszcz czy wiatr):
 • I like singing in the rain. [Lubię śpiewać w deszczu]
 • The night is very cold. [Noc jest bardzo chłodna.]
 • The future is uncertain. [Przyszłość jest niepewna.]
 • The town is noisy and the country is not. [W mieście jest głośno a na wsi nie]

Uwaga: z rzeczownikami takimi jak np. nature, space, society nie używamy rodzajnika kiedy mają one znaczenie ogólne.

 1. Kiedy mówimy o rzeczach w stopniu najwyższym (patrz. stopniowanie przymiotniów) oraz z przymiotnikami takimi jak same, next, last lub only oraz z liczebnikami porządkowymi (first, second, etc.):
 • He is the best tennis player. [Jest nalepszym tenisistą]
 • She is the oldest woman here. [Jest tutaj najstarszą kobietą.]
 • The next chaprer is about chemistry. [Następny rozdział jest o chemii.]
 • It's the last time I have done it. [Zrobiłem to ostatni raz]
 • We went to the same school. [Chodziliśmy do tej samej szkoły]
 • She's the only person I like. [Jest jedyną osobą, którą lubię]
 • He was the first president of Poland. [Był pierwszym prezydentem Polski.]
 1. Kiedy używamy imienia lub określenia osoby i chcemy zasygnalizować, że jest ona znana lub sławna:
 • She married Tom Cruise, the actor. [Wyszła za mąż za Toma Cruise'a - tego aktora]
 • Did you ever meet Stephen King, the novelist? [Czy spotkałeś kiedyś Stephena Kinga - tego pisarza?]
 1. Kiedy rzeczownik poprzedza zaimek dzierżawczy (my, his, etc.) lub zaimek wskazujący (this, that, etc.) nie używamy już rodzajnika 'the':
 • This is my father. [To mój ojciec.] - nie This is the my father.
 • I hate this movie. [Nie znoszę tego filmu] - nie, I hate the this movie.
 1. W większości przypadków nie używamy rodzajnika 'the' przed nazwami własnymi (są od tej reguły pewne wyjątki, które omówimy nieco dalej) chyba że chcemy podkreślić, że ta osoba jest bardzo dobrze znana:
 • Frank lives in Warsaw. [Frank mieszka w Warszawie] - nie, Frank lives in the Warsaw.
 • Susan Dowland is a wife of John Browning. [Susan Dowland jest żoną Johna Browninga]
 • My name's George Bush. [Nazywam się George Bush]
  Surely not the George Bush? [Z pewnością nie ten George Bush?]
 1. Kiedy mówimy o rzeczach ogólnych nie używamy rodzajnika 'the'. Pamiętaj, że rodzajnik 'the' nie może oznaczać 'wszystkie':
 • Food is very cheap here. [Jedzenie jest tu bardzo tanie] - nie The food is very cheap here.
 • Men with long hair are really charming. [Mężczyźni o długich włosach są naprawdę czarujący.] - nie The men with long hair...

Rodzajnik 'the' - wymowa

Rodzajnik the wymawiany jest jako jeśli występuje przed wyrazem rozpoczynającym się na samogłoskę a wymawiany jako przed wyrazem rozpoczynającym się na spółgłoskę.
Porównaj przykłady:

 • the book
 • the end
 • the sun
 • the ice

Uwaga: sposób wymawiania rodzajnika 'the' zależy od wymowy, a nie pisowni, następującego po nim wyrazu. 'The' wymawiamy jako kiedy następujący po nim wyraz wymawiamy zaczynając od samogłoski, nawet kiedy w pisowni zaczyna się on na spółgłoskę:

 • the hour - nie wymawiamy początkowej spółgłoski 'h'
 • the MP

Podobnie, rodzajnik 'the' wymawiamy jako kiedy następujący po nim wyraz wymawiamy zaczynając od spółgłoski, nawet kiedy w pisowni zaczyna się on na samogłoskę:

 • the union
 • the one

Kiedy chcemy wraźnie zaakcentować rodzajnik 'the' lub kiedy się wahamy, wtedy rodzajnik 'the' wymawiamy jako niezależnie od tego na jaką literę zaczyna się następny wyraz. Przykładem mogą być poniższe zdania:

 • He cannot be the Tom Hanks. [On nie może być tym Tomem Hanksem]
 • This place is called the... err... the Hub. [To miejsce nazywa się... eee... the Hub.]