Rzeczowniki zbiorowe

W języku angielskim możemy czasem spotkać rzeczowniki w liczbie pojedynczej, z którymi użyto czasownika w liczbie mnogiej. Są to tak zwane rzeczowniki zbiorowe (collective nouns), które odwołują się domyślnie do pewnej grupy lub zbiorowości. Mogą być one używane zarówno z czasownikiem w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Liczba mnoga jest używana przeważnie wtedy, kiedy chcemy podkreślić, że mamy do czynienia z grupą osób.

Przykłady rzeczowników zbiorowych:
The government (it) was elected. [Wybrano rząd]
The government (they) want to decrease taxes.
[Rząd chce obniżyć podatki]
The staff (they) are unhappy with their salary.
[Personel nie jest zadowolony z pensji]
New staff (it) was employed.
[Zatrudniono nowy personel]

Najczęściej spotykane rzeczowniki zbiorowe to:
Family
Staff
Government
Team
Audience
Commitee
Company
Firm
Police
Choir
Orchestra
Class
Bank
Jury
Ministry
School

Uwaga: Rzeczownik 'police' jest zawsze używany z czasownikami w liczbie mnogiej, czyli traktowany jako zbiorowość.

Przykładowo:

The police (they) are investigating the crime. [Policja prowadzi śledztwo]
The police is investigating the crime.