Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Podobnie jak w języku polskim tak i w angielskim pojawiają się zarówno rzeczowniki policzalne jak i niepoliczalne.

Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to jak sama nazwa wskazuje takie, które określają rzeczy, które możemy policzyć i przyporządkować im liczbę pojedynczą lub mnogą. Większość rzeczowników to właśnie rzeczowniki policzalne.

Przykładowo:
Boy -> Boys
Car -> Cars
Shop -> Shops
Lake -> Lakes

Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns) to, jak nietrudno się domyślić, takie, których policzyć nie można. Najczęściej zaliczamy do tej kategorii rzeczowniki, które w sposób naturalny nie posiadają liczby mnogiej, jak np. sand, water, gold, etc.

Przykładowo:

Water
Milk
Wine
Beer
Silver
Sugar

Spotykamy jednak również rzeczowniki niepoliczalne, które posiadają liczbę mnogą w języku polskim zaś nie posiadają jej w angielskim i to one sprawiają najwięcej problemów.
Przytoczymy to najczęściej spotykane rzeczowniki, choć jest ich niestety znacznie więcej.

Rzeczowniki niepoliczalne to np.:

Advice
Baggage / Luggage
Behaviour
Bread
Damage
Furniture
Information
Money
Luck
News
Permission
Progress
Scenery
Work

Etc.

Uwaga: Rzeczownik 'news' jest niepoliczalny i nie jest wcale w liczbie mnogiej jak mogłaby sugerować końcówka 's'.

Uwaga: Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej umieszczamy rodzajniki, zaś przed rzeczownikami niepoliczalnymi rodzajniki nie występują. Wyjątkiem są tu rodzajniki przed kwantyfikatorami. Więcej informacji znajdziesz w dziale rodzajniki (articles).

Niektóre rzeczowniki mogą być policzalne bądź niepoliczalnie w zależności od kontekstu zdania.

Przykłady:

I'm in trouble. [Jestem w tarapatach - rzeczownik niepoliczalny]
I'm in troubles.
I had many troubles at school. [W szkole miałem wiele problemów - rzeczownik policzalny]
There's a hair on my plate. [Na moim talerzu jest włos - rzecz. Policzalny]
She has blonde hair. [Ma blond włosy - rzecz. Niepoliczalny]
She has blonde hairs.

Kwantyfikatory

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych często stosujemy różnego rodzaju kwantyfikatory umieszczane przed rzeczownikiem, kiedy chcemy określić jednak pewną ilość.

Przykładowe kwantyfikatory:
Some milk
Loaf of bread
Glass of water
Two cups of tea
Bottle of wine
Piece of armor