Czasowniki regularne (regular verbs)

Wstęp

Czasowniki znajdujące się poniżej są to tzw. czasowniki regularne (regular verbs), stanowią podstawę leksykalną i gramatyczną w konstruowaniu zdań w języku angielskm. Wprowadzane są w początkowych stopniach zaawansowania uczącego się.

Zobacz również: Czasowniki nieregularne (dla poczatkujacych)

Czasowniki nieregularne (dla Średnio zaawansowanych)

Czasowniki nieregularne (dla zaawansowanych)

Czasowniki modalne (modal verbs)Czasownik Spolszczona wymowa Tłumaczenie Przykładowe zdanie
advise
agree
answer
apologize
argue
ask
ask
avoid
bake
bark
behave
belong
blame
borrow
breathe
brush
bump
call
carry
change
cheat
-
check
clean
climb
close
collect
complain
cook
count
cry
dance
decide
describe
die
disappoint
discover
disturb
doubt
dress
enjoy
enter
escape
explain
fail
fail
finish
fire
guess
happen
hate
heal
help
hire
hope
hurry
imagine
introduce
invent
invite
join
joke
jump
kick
kill
kiss
knock
laugh
lie
lie
listen
live
look
love
marry
matter
miss
miss
move
need
-
open
paint
phone
play
play
prepare
promise
pull
push
rain
relax
remember
repair
repeat
ruin
save
save
seem
share
shave
shout
smile
smoke
snow
start
stop
surprise
talk
touch
travel
try
try
turn
use
visit
wait
walk
want
wash
watch
wish
work
worry

-
edWajz
eGrii
aansr
ePolodżajz
argju
aask
aask
eWojd
bejk
bark
biHejw
biLong
blejm
boroł
brid/w
brasz
bamp
kol
keri
czeindż
cziit

czek
kliin
klaim
klołz
keLekt
kemPlejn
kuk
kaunt
kraj
dens
dySajd
dySkrajb
daj
dysePoint
dysKawer
dySterb
dałt
dres
inDżoj
enter
iSkejp
iksPlejn
fejl
fejl
fynysz
fajer
ges
hepn
hejt
hiil
help
hajer
hołp
hari
yMadżyn
yntreDjus
inWent
ynWajt
Dżoin
Dżołk
Dżamp
kyk
kyl
kys
nok
laf
laj
laj
lysn
lyw
luk
law
meri
matr
mys
mys
mółw
niid
-
ołpen
pejnt
fołn
plej
plej
priPer
promys
pul
pusz
rejn
riLaks
riMember
ryPejr
riPit
rułyn
sejw
sejw
siim
szer
szejw
szałt
smajl
smołk
snoł
start
stop
sePrajz
took
tacz
trawl
traj
traj
tern
juuz
wyzyt
łejt
łok
łont
łosz
łocz
łysz
łerk
łori
-
radzić
zgadzac się
odpowiadać
przepraszać
kłócić się
pytać
prosić
unikać
piec
szczekać
zachowywać się
należeć
winić
pożyczać od kogoś
oddychać
szczotkować(oczyścić)
zderzyć się
wołać, dzwonić
nieść
zmienić, zamienić
oszukiwać, sciągać
-
sprawdzać
czyścić, sprzątać
wspiąć się
zamykać
zbierać
narzekać
gotować
liczyć
płakać
tańczyć
decydować
opisać
umrzeć
rozczarować
odkryć
przeszkadzać
wątpić
ubierać
cieszyc się czymś
wejsć, wstąpić
uciekać
wyjaśniać
zawieść,
nie udać się
skończyć
strzelić
zgadywać
zdarzać się
nienawidzieć
leczyć
pomagać
wynajmować
mieć nadzieje
śpieszyć
wyobrażać
przedstawic kogoś
wynaleźć
zapraszać
łączyć
żartować
skakać
kopać
zabijać
całować
pukać
śmiać się
kłamać,
leżeć
słuchać
mieszkać
patrzeć
kochać
ozenić się
mieć znaczenie
tęsknić,
chybić
ruszać się
potrzebować
-
otwierać
malować
dzwonić
grać,
bawić się
przygotować
obiecać
ciągnąć
pchać
padać (deszcz)
odpoczywać
pamiętać
reperować
powtrzać
zniszczyć
uratować,
oszczędzać
wydawac się
dzielić
golić
krzyczeć
uśmiechnac się
palić papierosy
padać (śnieg)
zacząć
zatrzymać się
zaskakiwać
mówić
dotykać
podróżować
próbować
próbować
skręcać
używać
odwiedzać
czekać
spacerować
chcieć
myć
oglądać
życzyć
pracować
martwić się

-
I advise you to do your homework.
I don't agree with you.
Answer my question!
I apologize to you for my misbehaviour.
I don't want to argue.
Please, I am asking you.
He asked me to wash his car.
She avoids me every time.
This cake is delicious.
The dog barks hard.
He behaves strangely.
This car belongs to me.
I don't blame you.
Can I borrow this ball pen from you?
He breathes hard.
Brush well your boots.
The car bumped into a tree.
I often call my mum.
He is carring a red bag.
People never change.
He cheats people very often.
do góry
Can you check my mail-box?
Clean this mess right now!
I can climb trees.
Close the door, please.
He collects stamps.
People complain about everything.
Cook a tomato soup.
I can count to five.
She never cries.
We can dance well.
I decided to leave this country.
Can you describe this picture?
He died yesterday.
You are disapointing me.
Columb discovered America.
Don't disturb your mum now!
I doubt that we will see him again.
He dresses in black and white.
Do you enjoy your holiday?
He entered my room fast.
Prisoners escaped from the prison.
Can you explain this to me?
He failed his maths exams.
He failed to pass the test.
I finished my homework yesterday.
The soldiers fired their guns.
Try to guess who won.
What is happening?
I hate cold winters.
Jesus healed sick people.
Please, help me with my maths.
He hired a car to travel
I hope we will win the lottery.
If you don't hurry you will be late.
Imagine that you are unemploed.
Can you introduce me to you friend?
I invented a time-machine.
She invited everybody to the party.
I decided to join the army.
I never joke about the money.
He can jump very high.
Can you kick this ball hard?
They killed plenty of people in Iraq.
She kissed me in the lips.
I knocked the door.
Don't laugh at me!
I would never lie to you.
My phone is lying on the table.
I don't listen to you.
We live in this house.
Don't look at me.
I love red roses.
He wants to marry me.
What's the matter?
I miss you like crazy.
He fired but missed the lion.
He moved really slowly.
I need many friends.
do góry
Can you open this jar for me?
He regularly paints his house.
He is phoning me now.
We play this stupid game.
The children are playing in the garden.
Prepare yourself for the meeting.
I promise that I will never leave you.
You must pull harder.
He pushed me and I fell.
It rained heavily 2 days ago.
She should relax a bit.
Do you remember me?
He is repairing the broken car.
Can you repeat your words?
You are ruining your new T-shirt!
He saved my life.
We saved a lot of money last year.
Is seems to me that we are lost.
I share the room with my sister.
She shaves her legs from time to time.
Don't you shout at me!
He is smiling at us now.
They smoke a lot.
Yesterday it snowed all day.
He started to run.
It stopped raining.
Nothing will not surprise me now.
He is talking nonsense.
I am touching my ears.
He travelled all over the world.
Try my soup. It is delicious.
Don't you ever try to do that again!
I am just turning right.
He used my books to make fire.
She visits her grandma twice a week.
Wait at me at the corner.
We walked slowly in the park.
He wants to be rich.
I am washing my hands.
We regularly watch TV.
I wished him a merry .Christmas.
I work hard in this factory.
Don't worry, be happy.
do góry