Inne sposoby wyrażania przyszłości

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Struktura 'be about to'
 3. Czas Present Simple
 4. Czas Present Continuous
 5. Uwagi i wyjątki

Wstęp

W tym dziale zajmiemy się innymi niż struktury will/shall oraz be going to metodami wyrażania zdarzeń przyszłych za pomocą czasów Present Simple, Present Continuous oraz struktury be about to. Na końcu zawarte zostaną dodatkowe uwagi i wyjątki związane z poruszonymi tu zagadnieniami.

Użycie struktury 'be about to'


Struktura be about to jest w języku angielskim używana do mówienia o wydarzeniach przyszłych, które nastąpią w niewielkim odstępie czasu od teraźniejszości. W zdaniach ze strukturą be about to używamy czasownika w pierwszej fomie zaś przed wyrażeniem about to umieszczamy czasownik posiłkowy to be w odpowiedniej formie.

Przykładowe zdania ze strukturą be about to:

 • I don't have time. We are about to have dinner. [Nie mam czasu. Zaraz będziemy jeść kolację].
 • The train is about to leave. [Pociąg zaraz odjedzie]
 • The match is about to begin. [Mecz zaraz się rozpocznie]

Uwaga: Możliwe jest również użycie struktury be about to w formie przeszłej. Czasownik posiłkowy to be przyjmuje wedy formę was lub were (czasownik dalej pozostaje w formie pierwszej). Przykładowo: The train was about to leave [Pociąg miał zaraz odjechać]. Nie jest to już jednak wyrażanie czasu przyszłego a przekształcenie Future in the Past.

Be about to - twierdznia

I
You
He
She
It
We
You
They

am
are
is
is
is
are
are
are
about to
about to
about to
about to
about to
about to
about to
about to
leave
leave
leave
leave
leave
leave
leave
leave
Be about to - pytania
Am
Are
Is
Is
Is
Are
Are
Are
I
you
he
she
it
we
you
they
about to
about to
about to
about to
about to
about to
about to
about to
leave?
leave?
leave?
leave?
leave?
leave?
leave?
leave?
Be about to - przeczenia
I
You
He
She
It
We
You
They
am
are
is
is
is
are
are
are

not
not
not
not
not
not
not
not

about to
about to
about to
about to
about to
about to
about to
about to
leave
leave
leave
leave
leave
leave
leave
leave

Użycie czasu Present Simple

Przy okazji omawiania czasu Present Simple wspomniano o możliwości jego wykorzystania do wyrażania czasu przyszłego. Czas ten jest stosowany jest powszechnie we wszelkiego rozkładach jazdy i harmonogramach i wtedy może być on użyty do wyrażania przyszłości.

Dla przykładu:

 • My train arrives at 6 o'clock. [Mój pociąg przyjeżdża o 6tej]
 • The summer term ends on June 23th [Semestr letni kończy się 23 czerwca]
 • Is the captain on duty tomorrow? [Czy kapitan jest jutro na służbie?]

Nie jest to często spotykany w języku angielskim sposób wyrażania przyszłości, jedak można się z nim spotkać od czasu do czasu i dobrze zdawać sobie sprawę z takiej możliwości zastosowania czasu Present Simple.

Dokładne informacje na temat budowy i stosowania czasu Present Simple można odnaleźć tutaj.

Użycie czasu Present Continuous


Czas Present Continuous może być (i jest dość powszechnie) używany do wyrażania zdarzeń przyszłych. Dokładniej rzecz ujmując, służy on do wyrażania czynności i zdarzeń uprzednio zaplanowanych przez nas bądź przez kogoś innego.

Przykładowo:

 • I'm seeing my dentist at 9. [Jestem umówiony z dentystą na 9tą] - wcześniej zaplanowaliśmy wizytę.
 • What are we having fo lunch today? [Co dziś na obiad?] - Co zostało zaplanowane na obiad.
 • They're having holidays in August. [Mają wakacje w sierpniu]

Dokładne informacje na temat budowy i stosowania czasu Present Continuous można odnaleźć tutaj.

Uwagi i wyjątki


W języku angielskim początkujący dość często mają problemy z wyborem właściwej formy przyszłej zależnie od kontekstu zdania. Najczęstsze problemy sprawia wybór pomiędzy formami going to, will/shall a czasem Present Continuous. Dokładne porównanie tych trzech form omówione zostało w tym dziale.