Gramatyka w pigułce

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Present Simple
 3. Present Continuous
 4. Present Perfect
 5. Present Perfect Continuous
 6. Past Simple
 7. Past Continuous
 8. Past Perferct Continuous
 9. Future Simple
 10. Future Continuous
 11. Future Perfect
 12. Future Perfect Continuous

Wstęp

Gramatyka w pigułce to zbiór najważniejszych informacji o czasach w języku angielskim. Zainteresowani mogą pobrać ten plik zapisany jako dokument worda tutaj.

Present Simple

Okoliczniki czasu:
 • always, often, regularly, usually, sometimes, from time to time,
  rarely / seldom, hardly ever, never, twice a day, every day.
Użycie:
 • czynności  stałe i  powtarzające się
 • generalne prawdy, prawa natury
 • z czasownikami statycznymi (like, love, understand)
 • rozkłady jazdy, instrukcje
Konstrukcja:
 • osoba + czasownik
 • natomiast w 3 osobie liczby pojedyńczej (he, she, it) - osoba + czasownik + "s" lub "es"
Operatory:
 • do i does,
 • am, are, is (Is this tree brown?)
Zdanie twierdzące:
 • I go to school.
 • He often washes his car.
 • The sun sets  in the West.
 • I understand it now.
 • I love you.
 • Bus arrives at 5.
 • First I mix eggs and then add some flour.
Zdanie pytające:
 • Do you go to school? Does he often wash the car?
 • Does the Sun set in the West?
 • Do you understand it now
 • What time does the bus arrive?
Zdanie przeczące:
 • I don't go to school.
 • He doesn't go to school.
 • The Sun doesn't set in the West.
 • I don't understand it.
 • It doesn't arrive at 5.

Present Continuous

Okoliczniki czasu:
 • right, just now, at the moment, at present, now, for the time being
 • z wyrażeniami: Look!, Listen!
 • krytykowanie: always, forever, continually, constantly
Użycie:
 • czynność która się dzieje w chwili mówienia
 • czynność okresowa
 • planowanie - podjęta decyzja
 • wyrażenie irytacji mowiącego
Konstrukcja:
 • osoba + "be" + czasownik + "ing"
Operatory:
 • osobowe formy "be" (am, is, are).
Zdanie twierdzące:
 • I am talking to you now.
 • She is slimming.
 • We are going to the cinema tomorrow.
 • You are always leaving the door open!
Zdanie pytające:
 • Am I talking to you?
 • Is she slimming?
 • Are we going to the cinema tomorrow?
 • Are you always leaving the door open?
Zdanie przeczące:
 • I am not talking to you.
 • She isn't slimming.
 • We aren't going to the cinema tomorrow.
 • You aren't always leaving the door open.

Present Perfect

Okoliczniki czasu:
 • just, for, since, lately, recently, before never, ever, yet, already, for ages
Użycie:
 • czynność właśnie zakonczona
 • czynność zakończona lecz nieokreslona okolicznikiem czasu (doświadczenie)
 • czynność zakonczona mająca wpływ na teraźniejszość
  chodzi o skutek a nie o kiedy to się wydarzyło.
 • czynność trwająca i nie zakończona
Konstrukcja:
 • osoba + have/has + czasownik w 3 formie
Operatory:
 • have i has
Zdanie twierdzące:
 • He has just gone out.
 • I have seen that film twice.
 • I have broken my legs. (result- so I can't walk now)
 • I have played tennis every week for years
Zdanie pytające:
 • Has he just gone out?
 • Have you seen it twice?
 • Have you broken your legs?
 • Have you played tennis every week for years?
 • Have you ever flown a helicopter?
Zdanie przeczące:
 • He hasn't gone out.
 • You haven't seen it.
 • I have never flown a helicopter.
 • I haven't broken my legs.
 • I haven't played tennis every week for years.

Present Perfect Continuous

Okoliczniki czasu:
 • for, since, now, all day
Użycie:
 • czynność rozpoczęta w przeszłości nadal kontynuowana
 • czynność która się rozpoczęła w przeszłości i przed chwilą skończyła a której rezultaty są widoczne (tu w porównaniu z Pr Perf chodzi raczej o długość trwania)
Konstrukcja:
 • osoba + have/has + been + czasownik + "ing"
Operatory:
 • have i has
Zdanie twierdzące:
 • I have been waiting here all morning.
 • I see you have been drinking.
Zdanie pytające:
 • Have you been waiting here all morning?
 • Have you been drinking?
Zdanie przeczące:
 • I haven't been waiting here all morning.
 • You haven't been drinking.

Past Simple

Okoliczniki czasu:
 • last..., ...ago, in 1987, the day before, yesterday, once, once upon a time
Użycie:
 • czynność zakończona, nie mająca powiązania z teraźniejszością i występująca w określonym punkcie w przeszłości
 • czynność zakończona w przeszłości lecz nie ma podanego okolicznika czasu
 • przeszłe nawyki, czynności powtarzane
 • zdarzenia które nastąpiły jedno po drugim
Konstrukcja:
 • osoba + regularly czasownik + "ed" lub
 • osoba + 2 forma nieregularnego czasown.
Operatory:
 • "did" dla wszystkich osób
 • was - (I, he, she, it) were - (you, we, they).
Zdanie twierdzące:
 • I watched TV yesterday.
 • She watched TV 2 days ago.
 • I drank a bear last Monday.
 • He was a policeman.
 • They were angry.
 • He used to smoke a lot.
 • He went to the park when he lived in London.
 • She stood up, waved her hand and smiled.
Zdanie pytające:
 • Did I watch TV yesterday?
 • Did she watch TV 2 days ago?
 • Did I drink a bear last Monday?
 • Was he a policeman?
 • Were they angry?
 • Did he use to smoke?
 • Did he go to the park when he lived in London?
 • Did she stand up, wave her hand and smile?
Zdanie przeczące:
 • I didn't watch TV yesterday.
 • She didn't watch TV 2 days ago.
 • I didn't drink a bear last Monday.
 • He wasn't a policeman.
 • They weren't angry.
 • He didn't go to the park when he lived in London
 • She didn't stand up, wave her hand and smile.

Past Continuous

Okoliczniki czasu:
 • from 4 to 5 o'clock, in the afternoon, at 3 o'clock, all day / night, while, when
  rarely / seldom, hardly ever, never, twice a day, every day.
Użycie:
 • wydarzenia przeszłe trwające w określonej chwili
 • wydarzenia przeszłe dziejące się równocześnie
 • wydarzenia przeszłe w których jedno zdarzenie przerwało drugie
Konstrukcja:
 • osoba + was/were + czasownik + "ing"
Operatory:
 • was -(I, he, she, it) were - (you, we, they)
Zdanie twierdzące:
 • At 5 o'clock we were having tea in the garden
 • He was digging in the garden and singing to himself all day.
 • I was taking a shower when she came in.
Zdanie pytające:
 • Were you having tea at 5 o'clock?
 • Was he digging in the garden and singing to himself all day?
 • Was I taking a shower when she came in?
Zdanie przeczące:
 • You weren't having tea at 5 o'clock.
 • He wasn't digging in the garden and singing to himself all day.
 • I wasn't taking a shower when she came in.

Past Perfect

Okoliczniki czasu:
 • when, already, just, never, before, after, for, since, until, by the time, always
Użycie:
 • jako czas zaprzeszły - jedno zdarzenie miało miejsce wcześniej niż drugie
 • jako przeszły odpowiednik czasu Present Perfect
 • czas ten jest stosowany w mowie zależnej
Konstrukcja:
 • osoba + had + czasownik w 3 formie
Operatory:
 • "had" dla wszystkich osób
Zdanie twierdzące:
 • When the phone rang she had already left the office.
 • I had always believed that people were bad, but then I changed my mind.
 • I thought that he had lost his mind.
Zdanie pytające:
 • Had she left the office before the phone rang?/li>
 • Had you always believed that people were bad even when you changed your mind?
 • Did you think that he had lost his mind?
Zdanie przeczące:
 • She hadn't left the office before the phone rang.
 • I hadn't always believed that people were bad even when I changed my mind.
 • I didn't think that he had lost his mind

Past Perferct Continuous

Okoliczniki czasu:
 • how long, since, for, before, all night / day
Użycie:
 • zdarzenia trwające dłuższy czas w przeszłości po których następiło kolejne zdarzenie
 • jedno zdarzenie z przeszłości mające widoczny rezultaty na drugie zdarzenie z przeszłości
Konstrukcja:
 • osoba + had + been + czasownik + "ing"
Operatory:
 • "had" dla wszystkich osób
Zdanie twierdzące:
 • I had been driving the car before the accident happened.
 • She had been living in Warsaw for 6 years but she moved out in 1996.
 • He smelled with cigarettes because he had been smoking an hour before.
Zdanie pytające:
 • Had you been driving the car before the accident happened?
 • Had she been living in Warsaw for 6 years before she moved out in 1996?
 • Had he been smoking an hour before? Becouse then he smelled with cigarettes.
Zdanie przeczące:
 • I hadn't been driving the car before the accident happened.
 • She hadn't been living in Warsaw for 6 years before she moved out in 1996.
 • He hadn't been smoking an hour before although he smelled with cigarettes afterwards.

Future Simple

Okoliczniki czasu:
 • tomorrow, the day after tomorrow, next month/week, in a week's time, soon , shortly
Użycie:
 • Do wyrażenia oczekiwań, opinii, założeń
 • Decyzje podjęte w chwili mówienia (nie- zaplanowane wcześniej)
 • Obietnice, groźby
 • W Conditional I (tryb warunkowy)
Konstrukcja:
 • osoba + will/shall + czasownik
Operatory:
 • will/shall dla wszystkich osób
Zdanie twierdzące:
 • Don't worry! We will find him in the office.
 • I will take these blue socks.
 • You will regret this! I shall buy you a ring.
 • If they play it again I will ask her to dance.
Zdanie pytające:
 • Will we find him in the office?
 • Will you take these blue socks?
 • Will we regret this?
 • Shall you buy me a ring?
Zdanie przeczące:
 • We will not (won't) find him in the office.
 • I will not take these blue socks.
 • We won't regret this.
 • You shall not (shan't) buy me a ring.

Future Continuous

Okoliczniki czasu:
 • o określonej wymienionej porze: in 1998, at 4 o'clock, soon, this weekend, today
Użycie:
 • do wyrażenia zdarzeń którebędą trwały w określonej chwili w przyszłości
 • zdarzenia z góry ustalone lub takie które w konsekwencji czegoś się staną
 • do przewidywania zdarzeń teraźniejszych
 • jako uprzejme pytanie o plany na przyszłość
Konstrukcja:
 • osoba + will/shall + be + czasownik + "ing"
Operatory:
 • will/shall dla wszystkich osób
Zdanie twierdzące:
 • At this time next Sunday I will be sunbathing here.
 • Don't touch the dog. You will be crying!
 • Don't call them. They will be working now. (teraz pracują)
Zdanie pytające:
 • Will you be sunbathing here at this time next Sunday?
 • Will I be crying if I touch the dog?
 • Will they be working now?
 • Will you be using the car today?
Zdanie przeczące:
 • At this time next Sunday I will not (won't) be sunbathing here.
 • I won't be crying even if I touch the dog.
 • They will not be working now.
 • I don't understand it.

Future Perfect

Okoliczniki czasu:
 • by, by then / now, by the time, before, until
Użycie:
 • do opisania zdarzeń oraz czynności które zakończą się (lub nie) przed lub po w określonym punkcie w przyszłości.
 • do przewidywania zdarzeń teraźniejszych
Konstrukcja:
 • osoba + will/shall + have + 3 forma czasownika
Operatory:
 • will/shall dla wszystkich osób
Zdanie twierdzące:
 • I am sure I will have finished the job by 10 o'clock.
 • Let's go, I think the plane will have landed by now. (powinien już wylądować)
Zdanie pytające:
 • Will you have finished the job by 10 o'clock?
 • Will the plane have landed by now?
Zdanie przeczące:
 • I am sure I will not have finished the job by 10 o'clock.
 • I think the plane will not have landed by now.

Future Perfect Continuous

Okoliczniki czasu:
 • by next month/ the end of the week / September etc.
Użycie:
 • o opisania czynności która osiągnie określoną długość w pewnym momencie w przyszłości
 • w porównaniu z Future Perfect tu chodzi raczej o długość czynności tam natomiast o jej zakończenie
Konstrukcja:
 • osoba + will/shall + have + been + czasownik + "ing"
Operatory:
 • will/shall dla wszystkich osób
Zdanie twierdzące:
 • By the end of this week I will have been working here for 10 years.
Zdanie pytające:
 • Will you have been working here for 10 years by the end of this week?
Zdanie przeczące:
 • By the end of this week I will not have been working here for 10 years but for 11 years.

s