Forma -ing po rzeczownikach i przymiotnikach

Spis treści:

  1. Forma -ing po rzeczownikach i przymiotnikach
  2. Opisywanie celu i zastosowania
  3. Forma -ing lub bezokolicznik

 

Forma -ing po rzeczownikach i przymiotnikach

Po niektórych rzeczownikach i przymiotnikach możliwe jest użycie formy -ing. Zazwyczaj stosujemy wtedy przyimek do połączenia rzeczownika lub przymiotnika z formą -ing. Po większości rzeczowników lub przymiotników, po których można użyć formy -ing, nie może występować rzeczownik w bezokoliczniku.

Przykłady:

I like the idea of taking James with us. [Podoba mi się pomysł zabrania z nami Jamesa]
I like the idea to take James with us.
The thought of acting like this never occurred to me. [Nigdy nie przyszło mi na myśl zachować się w ten sposób.]
The thought to act like this never occurred to me.
He is good at fixing things. [Jest dobry w naprawianiu rzeczy]
He is good to fix things.

 

Opisywanie celu i zastosowania

Kiedy wyjaśniamy zastosowanie danego przedmiotu czy materiału, wtedy po rzeczowniku lub zaimku nieokreślonym (np. something, anything) używamy przyimka 'for' a następnie formy -ing.

Przykłady:

A microprocessor is a device for calculating. [Mikroprocesor to urządzenie do przeprowadzania obliczeń.]
Do you have something for killing insects? [Czy ma pan coś do zabijania owadów?]
I need a spray for cleaning wood. [Potrzebuję spreju do czyszczenia drewna.]

Uwaga: Takiej konstrukcji używamy przede wszystkim do mówienia o ogólnym zastosowaniu danej rzeczy. Kiedy mowa jest o pojedynczym przypadku użycia do czegoś pojedynczego przedmiotu, wtedy stosujemy raczej bezokolicznik zamiast formy -ing.

This poker was used to kill Mrs. Henderson. [Tego pogrzebacza użyto do zabicia pani Henderson]
This poker was used for killing Mrs. Henderson.

 

Forma -ing lub bezokolicznik

Po niektórych rzeczownikach lub przymiotnikach możemy stosować zarówno formę -ing jak i bezokolicznik. W większości przypadków obie formy mają identyczne znaczenie.

Przykładowo:

My father is proud of having raised me. [Mój ojciec jest dumny z tego, że mnie wychował]
My father is proud to have raised me.
I have a chance of becoming a famous journalist.
[Mam szansę na zostanie sławnym dziennikarzem]
I have a chance to become a famous journalist.