Forma -ing po przyimkach

Spis treści:

 1. Forma -ing po przyimkach
 2. Przyimek 'to'
 3. 'for' + dopełnienie + bezokolicznik

 

Forma -ing po przyimkach

Zazwyczaj kiedy umieszczamy czasownik po przyimku ma on formę -ing a nie formę infinitive (bezokolicznika).

Przykładowo:

We cannot succeed without sacrificing our soldiers. [Nie możemy wygrać bez poświęcenia naszych żołnierzy.]
We cannot succeed without to sacrifice our soldiers.
You should turn off the device before pulling out the plug. [Powinieneś wyłączyć urządzenie zanim wyciągniesz wtyczkę.]
You should turn off the device before to pull out the plug.
The President is talking about withdrawing soldiers from Iraq. [Prezydent mówi o wycofaniu żołnierzy z Iraku.]
I look forward to hearing from you. [Oczekuję na twoją odpowiedź]
I look forward to hear from you.

 

Przyimek 'to'

Słowo 'to' w języku angielskim może pełnić dwojaką funkcję. Po pierwsze, może ono być znacznikiem sygnalizującym, że następujący po nim czasownik jest w bezokoliczniku, na przykład to walk, to smile, to drink. Drugim zastosowaniem 'to' jest funkcja przyimka, kiedy 'to' występuje na przykład przed rzeczownikiem, jak choćby w zdaniach: I go to work; She went to prison.

Zatem kiedy 'to' pełni funkcję znacznika przed bezokolicznikiem nie można po nim użyć czasownika w formie -ing a tylko czasownika w bezokoliczniku. Z kolei kiedy 'to' jest w zdaniu przyimkiem to używamy po nim nie bezokolicznika ale czasownika w formie -ing.
Typowe przykłady wyrażeń z 'to' jako przyimkiem to:

 • look forward to - I look forward to hearing from you. [Czekam na twoją odpowiedź]
 • be used to - I'm used to eating shrimps. [Przywykłem do jedzenia krewetek]
 • prefer - I prefer cycling to driving. [Wolę jeździć rowerem niż samochodem.]
 • get round to - You'd better get round to studying. [Lepiej weź się do nauki]
 • in addition to - In addition to doing the washing up I cook. [Nie tylko zmywam ale i gotuję]

Zauważ, że w powyższych wyrażeniach po przyimku 'to' możemy zamiast czasownika w formie -ing użyć również rzeczownika:

 • I look forward to your reply.
 • I'm used to sea food.
 • I prefer bicycle to car.
 • You'd better get round to your studies.
 • In addition to washing up I cook.

Uwaga: Kilka czasowników w języku angielskim używa przyimka 'to', po którym używa się czasownika w bezokoliczniku lub rzeczownika. Przykładem takich czasowników mogą być:

 • Agree:

Mr. Smith agreed to our proposal. [Pan Smith zgodził się na naszą propozycję]
Mr. Smith agreed to do what we proposed. [Pan Smith zgodził się zrobić to, co zaproponowaliśmy]

 • Consent:

I cannot consent to your demands. [Nie mogę zgodzić się na twoje żądania]
I cannot consent to do what you demand. [Nie mogę zrobić tego, czego żądasz]

 • Incline:

He's inclined to anger. [Ma skłonność do złości]
He's inclined to lose his temper. [Ma skłonność do wpadania w złość]

 • Entitle:

Everyone is entitled to their opinion. [Każdy ma prawo do własnego zdania]
Everyone is entitled to express their own opinion. [Każdy ma prawo wyrazić własne zdanie]

 • Prone:

She is prone to exaggeration. [Ma skłonność do przesady]
She is prone to exaggerate. [Ma skłonność do przesadzania.]

Uwaga: Po przymiotniku 'accustomed' z przyimkiem 'to' możemy używać zarówno czasownika w bezokoliczniku jak i z końcówką -ing.

Przykładowo:

I'm accustomed to get up early. [Jestem przyzwyczajony do wstawania wcześnie]
I'm accustomed to getting up early.

 

'for' + dopełnienie + bezokolicznik

Po niektórych czasownikach w języku angielskim używamy przyimka 'for', po którym następuje dopełnienie oraz czasownik w bezokoliczniku. W takich przypadkach zazwyczaj nie można użyć formy -ing czasownika.

Przykładowo:

They were waiting for the trial to end. [Czekali aż zakończy się rozprawa.]
They were waiting for the trial ending.
My uncle arranged for me to enter for free. [Mój wujek załatwił mi wejście za darmo]
My uncle arranged for me entering for free.

Uwaga: Różnice pomiędzy konstrukcjami used to + bezokolicznik oraz used to + -ing można znaleźć w dziale formy z used to.