Forma -ing - podmiot i dopełnienie

Spis treści:

  1. Forma -ing - podmiot i dopełnienie
  2. Zaimki dzierżawcze i określniki
  3. Zaimki osobowe
  4. It ... -ing
  5. Rzeczownik i forma -ing

 

Froma -ing - podmiot i dopełnienie

Wyraz z końcówką -ing może pełnić funkcję podmiotu lub dopełnienia w zdaniu.

Przykładowo:

Swearing should be penalized. [Przeklinanie powinno być karalne] - podmiot zdania.
She loves sunbathing. [Uwielbia się opalać] - dopełnienie zdania.

Czasownik z końcówką -ing będący podmiotem lub dopełnieniem w zdaniu wciąż jest czasownikiem, a zatem może przyjmować własne dopełnienie.

Przykładowo:

Swearing in public places should be penalized.
She loves sunbathing in exotic countries.

Zaimki dzierżawcze i określniki

Bardzo często w języku angielskim czasowniki z końcówką -ing są poprzedzane przez określniki (np. this, my, her, the, etc.)

Przykładowo:

Does her stuttering irritate you? [Czy jej jąkanie cię irytuje?]
I don't like all
this shouting. [Nie podoba mi się to całe krzyczenie.]
She don't mind
your singing with her. [Nie ma nic przeciwko twojemu śpiewaniu razem z nią]
We celebrated
the opening of a new theatre. [Świętowaliśmy otwarcie nowego teatru.]

Możemy także poprzedzić taki czasownik zaimkiem dzierżawczym:

Megan's trying to steal my wallet was pathetic. [Próba kradzieży mojego portfela przez Megan była żałosna]
I was shocked at Luke's trying to get in without an invitation.
[Byłem zszokowany tym, że Luke próbował wejść bez zaproszenia]

Czasownik w formie -ing jest często poprzedzany słowem 'no', aby wskazać na fakt, że coś jest niemożliwe lub zabronione. Czasownik ze słowem 'no' można spotkać jako równoważnik zdania na wszelkiego rodzaju znakach i plakatach.

Przykładowo:
No smoking in the restaurant is allowed. [Niedozwolone jest palenie w restauracji]
No smoking
[Zakaz palenia]
No parking
[Zakaz parkowania]

Uwaga: Pamiętaj, że zaimków osobowych i dzierżawczych nie używamy przed czasownikiem z końcówką -ing kiedy jest jasne, o kim mowa w zdaniu.

Przykładowo: Thank you for waiting. - zamiast Thank you for your waiting.

Uwaga: Kiedy czasownik jest poprzedzony rodzajnikiem nie może zazwyczaj występować z dopełnieniem bliższym. Zamiast tego, możemy jednak wykorzystać konstrukcję ze słowem 'of'.

Przykładowo:

stealing money
the stealing money
the stealing of money

 

Zaimki osobowe


W mowie potocznej często używa się zaimków osobowych (np. me, you, James) zamiast zaimków dzierżawczych. Niektóre czasowniki, takie jak see, hear, watch czy feel, są zazwyczaj poprzedzane przez dopełnienie i czasownik w formie -ing.

Przykłady:

I don't mind you traveling with my wife. [Nie mam nic przeciwko temu, żebyś podróżował z moją żoną.]
I don't mind your traveling with my wife. - również poprawna, ale rzadziej spotykana forma.
He was alarmed by John trying to leave the building so fast. [Zaniepokoiło go to, że John próbował tak szybko opuścić budynek.]
He was alarmed by John's trying to leave the building so fast.
I heared him opening the door.
[Usłyszałem jak otwiera drzwi]
I heared his opening the door.

 

It ... -ing

Możliwe jest wykorzystanie słowa 'it' jako wstępnego podmiotu lub dopełniania (tzw. preparatory subject/object) w zdaniu z czasownikiem w formie -ing. Jest to szczególnie często spotykane w konstrukcjach ze słowami any, no good, no use, any use czy not worth.

Przykładowo:

It's funny standing here. [To śmieszne tak stać tutaj]
I think it is impossible finishing before Easter. [Myślę, że niemożliwe jest skończenie przed Wielkanocą]
It's no good shouting - he's deaf. [Nie ma sensu krzyczeć, on jest głuchy]
It's no use going there so late. [Nie ma sensu iść tam tak późno.]
It's not worth working so hard. [To nie jest warte tak ciężkiej pracy]

 

Rzeczowniki i forma -ing

Kiedy istnieje rzeczownik mający to samo lub bardzo podobne znaczenie co forma -ing, wtedy stosujemy ten rzeczownik zamiast wyrazu z końcówką -ing.

Przykładowo:

We were surprised by his refusal. [Byliśmy zaskoczeni jego odmową]
We were surprised by his refusing.
CEO's approval is necessary. [Zgoda dyrektora jest niezbędna]
CEO's approving is necessary