Forma -ing i bezokolicznik

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Informacje ogólne
  3. Funkcja atrybutywna

Wstęp

Częstym problemem wśród początkujących jak i średnio-zaawansowanych użytkowników języka angielskiego jest konieczność wyboru pomiędzy formą continuous a bezokolicznikiem (infinitive) czasownika. W języku angielskim spotkać się można z wieloma sytuacjami, sytuacjami, których należy użyć właściwej formy czasownika, i nie ograniczają się one tylko do wyboru pomiędzy czasem Persent Simple i Present Continuous. W tym dziale znajdziecie wszystkie informacje, które pozwolą na bezproblemowe określenie prawidłowej formy czasownika (i nie tylko czasownika) w zdaniu, oraz wyjaśnią wszelkie zawiłości związane z wyrazami z końcówką -ing.

Informacje ogólne

Wyrazy zakończone na -ing w języku angielskim (sleeping, thinking) mogą być nie tylko czasownikami, ale również rzeczownikami, przymiotnikami lub przysłówkami!

Przykładowo:

He is smoking too many cigarettes. [Pali za dużo papierosów] - czasownik
Detective found a smoking cigarette at the crime scene. [Detektyw znalazł palący się papieros na miejscu zbrodni] - przymiotnik.
Mr. Anderson entered the room smoking. [Pan Anderson wszedł do pokoju paląc] - przysłówek
Smoking is a bad habit. [Palenie to zły nawyk] - rzeczownik.

Wyrazy zakończone na -ing mogą przyjmować formy perfect, passive (strona bierna) oraz przeczącą.

Przykładowo:

Having eaten a whole bunch of grapes, I smiled. [Po zjedzeniu całej kiści winogron uśmiechnąłem się] - forma perfect.
Air conditioning is being repaired. [Klimatyzacja jest naprawiana] - strona bierna.
Not knowing where she is, I decided to wait at the hotel. [Nie wiedząc gdzie jest zdecydowałem się poczekać w hotelu.] - forma przecząca.
Not having been promoted makes him really upset. [Bardzo martwi go to, że nie dostał awansu] - przecząca forma perfect w stronie biernej.

Funkcja atrybutywna

Wyrazy z końcówką -ing mogą pełnić funkcję atrybutywną przed rzeczownikami (tzw. modifiers). Funkcję atrybutywną mogą pełnić zarówno rzeczowniki odczasownikowe (tzw. gerund) jak i pochodzące od czasowników przymiotniki. Zauważ, że znaczenie frazy zmienia się zależnie od tego, jakiego wyrazu użyjemy przed rzeczownikiem.

Przykłady:

Sleeping pill [Pigułka na sen] - gerund
Sleeping baby [Śpiące dziecko] - adjective
Working conditions [Warunki pracy] - gerund
Working men [Ludzie pracujący] - adjective