Nieregularna liczba mnoga

Poniżej zaprezentowana została lista ilustrująca tworzenie liczby mnogiej rzeczowników pochodzenia obcego. Więcej informacji na temat tych rzeczowników można znaleźć tutaj.

Końcówka -us przechodzi w końcówkę -i

Alumnus -> alumni
Cactus -> cacti
Focus -> foci
Fungus -> fungi
Nucleus ->nuclei
Radius -> radii
Stimulus -> stimuli
bacillus -> bacilli
octopus -> octopi
syllabus -> syllabi
terminus -> termini

Końcówka -is przechodzi w końcówkę -es

Axis -> axes
Analysis -> analyses
Basis -> bases
Crisis -> crises
Diagnosis -> diagnoses
Ellipsis -> ellipses
Emphasis -> emphases
Hypothesis -> hypotheses
Oasis -> oases
Paralysis -> paralyses
Parenthesis -> parentheses
Synthesis -> syntheses
Synopsis -> synopses
Thesis -> theses

Końcówka -ix lub -ex przechodzi w końcówkę -ices

Appendix -> appendices
Index -> indeces
Matrix -> matrices
Vortex -> vortices
Apex -> apices
Cervix -> cervices

Końcówka -um przechodzi w końcówkę -a

addendum -> addenda
bacterium -> bacteria
curriculum -> curricula
datum -> data
erratum -> errata
medium -> media
memorandum -> memoranda
ovum -> ova
stratum -> strata
symposium -> symposia

Końcówka -on przechodzi w końcówkę -a

criterion -> criteria
phenomenon -> phenomena
automaton -> automata

Końcówka -eau przechodzi w końcówkę -eaux

beau -> beaux
bureau -> bureaux
tableau -> tableaux

Końcówka -a przechodzi w końcówkę -ae

antenna -> antennae
formula -> formulae
nebula -> nebulae
vertebra -> vertebrae
vita -> vitae
alga -> algae
amoeba -> amoebae
larva -> larvae

Liczba mnoga rzeczowników pochodzących z języków innych niż łaciński:

libretto -> libretti
tempo -> tempi
virtuoso -> virtuosi
cherub -> cherubim
seraph -> seraphim
schema -> schemata