Nieregularna liczba mnoga

Część rzeczowników w języku angielskim nie podlega typowym regułom i przyjmuje nieregularną liczbę mnogą. Rzeczowniki takie możemy podzielić na cztery kategorie:

Rzeczowniki o identycznej liczbie pojedynczej i mnogiej

Jak sama nazwa wskazuje to takie rzeczowniki, których liczba pojedyncza i mnoga są identyczne, zatem nie dodajemy końcówki s/es w liczbie mnogiej.

Przykładowe rzeczowniki tego typu:
Crossroads
Fish
Fruit
Headquaters
Sheep
Deer
Offspring
Series
Species
Means

Etc.

Rzeczowniki z podwójną samogłoską 'o'

Takie rzeczowniki często w liczbie mnogiej przechodzą w rzeczowniki z podwójną samogłoską 'e'.

Przykładowe rzeczowniki tego typu:

Foot -> Feet
Tooth -> Teeth
Goose -> Geese

Etc.

Rzeczowniki pochodzenia łacińskiego i obcego

Rzeczowniki pochodzące z języka łacińskiego przyjmują liczbę mnogą według zasad gramatyki łacińskiej. W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy jednak takie rzeczowniki ze zwyczajną końcówką 's' w liczbie mnogiej a stosowanie poprawnej liczby mnogiej coraz częściej ogranicza się do osób z wyższym wykształceniem.

Reguły przy tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników tego typu są następujące:

  • Końcówka -us przechodzi w końcówkę -i
  • Końcówka -is przechodzi w końcówkę -es
  • Końcówka -on przechodzi w końcówkę -a
  • Końcówka -ix lub -ex przechodzi w końcówkę -ices
  • Końcówka -eau przechodzi w końcówkę -eaux
  • Końcówka -a przechodzi w końcówkę -ae
  • Końcówka -um przechodzi w końcówkę -a

Przykładowe rzeczowniki tego typu:
Focus -> Foci
Medium -> Media
Hypothesis -> Hypotheses
Peatenthesis -> Parentheses
Appendix -> Appendices
Thesis -> Theses
Basis -> Bases
Analysis -> Analyses
Syllabus -> Syllabi

Etc.

Nieregularna liczba mnoga rzeczowników obcego pochodzenia jest zaprezentowana obszerniej w tym miejscu.

Pozostałe rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej

Do tej grupy zaliczamy wszelkie inne rzeczowniki, które nie przyjmują liczby mnogiej w sposób standardowy, czyli z końcówką s/es.

Przykładowe rzeczowniki tego typu:

Man -> Men
Woman -> Women
Person -> People
Child -> Children
Mouse -> Mice
Ox -> Oxen

Etc.

Uwaga: Rzeczownik people [ludzie] posiada liczbę mnogą peoples kiedy występuje w znaczeniu [plemiona, ludy].