Czasowniki modalne - użycie

wszystkie czasowniki modalne (modal verbs)

Poniżej znajduje się tabela, która podsumowuje zastosowanie poszczególnych czasowników modalnych. Przedstawione w tabeli informacje dotyczą tylko typowych i najczęstszych zastosowań. Szczegółowe informacje na temat każdego z czasowników modalnych znajdziesz w działach poświęconych każdemu z nich.

 

Czasownik modalny Zastosowania Przykłady
Can Zdolność do zrobienia czegoś. I can swim.
She can ride a horse.
Teoretyczna lub ogólna możliwość zaistnienia czegoś The computer can be fixed.
It can be eaten by infants.
Dokonywanie wyboru We can go to the cinema or we can stay at home.
Logiczne przypuszczenie Someone's calling. It can be Mike.
Pozwolenie na coś You can't smoke here.
Can I park here?
Propozycje i oferty Can I help you with this?
Prośby i sugestie Can you close the window?
You can do it like this.
Could Zdolność zrobienia czegoś w przeszłości I could swim when I was a child.
Typowe i częste zdarzenia w przeszłości. You could easily find gold in Alaska.
Możliwość wydarzenia się czegoś w przeszłości He could be wrong.
Formalne i uprzejme prośby Could you stand up, please?
May i Might Coś jest prawdopodobne He may be right.
Typowe zjawiska Reckless driving may cost you your life.
Pozwolenie You may have a smoke.
May I introduce my wife to you?
No, you may not.
Must Wyrażenie pewności It must be true.
Konieczność i obowiązek You must do it on time.
You must feed the cat.
You mustn't do it.
Need Natychmiastowa potrzeba zrobienia czegoś Need not do it right away.
Should Powinność You should see the doctor.
Sugestie i porady You should try harder.
Should I wear a suit?
Logniczne wnioskowanie It should be correct.
He should be safe.
Ought Obowiązek You ought to be there punctualy.
Logiczne wnioskowanie She ought to be in the bathroom.
Will Pewność I am sure she will come.
Podejmowanie decyzji i gotowość zrobienia czegoś I will study in Warsaw.
I will help you if you like.
Prośby, propozycje i rozkazy

Will you open the window?
Will you come with me?
You will come here at once.

Would Nawyki przeszłe I would get up early everyday.
Have to Obowiązek I have to work on Sundays.
Pewność He has to be right.
Had better Udzielanie porad You'd better tell her the truth.
Dare Obawa I daren't look.
Oburzenie How dare you?!