Much/Many i Few/Little

W przypadku rzeczowników policzalnych możemy poprzedzać je słowami many [dużo, wiele] oraz few [mało, niedużo].

Przykładowo:

I read many books. [Czytam dużo książek]
He ate many apples. [Zjadł dużo jabłek]
I have few friends. [Mam niewielu przyjaciół]
John made few photos. [John zrobił mało zdjęć]

Rzeczowniki niepoliczalne poprzedzamy słowami much [dużo, wiele] oraz little [niedużo, mało]. Użycie przed rzeczownikiem niepoliczalnym słów many lub few jest błędem.

Przykładowo:
I have little work to do. [Mam mało pracy]
I have few work to do.
I don't drink much water.
[Nie piję dużo wody.]
I don't drink many water.

Zarówno rzeczowniki policzalne jak i niepoliczalne możemy poprzedzać słowami some [trochę, kilka] oraz any [jakiś, jakiekolwiek].

Przykładowo:
I made some hot dogs. [Zrobiłem trochę hot dogów]
I bought some milk.
[Kupiłem trochę mleka.]
Do we have any eggs?
[Czy mamy jakieś jajka?]
We don't have any flour.
[Nie mamy żadnej mąki.]