Rzeczowniki angielskie (nouns)

Rzeczownik (noun) w języku angielskim pełni taką samą funkcję, co w języku polskim. Jest on częścią mowy określającą przedmioty, miejsca, osoby, zjawiska, etc., w zdaniu zaś przyjmuję rolę podmiotu lub dopełnienia. Pomimo wielu podobieństw angielski rzeczownik różni się od polskiego pod paroma względami. Podstawowe różnice to brak odmiany przez przypadki oraz rodzaj rzeczownika. Wiele elementów jest jednak wspólnych, tak jak np. liczba mnoga, niepoliczalność, elementy składni, choć realizowane są one w języku angielskim za pomocą nieco innych środków językowych.

Szczegółowe informacje na temat rzeczownika: