Odmiana czasownika "to be" (być) po angielsku

Wstęp

Jednym z pierwszych i podstawowym etapem uczenia się języka angielskiego jest poznanie odmiany "być". Owa odmiana stanowi istotny fundament gramatyki angielskiej i trudno sobie wyobrazić pominięcie tak ważnego elementu w jakimkolwiek języku.

"To be" (być)

Czasownik "być" jest czasownikiem nieregularnym w niemal każdym języku. Oznacza to, że nie można w logiczny sposób przewidzieć odmiany jego form dla poszczególnych osob. Np. W języku polskim trudno zgadnąć, że dla trzeciej osoby liczby mnogiej czasownik "być" okaże się "są". Jezyk angielski pod tym względem posiada już pewną regularność i wydaje się przez to prostszy. Odmiana "TO BE" wygląda następująco /w takich nawiasach prezentujemy spolszczoną wymowę/:

Liczba pojedyńcza
I /aj/ am /em/
you /ju/ are /ar/
he /hi/ is /yz/
she /szi/ is /yz/
it /yt/ is /yz/
Liczba mnoga
we /łi/ are /ar/
you /ju/ are /ar/
they /wej/ are /ar/

Przykładowe zdania oznajmujące:

I am a happy man. /aj em e hapi men/ Jestem szczęśliwym człowiekiem.

He is a winner. /hi yz e łyner/ On jest zwyciezcom.

They are parents. /wej ar perents/ Oni są rodzicami.

Przeczenia z "To be"

 

Czasownik "BE" zaprzecza się poprzez dodanie NOT bezposrednio po nim np:

I am not your mum. /aj em not jor mam/ (Nie jestem twoją mamą)

He is not hungry. /hi yz not hangri/ On nie jest głodny.

Odmiana Z ZASTOSOWANIEM SKRÓTÓW przez wszystkie osoby wygląda następująco:
 • I am not English /aj em not ynglysz/ (Nie jestem anglikiem - UWAGA! W pierwszej osobie pomiedzy 'be' a 'not' nie można wykonać skrótu)
 • You aren't English (w innych osobach, za pomocą apostrofu (') pomiędzy 'be' a 'not' można wykonać skrót)
 • He isn't English /Hi yzynt ynglysz/
 • She isn't English
 • It isn't English
 • We aren't English
 • You aren't English
 • They aren't English

Pytania z "To be"

Za pomocą odpowiedniej odmiany czasownika 'to be' można również tworzyć pytania, dzięki przestawieniu tego czasownika przed osobę.

 • Am I crazy? /em aj krejzi/ (czy jetem szalony)
 • Are you crazy?
 • Is he crazy?
 • Is she crazy?
 • Is it crazy? (np. o zwierzątku)
 • Are we crazy?
 • Are you crazy?
 • Are they crazy?

 

Czasownik 'be' jako czasownik pomocniczy

Poza swoim tradycyjnym znaczeniem czasownik 'to be' używany jest w konstrukcjach gramatycznych do budowy czasów progresywnych. Są to wszystkie czasy, w których czasownik główny przybiera końcówkę "-ING" np: Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous i Future Perfect Continuous.

Present Continuous - I am speaking English. (mówie w tym momencie po angielsku)
Present Perfect Continuous - I have been speaking English for 2 years. (mowię po angielsku od 2 lat)
Past Continuous - I was speaking English then. (mówiłem wówczas po angielsku)
Past Perfect Continuous - I had been speaking English before the accident happened. (Mowiłem po angielsku zanim stał się wypadek - podkreślamy trwanie)
Future Continuous - I will be speaking English tomorrow at 5. (Jutro o 5 będę mówił po angielsku)
Future Perfect Continuous - Tomorrow I will have been speaking Engilsh for 2 years already. (Jutro będę już mówił po angielsku od 2 lat)

W każdym z tych przypadków "BE" nie jest głównym czasownikiem zdania, a jedynie słowem pomocniczym do tworzenia czasu który odda sens myśli mówiącego.