Odmiana czasownika "to have " (mieć) po angielsku

Wstęp

Jednym z pierwszych i podstawowym etapem uczenia się języka angielskiego jest poznanie odmiany "mieć". Owa odmiana stanowi istotny fundament gramatyki angielskiej i trudno sobie wyobrazić pominięcie tak ważnego elementu w jakimkolwiek języku.

"To have " (mieć)

Czasownik "mieć" w języku angielskim posiada dosyć nieskomplikowaną odmianę którą przedstawiamy poniżej /wraz ze spolszczoną wymową/.

Liczba pojedyńcza
I /aj/ have /hew/
you /ju/ have /hew/
he /hi/ has /hez/
she /szi/ has /hez/
it /yt/ has /hez/
Liczba mnoga
we /łi/ have /hew/
you /ju/ have /hew/
they /wej/ have /hew/

Czasownik "mieć" w angielskim można wyrazić na parę różnych sposobów:
I have a big car. - amerykańska wersja (ponieważ bez 'got')
I've got a big car. - skrócona wersja brytyjska
I have got a big car. - brytyjska wersja (ponieważ jest 'got)
I got a big car. - amerykańska wersja

Przeczenia

 

Czasownik "HAVE" zaprzecza się poprzez dodanie NOT bezposrednio po nim (dodatkowo w brytyjskiej odmianie angielskiego występuje got) np:

I have not got a car . /aj hew not got a kar/ (Nie mam samochodu)

He has not got a wife. /hi hez not got e łajf/ (On nie ma żony).

Odmiana Z ZASTOSOWANIEM SKRÓTÓW przez wszystkie osoby wygląda następująco:
 • I haven't got bad marks /aj hewent got bad marks/ (Nie mam złych ocen)
 • You haven't got bad marks
 • He hasn't got bad marks (UWAGA! Przy 3 osobie 3 pojedynczej zmiana na 'HAS')
 • She hasn't got bad marks
 • It hasn't got bad marks
 • We haven't got bad marks
 • You haven't got bad marks
 • They haven't got bad marks

Pytania

Za pomocą odpowiedniej odmiany czasownika 'to have' można również tworzyć pytania, dzięki przestawieniu tego czasownika przed osobę. 'Got' pozostaje na swoim miejscu.

 • Have I got a house? /hew aj got e haus/ (czy mam dom?)
 • Have you got a house?
 • Has he got a house?
 • Has she got a house?
 • Has it got a ball? (czy piesek ma piłeczkę?)
 • Have we got a house?
 • Have you got a house?
 • Have they got a house?

 

Czasownik 'have' jako czasownik pomocniczy

Poza swoim tradycyjnym znaczeniem czasownik 'to have' używany jest w konstrukcjach gramatycznych do budowy czasów w aspekcie dokonanym (Perfect) takich jak:

Present Perfect - I have spoken English just now. (właśnie mówiłem po angielsku)
Past Perfect - I had spoken English for 2 years, before I moved to France. (mówiłem po angielsku przez 2 lata, zanim przeprowadziłem się do Francji)
Future Perfect Continuous - Tomorrow I will have been speaking Engilsh for 2 years already. (Jutro będę już mówił po angielsku od 2 lat)

W każdym z tych przypadków "HAVE" nie jest głównym czasownikiem zdania, a jedynie słowem pomocniczym do tworzenia czasu który odda sens myśli mówiącego.