Końcówka 's - dopełniacz saksoński

Końcówka 's (nazywana też dopełniaczem saksońskim) dodawana do rzeczownika w języku angielskim służy do wyrażania następujących rzeczy: posiadania i własności, związków, wyglądu i charakteru, cech niefizycznych oraz miar.
Użycie końcówki 's najczęściej odpowiada zdaniom, w którym rzeczownik, do którego dodaliśmy taką końcówkę łączy się z czasownikiem have.

Przykłady użycia końcówki 's:

This is my brother's car. (My brother has this car.) [To samochód mojego brata]
Mike's son is a soldier. (Mike has a son who is a soldier.) [Syn Mike'a jest żołnierzem]
Julie's eyes are green. (Julie has green eyes) [Oczy Julie są zielone]
The plan's secrecy. (the secrecy that the plan has.) [Tajność tego planu.]
I listened to President's speech. [Słuchałem przemowy prezydenta]
The plane's arrival. [Przylot samolotu.]

Końcówki 's używamy przede wszystkim, kiedy mówimy o osobach, zwierzętach, krajach i organizacjach lub jakichkolwiek istotach żywych, zwłaszcza kiedy te rzeczowniki występują w połączeniu z czasownikiem have.
W pozostałych przypadkach stosuje się strukturę ze słowem of.

Przykłady:
My mother's ring. [Pierścionek mojej matki]
The ring of my mother.
John's hair.
[Włosy Johna]
The hair of John.
Canada's law.
[Prawo Kanady]
The name of the building.
[Nazwa budynku]
Building's name.
The corner of the street.
[Róg ulicy]
Street's corner.

Końcówka 's dodawana jest do rzeczowników w liczbie pojedynczej oraz do rzeczowników o nieregularnej liczbie mnogiej. Rzeczowniki w liczbie mnogiej przyjmują najczęściej końcówkę ' (czyli sam znak apostrofu).

Przykłady:

Student's homework. [Praca domowa ucznia.]
Students' homework. [Praca domowa uczniów.]
Train's delay. [Spóźnienie pociągu.]
Trains' delay. [Spóźnienia pociągów.]
Child's room. [Pokój dziecka.]
Children's room. [Pokój dzieci.]

Końcówka 's może być dodawana nie tylko do pojedynczego rzeczownika, ale do całej frazy rzeczownikowej.

Przykładowo:

A well educated man's salary. [Pensja dobrze wykształconego człowieka.]
John and Susan's house. [Dom Johna i Susan]

Uwaga: Kiedy w zdaniu występuje rzeczownik połączony z rzeczownikiem dzierżawczym z końcówką 's nie może on być poprzedzany przez zaimek określony the. Jednak sam rzeczownik dzierżawczy z końcówką 's możemy poprzedzić zaimkiem.

Porównaj przykłady:

The boat that belongs to Frank. = Frank's boat. (nie the Frank's boat lub Frank's the boat)
The house that is owned by my company. = My company's house.
The car that belongs to the government. = the government's car.

Inaczej ma się sprawa z rzeczownikami złożonymi (compounds), których pierwszy człon posiada końcówkę 's (służącą klasyfikacji). W takim przypadku rodzajnik the jest opuszczany.

Przykłady:

He works as a company's manager. [Pracuje jako menedżer firmy]
He works as the company's manager.

Kiedy zależy nam na użyciu rzeczownika z końcówką 's oraz rodzajnika a/an lub słów this/that w jednym zdaniu, wtedy stosujemy konstrukcję 'of mine'.

Przykładowo:

He's a friend of Henry [Jest przyjacielem Henry'ego.]
He's a Henry's friend.
I've seen that terrible husband of Jane's. [Widziałam tego okropnego męża Jane]
I've seen that terrible Jane's husband.