Typy rzeczowników

Podobnie jak w języku polskim tak i w angielskim rzeczowniki możemy pogrupować w klika kategorii. Są to między innymi:

Common Nouns - rzeczowniki pospolite, czyli te najzwyklejsze, nieposiadające żadnych specjalnych własności, jak choćby forest, car, house, dog, orfice, etc.

Proper Nouns - czyli nazwy własne, takie rzeczowniki są zawsze unikalne i określają tylko jedną konkretną rzecz, osobę, miejsce, etc. Podobnie jak w języku polskim piszemy je z dużej litery. Przykładowe nazwy własne: Jonhn, Poland, London, Times Square, Microsoft, etc.

Countable Nouns - rzeczowniki policzalne, czyli takie, które mogą być policzone, posiadają liczbę pojedynczą i mnogą. Większość rzeczowników w języku angielskim jest policzalna. Przykładowo: boy -> boys, plane -> planes, dress -> dresses.

Uncountable Nouns - rzeczowniki niepoliczalne, czyli takie, które nie dadzą się policzyć, posiadają tylko jedną formę. Przykładowe rzeczowniki niepoliczalne to milk (nie ma formy milks), energy, luck, fruit, information, etc.

Compounds - rzeczowniki złożone, powstają, kiedy rzeczownik składa się z dwóch lub więcej wyrazów często połączonych myślnikiem oznaczających jednak tylko jedną rzecz. Przykłady rzeczowników złożonych to mother-in-law, loud-speaker, ten-year-old, president elect, etc.

Collective Nouns - rzeczowniki zbiorowe, posiadające co prawda formę liczby pojedynczej ale odnoszące się do większej grupy osób lub rzeczy. Przykłady takich rzeczowników to police, family, government, staff, the poor, etc.

Possesive Nouns - rzeczowniki dzierżawcze, czyli takie, które określają posiadanie i przynależność do danej osoby. W języku polskim taki rzeczownik występuje w dopełniaczu, zaś w języku angielskim przyjmuje końcówkę 's (tzw. dopełniacz saksoński). Przykładowe rzeczowniki dzierżawcze to brother's, Peter's, Prime Minister's, etc.

Abstract Nouns - rzeczowniki abstrakcyjne, czyli takie, które określają pojęcia niematerialne, jak na przykład luck, fear, infinity, hunger, wisdom, etc.

Concrete Nouns - rzeczowniki określające rzeczy materialne, które można zobaczyć i dotknąć, będące przeciwieństwem rzeczowników abstrakcyjnych. Przykładami mogą być takie rzeczowniki jak car, bird, sun, table, etc.