Wishes

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Wish + infinitive
 3. We wish you...
 4. Wish + 'that' clause

Wstęp

'Wish' jest słowem dość często pojawiającym się w języku angielskim. Związane są z nim rozmaite konstrukcje gramatyczne, w którym słowo 'wish' zmienia swoją funkcję i znaczenie. Poniżej omówimy po kolei znaczenia i fukcje jakie 'wish' może pełnić w zdaniu oraz przybliżymy budowę zdań zawierających 'wish'.

Wish + infinitive

Wish w połączeniu z bezokolicznikiem (infinitive) oznacza 'chcieć'. Stuktura ta jest bardzo formalna w użyciu. Nie używamy czasownika 'wish' w formie progressive (wishing). Możliwe jest także zastosowanie konstrukcji dopełnienie + bezokolicznik. Z kolei struktura wish + dopełnienie bliższe jest nieprawidłowa.

Przykładowe użycie:

 • I wish to see the boss, please. = I want to see the boss. [Chciałbym zobaczyć się z szefem.]
 • If you wish to book a ticket please send me your name and adress. [Jeśli chce pan zarezerwować bilet proszę przesłać mi swoje nazwisko i adres.]
 • Mr. Johnson does not wish his name to appear in the newspaper. [Pan Johnson nie życzy sobie aby jego nazwisko pojawiło się w gazecie.]
 • Do you wish the stewardess to serve you a drink, sir? [Czy chciałby pan żeby stewardessa podała panu drinka?]
 • I wish a packet of cigarettes. - Wish z dopełnieniem bliższym jest niepoprawne.
 • I would like/want a packet of cigarettes.

We wish you...

Słowo 'wish' jest używane w wielu zwrotach grzecznościowych oznaczając 'życzyć komuś czegoś dobrego'.

Przykładowo:

 • We wish you a Merry Christmas. [Życzymy wam wesołych świąt.]
 • I wish you a speedy recovery. [Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia.]
 • She wishes you all the best. [Życzy ci wszystkiego najlepszego.]

Wish + 'that' clause

'Wish' w połączeniu ze zdaniem zawierającym 'that' nie oznacza już pragnienia a służy do wyrażania żalu, że pewne rzeczy są takie jakie są (lub były) a nie inne. W mowie potocznej słowo 'that' jest często pomijane. Zamiast zwrotu 'wish' możliwe jest użycie frazy 'if only' oznaczającej dokładnie to samo, z tą tylko różnica, że 'if only' odnosi się tylko do sytuacji nierealnych.

Wish + past simple

W połączeniu z czasem Past Simple 'wish' służy do wyrażania żalu związanego z teraźniajszością kiedy zmiana sytuacji na lepsze jest czysto hipotetyczna, mało prawdopodobna lub niemożliwa do zaistnienia.

Przykładowo:

 • I wish (that) I was smarter. [Żałuję, że nie jestem mądrzejszy] - raczej nieprawdopodobne, że to się zmieni.
 • I wish (that)she was here. [Żałuję, że jej tu nie ma.] - nie może jej tu być.
 • If only (that) I had a million dollars. [Żałuję, że nie mam miliona dolarów.] - to nierealne.

Uwaga: 'wish' nie jest używane w odniesieniu do rzeczy, które są prawdopodobne i mogą się wydarzyć w przyszłości. Zamiast 'wish' stosujemy wtedy 'hope'.
Przykładowo:

 • I hope you reconcile. [Mam nadzieję, że się pogodzicie.] - nie I wish you would reconcile.
 • I hope you get better tomorrow. [Mam nadzieję, że jutro poczujesz się lepiej.] - nie I wish you got better.

Wish + past perfect

W połączeniu z czasem Past Perfect 'wish' służy do wyrażania żalu związanego z przeszłością kiedy zmiana jest z oczywistych przyczyn niemożliwa.

Przykładowo:

 • I wish he hadn't been so rude at the party. [Żałuję, że zachował się tak niegrzecznie na przyjęciu.]
 • I wish you had told me about your birthday. [Żałuję, że nie powiedziałeś mi o swoich urodzinach.]
 • If only the abmulance had arrived earlier. [Żałuję, że ambulans nie przyjechał wcześniej.]

Wish + podmiot + would + bezokolicznik

Kiedy po 'wish' następuje podmiot. czasownik posiłkowy 'would' oraz czasownik główny w bezokoliczniku 'wish' służy do wyrażania żalu lub skargi na przeszkadzające nam w teraźniejszości rzeczy, których przyczyną jest ktoś lub coś. 'Wish' może oznaczać także chęć lub niechęć, naleganie lub odmowa zrobienia czegoś oraz krytyczną prośbę o coś.

Przykładowo:

 • I wish John would stop smoking all the time. [John mógłby przestać ciągle palić] - przeszkadza nam to.
 • I wish she would stop coming home so late. [Mogłaby przestać wracać do domu tak późno.]
 • We wish that you would leave. [Nie chcemy żebyś tu był] - innymi słowy, chcemy żebyś sobie poszedł.
 • I really wish you wouldn't call her like that. [Nalegam, żebyś nie nazywał jej w ten sposób.]
 • I wish you wouldn't drive so fast. [Czy możesz nie jechać tak szybko?] - krytyczna prośba.

Uwaga: Zauważ różnicę pomiędzy użyciem 'would' oznaczającego prośbę lub skargę a użyciem Past Simple czy Past Perfect wyrażających żal.

Porównaj przykłady:

 • I wish you wouldn't work on Sundays and spend more time at home. [Czy mógłbyś nie pracować w niedziele i spędzać więcej czasu w domu?] - skarga lub krytyczna prośba.
 • I wish you didn't work on Sundays. [Żałuję, że pracujesz w niedziele.] - to przykre, ale nie można nic z tym zrobić.
 • If only you hadn't worked on Sundays and had spent more time at home. [Żałuję, że pracowałeś w niedziele i nie mogłeś spędzać więcej czasu w domu.] - żal odnośnie przeszłości, nie można już tego zmienić.

Wish + podmiot + could + bezokolicznik

Takiej konstrukcji używamy kiedy wyrażamy żal i niezadowolenie z sytuacji teraźniejszej lub przyszłej wynikającej z braku jakiejś umiejętności.

Przykładowo:

 • I wish I could understand mathematics. [Żałuję, że nie rozumiem matematyki.]
 • I wish I could punch through a concrete wall. [Żałuję że nie umiem przebić pięścią betonowej ściany.]

Wish + podmiot nieożywiony + would + bezokolicznik

Konstrukcja taka jest stosowana kiedy pragniemy jakiejś zmiany w przyszłości związanej z przedmiotem nieożywionym, której zaistnienie jest mało prawdopodobne.

Przykładowo:

 • I wish the rain would stop. [Deszcz mógłby przestać padać.]
 • I wish this moment would last forever. [Ta chwila mogłby trwać wiecznie.]

Was/Were

Bardzo często, zwałaszcza w języku formalnym, kiedy wyrażamy żal używamy słowa 'were' zamiast 'was'.

Przykładowo:

 • I wish that I were a better man. [Żałuję, że nie jestem lepszym człowiekiem.]
 • I wish he weren't so stupid. [Żałuję, że jest taki głupi.]