Angielski - matura

Jest to zalążek strony dotyczącej angielskiego.

Strona ta będzie zaprojektowana spacjalnie z myślą o maturzystach. Opublikujemy tu specjalny kurs językowy dla maturzystów z podziałem na poziom podstawowy i rozszerzony. Znajdą się tu również testy maturalne z pooprzednich lat. Ponadto porady wykwalifikowanych nauczycieli co co robic, badź pisac podczas tego jakże ważnego egzaminu.

Matura ustna


Poniżej znajduje się opracowane słownictwo na maturę ustną z języka angielskiego.
 1. Temat: Szkoła
  Wymagana wiedza językowa: przedmioty nauczania, życie szkoły, oceny i wymagania, kształcenie pozaszkolne
  Słownictwo i materiały
  Ćwiczenia

 2. Temat: Człowiek
  Wymagana wiedza językowa: wygląd zewnętrzny, dane personalne, cechy charakteru, uczucia i emocje
  Słownictwo i materiały
  Ćwiczenia

 3. Temat: Dom
  Wymagana wiedza językowa: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania
  Słownictwo i materiały
  Ćwiczenia

 4. Temat: Praca
  Wymagana wiedza językowa: warunki pracy i zatrudnienie, popularne zawody i związane z nimi czynności, praca dorywcza
  Słownictwo i materiały
  Ćwiczenia

 5. Temat: Życie rodzinne i towarzyskie
  Wymagana wiedza językowa: członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, okresy życia, czynności życia codziennego, styl życia, święta i uroczystości
  Słownictwo i materiały
  Ćwiczenia

 6. Temat: Żywienie
  Wymagana wiedza językowa: posiłki, artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, lokale gastronomiczne
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 7. Temat: Zakupy i usługi
  Wymagana wiedza językowa: sprzedawanie i kupowanie, reklama, rodzaje sklepów, towary, korzystanie z usług
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 8. Temat: Turystyka i podróżowanie
  Wymagana wiedza językowa: wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wypadki i zwiedzanie
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 9. Temat: Kultura
  Wymagana wiedza językowa: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich działa, uczestnictwo w kulturze
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 10. Temat: Sport
  Wymagana wiedza językowa: podstawowy sprzęt sportowy, imprezy sportowe, popularne dyscypliny sportowe
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 11. Temat: Zdrowie
  Wymagana wiedza językowa: podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 12. Temat: Nauka i technika
  Wymagana wiedza językowa: wynalazki, odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 13. Temat: Świat przyrody
  Wymagana wiedza językowa: zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz

 14. Temat: Państwo i społeczeństwo
  Wymagana wiedza językowa: struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość

 15. Temat: Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego
  Wymagana wiedza językowa: wszystkie powyższe zagadnienia dotyczące podstawowej wiedzy na temat krajów angielskiego obszaru językowo-kulturowego, a w szczególności Wysp Brytyjskich i USA