Angielski - słownictwoIdiomy angielskie


Lista ponad 700 idiomów angielskich


Przysłowia i powiedzenia angielskie


Lista około 250 przysłów angielskich


Słownictwo - działy tematyczne:


Każdy z poniższych działów zawiera w pełni opracowane słownictwo tematyczne.
 1. Temat: Szkoła
  Prezentowana wiedza językowa: przedmioty nauczania, życie szkoły, oceny i wymagania, kształcenie pozaszkolne
  Słownictwo i materiały
  Ćwiczenia

 2. Temat: Człowiek
  Prezentowana wiedza językowa: wygląd zewnętrzny, dane personalne, cechy charakteru, uczucia i emocje
  Słownictwo i materiały
  Ćwiczenia

 3. Temat: Dom
  Prezentowana wiedza językowa: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania
  Słownictwo i materiały
  Ćwiczenia

 4. Temat: Praca
  Prezentowana wiedza językowa: warunki pracy i zatrudnienie, popularne zawody i związane z nimi czynności, praca dorywcza
  Słownictwo i materiały Ćwiczenia

 5. Temat: Życie rodzinne i towarzyskie
  Wymagana wiedza językowa: członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, okresy życia, czynności życia codziennego, styl życia, święta i uroczystości
  Słownictwo i materiały Ćwiczenia

 6. Temat: Żywienie
  Wymagana wiedza językowa: posiłki, artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, lokale gastronomiczne
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 7. Temat: Zakupy i usługi
  Wymagana wiedza językowa: sprzedawanie i kupowanie, reklama, rodzaje sklepów, towary, korzystanie z usług
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 8. Temat: Turystyka i podróżowanie
  Wymagana wiedza językowa: wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wypadki i zwiedzanie
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 9. Temat: Kultura
  Wymagana wiedza językowa: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich działa, uczestnictwo w kulturze
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 10. Temat: Sport
  Wymagana wiedza językowa: podstawowy sprzęt sportowy, imprezy sportowe, popularne dyscypliny sportowe
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 11. Temat: Zdrowie
  Wymagana wiedza językowa: podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 12. Temat: Nauka i technika
  Wymagana wiedza językowa: wynalazki, odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 13. Temat: Świat przyrody
  Wymagana wiedza językowa: Świat roślin i zwierząt, klimat, klęski żywiołowe, ochrona środowiska
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 14. Temat: Państwo i społeczeństwo
  Wymagana wiedza językowa: struktura wewnętrzna państwa, ustroje polityczne, ważne organizacje, przestępczość
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

 15. Temat: Wiedza dotycząca krajów anglojęzycznych
  Wymagana wiedza językowa: fundamentalna wiedza dotycząca krajów angielskiego obszaru językowo-kulturowego
  Słownictwo i materiały

  Ćwiczenia

Słownictwo:


 1. Temat: pory roku po angielsku, miesiące po angielsku, dni tygodnia po angielsku,
  pory dnia po angielsku

  Tujaj znajdziesz podstawowe informacje dotyczące powyższych kwestii. Słownictwo posiada dodatkowe przykłady użycia oraz spolszczona wymowę


 2. Temat: Liczebniki angielskie
  Lista podstawowych liczebników angielskich oraz ich spolszczona wymowa


 3. Temat: Podziękowania
  Jak podziękować po angielsku oraz zaaregować na podziękowanie


 4. Temat: Imiona żeńskie oraz Imiona męskie
  Przedstawiamy imona angielskie i ich polskie odpowiedniki, wraz z wymową.


 5. Temat: Godziny po angielsku oraz Państwa i narodowości
  Pytamy się po angielsku o godzinę oraz info na temat obywatelstwa.


 6. Temat: Terminologia IT , Transport i mechanika, Sportowy tryb
  oraz Religia po angielsku
  Prezentujemy słownictwo z danego zakresu tematycznego .


 7. Temat: Dojrzałe , Nastoletnie
  Są to dywagacje oraz słownictwo dotyczące słowa 'dojrzałe' i nie tylko