Godziny i czas po angielsku

Jak pytać sie o godzinę?

Aby zapytać się o godzinę używamy zwrotu: What's the time? /łots de tajm/ lub What time is it? /łot tajm yz yt/

Odpowiadamy: It is /yt yz/ .... - jest .... (It is 2 o'clock)

W przypadku pełnej godziny mówimy cyfrę oraz możemy dodać zwrot o'clock ( "on the clock" - na zegarze).

Aby określić różnicę między 7 po południu od 7 w nocy, używamy zwrotów "a.m." (z łaciny ante meridiem - przed południem) i "p.m." (z łaciny post meridiem - po południu) Przykładowo: What time is it? It's 7 a.m. (Która godzina? Jest siódma rano.), What's the time? It's 7 p.m. (Która godzina? Jest siódma po południu).

Dla okreslenia czasu od "wpół" do pełnej godziny mówimy 'za' czyli "to". Dla przykładu: It is ten to nine. (Jest godzina za dziesięć dziewiąta)

Do wyrażenia czasu 'po' określonej godzinie, używamy zwrotu "past". Dla przykładu: It is five past two. (Jest pięć po drugiej.). Mówimy tak dla minut następujących po pełnej godzinie do 'wpół do'.

Dla wyrażenia 'wpół' do godziny używamy zwrotu "half". Dla przykładu: It is half past three. (Jest wpół do trzeciej)

Quarter w języku angielskim oznacza kwadrans. It is quarter past nine. (Jest kwadrans po dziewiątej). It is quarter to nine. (Jest za piętnaście dziewiąta)

  It's It's
8 :00 eight o'clock eight
8 :05 five past eight eight five
8 :15 a quarter past eight eight fifteen
8 :20 twenty past eight eight twenty
8 :22 twenty-two minutes past eight eight twenty-two
8 :25 twenty-five past eight eight twenty-five
8 :30 half past eight eight thirty
8 :35 twenty-five to nine eight thirty-five
8 :40 twenty to nine eight forty
8 ;45 a quarter to nine eight forty-five
8 :50 ten to nine eight fifty
8 :55 five to nine eight fifty-five
8 :56 four minutes to nine eight fifty-six
8.58 two to (nearly) nine c'clock eight fifty-eight
9.00 nine o'clock nine

 

Jak widać w powyższej tabelce czas można również odawać w taki sam sposób jak na zegarze cyfrowym. Dla przykładu: It is eight thirty (Jest ósma trzydzieści).

Tak jak w języku polskim mówimy "o" - o pierwszej, o piętnastej, angielskim odpowiednikiem jest "at" - at seven o'clock, at three o'clock.