Dni tygodnia po angielsku (days of week)


Wstęp

Poniżej Drogi Czytelniku znajdziesz dni tygodnia po angielsku. Aby ułatwić przyswajanie słownictwa obok demonstrujemy spolszczoną wymowę. Uwaga: owa wymowa jest jedynie możliwie najbardziej przybliżoną formą wymowy do tej właściwej angielskiej, lecz nie jej wersją oryginalną i doskonałą. Całość uzupełniamy przykładowymi zdaniami wykorzystującymi nowe słownictwo. Zapraszamy do lektury!


Angielskie dni tygodnia (days of week)

Jeśli chodzi o pisownię angielskich dni tygodnia to w odróżnieniu od języka polskiego, należy je pisać DUŻĄ literą. Np. polski: poniedzałek vs. angielski: Monday

 1. Poniedziałek
  Monday /mandej/ albo /mandi/ (Uwaga! Ta pierwsza wymowa jest częściej stosowana - końcówka 'dej', w obrębie całego tygodnia)

 2. I hate Mondays! /aj hejt mandejz/ - Nie cierpie poniedziałków! (jak chyba większość)

 3. Wtorek

 4. Tuesday /tjuzdej/ albo /tjuzdi/

  On Tuesdays I usually go to the swimming pool. /on tjuzdejz aj jużli goł tu de słymin pul/ - We wtorki zazwyczaj chodzę na basen. (a co, trochę relaksu potrzeba)

 5. Środa

 6. Wednesday /łenzdej/ albo /łenzdi/

  Wednesday is in the middle of the week, so I better get to work. ;P /łenzdej yz yn de mydlew de łiik, soł aj beder get tu łerk/ - Środa znajduje się w środku tygodnia (pracy :), tak więc lepiej zabiorę się do roboty.

 7. Czwartek

 8. Thursday /ferzdej/ albo /ferzdi/ (Uwaga! Nie czytamy tego wyrazu przez tzw. 'ER ZET' tylko jako odrębne 'R' i 'Z' - F E R Z D E J)

  Thursday is so similar to Tuesday! /ferzdej yz soł symilar tu tjuzdej/ - Czwartek jest tak podobny do wtorku! (jeżeli chodzi o nazwę, i stanowi problem na który trzeba zwrócić specjalną uwagę podczas uczenia się)

 9. Piątek

 10. Friday /frajdej/ albo /frajdi/

  Everyone likes Fridays! /ewryłan lajks frajdejz/ - Każdy lubi piątki (wiadomo dlaczego, koniec roboty 'Hurray!')

 11. Sobota

 12. Saturday /satrdej/ albo /satrdi/

  We are going to dance on Saturday night. /łi ar gołin tu dens on satrdej najt/ - W sobotni wieczór idziemy potańczyć.

 13. Niedziela

 14. Sunday /sandej/ albo /sandi/

  Sundays are often sunny days. /sandejz ar ofn sani dejz/ - Niedziele są często słonecznymi dniami.


Na koniec trzy uwagi:
 1. Dni tygodnia łatwo się nauczyć ponieważ wszystkie kończą się 'day' co oznacza po angielsku 'dzień'.

 2. Po drugie: W przeciwieństwie do języka polskiego, w odniesieniu do dni tygodnia w angielskim zamiast 'IN' jak w polskim stosujemy 'ON'
  Przykład:
  W poniedziałek idę do szkoły. - On Monday I go to school. ('On Monday ..., a nie "In Monday ...)
 3. Tą trzecią, ehh, zapomniałem... My memory is like a sieve. /maj memry yz lajk e siw/ - Mam bardzo słabą pamięć. A dosłownie - Mam pamięć jak sito.