Dojrzałe

Dojrzałe kobiety

Słowo ,,dojrzałe" jest często kojarzone z kobietami będącymi w kwiecie wieku, u szczytu swoich własnych możliwości fizycznych. W języku angielskim używamy ekwiwalentu 'mature woman' /meĆur wumen/.
Dojrzałe kobiety często lubią decydować same o sobie, bo wiedzą czego chcą i oczekują od życia. Termin dojrzałe kobiety oznacza takie kobiety, posiadające odpowiednie dla swojego wieku przymioty ciała i cechy charakteru, pozwalające stanowić im samym o sobie i swoim życiu.

W języku angielskim z terminem dojrzałe kobiety można kojarzyć następujące epitety:

sensual /senszuel/ - zmysłowe

seductive /syDaktyw/ - uwodzicielskie

decided /dySajdyd/ - zdecydowane

responsible /rySponsybl/ - odpowiedzialne

liberated /lyberejted/ - wyzwolone

phenomenal /fiNominl/ - zjawiskowe

beautiful /bjutifl/ - piękne


Dojrzałe/dorosłe

W odniesieniu do dzieci które osiągneły właściwy pułap wiekowy użyjemy określenia 'grown' /grołn/ lub 'grown-up' /grołnap/, co oznacza że są dorosłe, czyli innymi słowy dojrzałe. Przykłady:

Ted is already grown-up, and so his father lets him drive his car. [Ted jest już dorosły i dlatego ojciec pozwala mu na prowadzenie swojego samochodu]

Sarah is very mature for her age. [Sara jest bardzo dojrzała jak na swój wiek]


Dojrzały wiek osiągamy przez dojrzałość fizyczną, emocjonalną i płciową. Przykłady:

Physically mature man can have beard and mustache. [Człowiek dojrzały fizycznie może posiadać brodę i wąsy]

If you stick to your sisters Ted, you will never become emotionally mature. [Jeśli będziesz się trzymał swoich sióstr Ted, to nigdy nie dojrzejesz emocjonalnie]

Most girls are sexually mature by about 14 years of age. [Większość dziewczyn osiąga dojrzałość płciową do 14 roku życia.


Przeciwieństwem 'dojrzałe' jest 'niedojrzałe'. W tym przypadku 'immature' /ymeĆur/ Przykład:

He forgave his son's immature behaviour. - [Wybaczył synowi jego niedojrzałe zachowanie]

Synonimem dla 'immature jest 'childlish' /czajdlisz/ - dziecinne

Dojrzałe myślenie/dzieło/lata

Termin 'dojrzałe' można odnieść do różnych aspektów życia. Przykłady:

He is a respectable gentleman of mature years. [On jest poważanym dżentelmenem w dojrzałym wieku. - humorystycznie o jego wieku]

His mature work reveals a deep sense of enjoyment of nature. [Jego dojrzałe dzieło ujawnia głębokie żródło radości które czerpie z natury]

On mature reflection we have decided to decline their offer. [Po głębokim (dojrzałym) namyśle zdecydowaliśmy nie przyjmować ich oferty]

Generalnie rzeczowniki z jakimi możemy kojarzyć słowo 'dojrzałe' (mature) to:

age - wiek, entrant - członek industry - przemysł, man - człowiek, market - rynek, reflection - namysł, student - uczeń, tree - drzewo, woman - kobieta.

Przysłowie z 'dojrzałe'

W języku angielskim spotykamy się z powiedzeniem "As ripe as cherry" /ez rajp ez czeri/ i w wielu przypadkach odnosi się ono do przymiotów fizycznych ludzkiego ciała.Dojrzałe owoce/warzywa

Jeśli chodzi o termin "dojrzałe" w odniesieniu do owoców i warzyw użyjemy tu słowa 'ripe' /rajp/. Przykłady:

Those tomatoes aren't ripe yet. [Pomidory nie są jeszcze dojrzałe]
albo, These tomatoes are unripe. [Te pomidory są niedojrzałe]

Ciekawe określenie - 'the time is ripe for something' oznacza, że 'nadszedł już na coś czas' Przykład:

The time is ripe for a review of progress up to now. [Nadszedł czas, aby omówić jaki postęp udało się dokonać do chwili obecnej]