Idiomy angielskie (English idioms)

 

Spis treści:

 1. Co to jest idiom?
 2. Skąd biorą się idiomy?
 3. Powody dla których warto stosować idiomy:
 4. Trudność w zrozumieniu idiomów
 5. Zestawienie ponad 700 idiomów

Co to jest idiom?

Idiom - wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe) którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwosć dosłownego przetłumaczenia go na inny jezyk.

Przykłady polskich idiomów:
"smalić cholewy" [zalecac się do kogoś]
"piąte koło u wozu" [osoba lub rzecz zbędna]
"ręka myje rękę" [popieranie się przez ludzi w nieuczciwych sprawach]


Skąd biorą się idiomy?

Ponieważ ''native speakers" czyli rodowici użytkownicy języka angielskiego, aby brzmieć zabawnie lubią bawić się słowami, tzn. używać podwójnego znaczenia danego potocznego zwrotu, daje to zaczątek do powstawania idiomów. W ten sposób dany zwrot istniejąc początkowo jedynie na płaszczyźnie dosłownej, zostaje używany także w przenośni. Również określona sytuacja historyczna i kulturowa może przyczynić się do powstawania idiomów, jak miało to często miejce w historii.


Powody dla których warto stosować idiomy:

do góry

  - aby bawić się słowami,
  - żeby nadać wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter,
  - wyróżniać się z "szerokiego tłumu rozmówców" i podkreślić swoją indywidualność,
  - żeby rozładować napięcie pomiedzy rozmówcami, przez to, że idiomy brzmią dowcipnie.

Trudność w zrozumieniu idiomów

Ponieważ idiomy stanowią nierozerwalne ogniwo kulturowe i historyczne języka angielskiego, z tego względu dla potencjalnego Polaka mogą one stanowić trudność, skoro nie zna on genezy i okoliczności powstania danego zwrotu.


Zestawienie ponad 700 idiomów

W tej sekcji prezentujemy obszerną listę idiomów angielskich, pogrupowanych w trzech kolumnach - jako oryginalne, przetłumaczone na język polski i w przykładowym zdaniu wykorzystującym dany zwrot. Redaktorzy t4tw mają nadzieję, że pomogą uczącemu oswoić się z tym dosyć trudnym aspektem językowym i sprawią ze angielski stanie się bardziej dostępny. Życzymy wielu sukcesów w przyswajaniu sobie owych wyrażeń!

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

do góry