Słownictwo IT

Wstęp

Poniżej znajdziesz czytelniku słownictwo nawiązujące do terminologii informatycznej, czyli w dużym skrócie po prostu IT. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Struktura państwa

 1. Terminologia IT
 2. access - dostęp
  password - kod
  modem - modem
  hardware - oprzyrządowanie komputerowe, sprzęt
  software - oprogramowanie
  ectronic - elektroniczny
  computer - komputer
  (PC) personal computer - komputer osobisty
  memory - pamięć
  operating system - system operacyjny
  user - użytkownik
  disc - dysk
  diskdrive - napęd dysku
  hard drive - dysk twardy
  programm - program (komputerowy)
  word processing - redagowanie tekstów
  processor - urządzenie do redagowania tekstów
  data base - baza danych
  printer - drukarka
  network - sieć
  local area network (LAN) - lokalna sieć komputerowa
  virus - wirus
  to connect - łączyć
  to disconnect - rozłączać
  application program - program użytkowy
  computer aided design - projektowanie wspomagane komputerem
  update- nowa wersja
  digital - cyfrowy