Słownictwo matura - kultura

Wstęp

W sekcji tej maturzysto znajdziesz podstawowe i zaawansowane słownictwo zwiazane z tematem Kultura. Aby przećwiczyć znajomość danego słownictwa zobacz dzał Matura- Ćwiczenia.

Ponieważ zdanie egzaminu maturalnego wiąże się z umiejętnością odnalezienia się w danym kontekscie sytuacyjnym, jasnym staje się fakt jak ważne jest opanowanie w stopniu komunikacyjnym choćby podstawowych zwrotów dotyczacych danego tematu. W skład każdego z tematów wchodzi kilka zagadnień, które wyszczególniliśmy ponizej. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Dziedziny sztuki

 1. Podstawowe dziedziny
  art - szuka
  fine arts - sztuki piękne
  modern art - sztuka współczesna
  music - muzyka
  dance - taniec
  painting - malarstwo
  literature - literatura
  sculpture - rzeźba
  theatre - teatr
  entertainment - rozrywka

Twórcy / przyrządy i materiały tworzenia / miejsca pracy

ĆWICZENIADO GÓRY

 1. Twórcy
  artist - artysta
  musician - muzyk
  soloist - solista
  singer - śpiewak/piosenkarz
  choir - chór
  band - zespół muzyczny
  orchestra - orkiestra
  conductor - dyrygent
  composer - kompozytor
  dancer - tancerz/rka
  painter - malarz
  draughtsman - kreślarz, rysownik
  writer - pisarz
  sculptor - rzeźbiarz
  actor - aktor
  actress - aktorka
  film maker - twórca filmów
  director - reżyser

 2. Przyrządy i materiały tworzenia
  musical instrument - instrument muzyczny
  piano - pianino
  grandpiano - fortepian
  organ - organy
  mouth organ - harmonijka ustna
  cymbals - cymbałki
  accordion - akordeon
  violin - skrzypce
  viola - altówka
  cello- wiolonczela
  contrabass - kontrabas
  harp - harfa
  guitar - gitara
  trumpet - trąbka
  flute - flet
  recorder - flet podłużny
  bagpipes - dudy/kobza
  clarinet - klarnet
  saxophone/sax - saksofon
  bassoon - fagot
  oboe - obój
  French horn- waltornia
  tube - tuba
  drums/percussion - perkusja
  canvas - płótno
  charcoal - węgiel do rysowania
  paintbrush - pędzel
  palette - paleta/zestaw kolorów
  playback - podkład muzyczny
  paper - papier
  pen - pióro
  ink - tusz
  typewriter - maszyna do pisania
  computer - komputer
  stone - kamień
  wood - drewno
  chisel - dłuto
  clay - glina
  set - plan
  stage - scena
  outfits - stroje
  costumes - kostiumy
  makeup - makijaż
  film maker - twórca filmów
  director - reżyser

 3. Miejsca pracy / wystawienia sztuki
  opera-house - budynek opery
  concert/music hall - filharmonia
  stadium - stadion
  theatre - teatr
  cinema - kino
  movie theater - kino (US)
  art-gallery - galeria sztuki
  set - plan (filmowy)

Rodzaje sztuki

 1. Muzyka
  classical music - muzyka klasyczna
  serious music - muzyka poważna
  choral - choral
  opera - opera
  classical pieces - klasyczne kawałki
  rock music - muzyka rokowa
  pop music - muzyka popularna
  folk music - muzyka ludowa
  jazz music - muzuka jazowa
  lullaby - kołysanka
  nursery rhyme - rymowanka dla dzieci
  carol - kolenda
  song - piosenka/pieśń
  brass band - orkiestra dęta
  military band - orkiestra wojskowa
  performance - wykonanie/występ

 2. Taniec
  ballet - balet
  modern ballet - balet współczesny
  pantomime - pantomima

 3. Malarstwo
  masterpiece - arcydzieło
  paintings - obrazy
  drawings - rysunki
  watercolours - akwarela
  oil painting - obraz olejny
  caricature - karykatura
  landscape - krajobraz
  original painting - obraz oryginalny
  reproductions - reprodukcje
  abstract painting - malarstwo abstrakcyjne
  collage - kolaż
  fake - falsyfikat
  collection - kolekcja
  portrait - portret
  still nature - martwa narura

 4. Literatura / Pisarstwo
  novel - powieść
  fantazy novel - powieść z elementami fantastyki
  biographical novel - powieść biograficzna
  psychological novel - powieść psychologiczna
  detective novel - powieść kryminalna
  romance novel - romans
  horror novel - horror
  science fiction novel - powieść science fiction
  biography - książka biograficzna
  autobiography - autobiografia
  thriller - dreszczowiec
  historical book - książka oparta na faktach historycznych
  short story - nowela
  poetry - poezja
  poem - wiersz
  children's book - książka dla dzieci
  comic book - komiks
  fairy tale - bajka/baśń

 5. Rzeźbiarstwo
  sculpture - rzeźba
  wood engraving - drzeworyt
  cooper engraving - miedzioryt
  relief - płaskorzeźba
  bust - popiersie
  statue - posąg

 6. Film/Telewizja
  silent film - niemy film
  short film - film krótkometrażowy
  comedy - komedia
  romantic comedy - komedia romantyczna
  black comedy - komedia z czarnym humorem
  action adventure film - film akcji (przygodowy)
  animated film - film animowany
  horror film - horror
  disaster movie - film katastroficzny
  thriller - dreszczowiec
  psychological thriller - dreszczowiec psychologiczny
  science fiction film - film science fiction
  fantasy film - z elementami fantastyki
  musical - komedia muzyczna
  biograghical film - biograficzny
  historical film - historyczny
  factual film - oparty na faktach
  family film - rodzinny
  war film - wojenny
  western - western
  documentary - film dukumentalny
  tv serial - serial
  soap opera - opera mydlana
  cartoon - bajka dla dzieci
  the news - wiadomości
  weather forecast - prognoza pogody
  reality show - reality show (np. Big Brother)
  talk show - talk show (np. Rozmowy w toku)
  game show - program rozrywkowy (np. Familiada)
  sitcom - serial komediowy (np. Daleko od noszy)
  sports programme - program sportowy
  music programme - program muzyczny


Uczestnictwo w kulturze - zwroty

 1. Pozytywne zwroty
  to be on - lecieć w kinie (o filmie)
  to be on display/exhibit - być na wystawie (o obrazie, rzeźbie)
  to draw someone's attention - przykuwać czyjąś uwagę
  to be very engrossing - być bardzo absorbującym (o książce, filmie)
  to be entertaining/fun/amusing - być zabawnym
  to be excellent - być wyśmienitym
  to be well-written - być dobrze napisanym (o sztuce, książce)
  to impress someone greatly - wywrzeć na kimś wielkie wrażenie
  can't put it down - nie móc jej odłożyć (o książce)
  to swith channels - przełączać kanały
  to be dubbed - z dubbingiem (o filmie)
  to read a review - przeczytać recenzję
  to be popular with - być popularnym wśród
  to give autographs - dawać autografy
  to be famous - być sławnym
  to gain fame - zdobyć sławę
  to represent - przedstawiać (o obrazie)
  to depict - obrazować
  to illustrate - ilustrować
  to portray - portretować
  to pose for ... - pozować do ...

 2. Negatywne zwroty
  to be dull - być nudnym
  to be poorly written - być słabo napisanym
  to be unimaginative - być niewyszukanym (o sztuce)
  to be weak - być słabym (o sztuce)
  to be predictable - być łatwym do przewidzenia (np. o zakończeniu)
  to be tone-deaf - być niemuzykalnym
  to play out of tune - fałszować (w graniu)
  to play to empty house - grać przed pustą widownią
  to get stage fright - dostać tremę

 3. Przymiotniki
  valuable - cenny
  artistic - artystyczny
  classical - klasyczny
  controversial - kontrowersyjny
  sentinemtal - sentymentalny
  moving - wzruszający
  extraordinary - niezwykły
  shocking - szkoujący
  booed/hooted - wygwizdany
  thought-provoking - prowokujący do myślenia
  captivating - ujmujący
  ambitious - ambitny
  enthralling - czarujący
  humorous - humorystyczny
  world-famous - znany na całym swiecie
  ancient - starożytny
  baroque - barokowy
  gothic - gotycki
  renaissance - renesansowy
  medieval - średniowieczny
  contemporary - współczesny

Inne słownictwo związane z tematem

 1. Pozytywne
  the opening scene - początkowa scena
  the final scene - końcowa scena
  plot - fabuła
  characters - postacie
  authors - autorzy
  rehersals - próby
  subtitles - napisy (na ekranie)
  box-office success - sukces kasowy
  blockbuster - szlagier, sukces kasowy
  special effects - efekty specjalne
  mass media - masmedia
  tv channel - kanał telewizyjny
  broadcast - transmisja
  remote control - pilot (telewizyjny)
  commercials - reklamy telewizyjne
  newsreader - prezenter wiadomości
  speaker - spiker/mówca
  loudspeaker - głośnik
  headlines - nagłówki (w gazecie)
  editorial - artykuł wstępny
  articles - artykuły
  sections - sekcje
  book/film reviews - recenzja książki/filmu
  obituaries - sekcja z nekrologami
  horoscope - horoskop
  letters from readers - listy od czytelników
  small ads - drobne reklamy
  sports pages - strony sportowe
  crossword puzzle - krzyżówka
  tabloids - gazeta z plotkami (np. The Daily Mail, The Sun, Express wieczorny)
  broadsheets - poważne gazety informacyjne (The Times, The Independent,
  The Guardian, Gazeta wyborcza)
  quality newspaper - tradycyjna gazeta tematyczna
  circulation - poczytność
  weekly magazine - tygodnik
  monthly magazine - miesięcznik
  viewer - telewidz
  spectator - obserwator (naoczny swiadek wydarzenia)
  audience - widownia
  standing ovation - owacja na stojąco
  usherette - bileterka
  pastime - rozrywka


 2. Negatywne
  critic - krytyk