Cyfry, liczby po angielsku - angielski liczebniki


Angielski liczebniki


 • 1 - one /łan/
 • 2 - two /tu/
 • 3 - three /fri/
 • 4 - four /fołr/
 • 5 - five /fajw/
 • 6 - six /syks/
 • 7 - seven /sewn/
 • 8 - eight /ejt/
 • 9 - nine /najn/
 • 10 -ten /ten/
 • 11 - eleven /iLewen/
 • 12 - twelve /tłelf/
 • 13 - thirteen /ferTiin/
 • 14 - fourteen /forTiin/
 • 15 - fifteen /fyfTiin/
 • 16 - sixteen /syksTiin/
 • 17 - seventeen /sewenTiin/
 • 18 - eighteen /ejTiin/
 • 19 - nineteen /najnTiin/
 • 20 - twenty /tłenti/
 • 30 - thirty /ferti/
 • 40 - forty /forti/
 • 50 - fifty /fyfti/
 • 60 - sixty /syksti/
 • 70 - seventy /sewenti/
 • 80 - eighty /ejti/
 • 90 - ninety /najti/
 • 100 - one hundred /łan handred/
 • 150 - a hundred and fifty /e handred en fyfti/
 • 200 - two hundred /tu handred/
 • 1000 - one thousand /łan tałzen/
 • 1500 - one thousand five hundred /łan tałzen fajw handred/
 • 2000 - two thousand /tu handred/
 • 1 000 000 (milion) - one million /łan mylien/
 • 1 000 000 000 (miljard) - one billion /łan bylien/