Miesiące po angielsku (months)


Wstęp

Poniżej Drogi Czytelniku znajdziesz miesiące po angielsku. Aby ułatwić przyswajanie słownictwa obok demonstrujemy spolszczoną wymowę. Uwaga: owa wymowa jest jedynie możliwie najbardziej przybliżoną formą wymowy do tej właściwej angielskiej, lecz nie jej wersją oryginalną i doskonałą. Całość uzupełniamy przykładowymi zdaniami wykorzystującymi nowe słownictwo. Zapraszamy do lektury!


Angielskie miesiące (months)

Podobnie jak w przypadku dni tygodnia, angielskie miesiące piszemy z DUŻEJ litery.
Np. polski: czerwiec vs. angielski: June
W przypadku miesięcy, podobnie jak w jezyku polskim używamy 'W styczniu ...' czyli 'In January ...'
months /manfs/ - miesiące

 1. Styczeń

 2. January /dżeńjueri/

  January is the first month of the year. /dżenjueri yz de ferst manfew de jer/ - Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.

 3. Luty

 4. February /februeri/ albo /febjueri/

  In February people wear warm long coats. /yn februeri pipl łer łorm lon kołts/ - W lutym ludzie noszą ciepłe długie płaszcze.

 5. Marzec

 6. March /marcz/

  In March they are still cold. /yn marcz dej ar styl kołld/ - W marcu jest im wciąż zimno.

 7. Kwiecień

 8. April /ejpryl/

  April starts spring. /ejpryl starts spryń/ - Kwiecień rozpoczyna wiosnę.

 9. Maj

 10. May /mej/

  In May many flowers bloom and birds sing. /yn mej meni flałerz blułm end berds syń/ - W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.

 11. Czerwiec

 12. June /dżun/

  In June the education period ends in Poland. /yn dżun di edżukejszyn pjerjed ends yn połlend/ - W czerwcu kończy się w Polsce okres edukacyjny.

 13. Lipiec

 14. July /dżuLaj/

  In July people go on vacation. /yn dżuLaj pipl goł on wekejszyn/ - W lipcu ludzie wyjeżdżają na urlop.

 15. Sierpień

 16. August /ogest/

  August happen to be the most hot month of all the year. /ogest hapn to bi de mołst hot manfew ol de jer/ - Sierpień bywa najgorętszym miesiącem całego roku.

 17. Wrzesień

 18. September /sepTembr/

  In September children go back to school. /yn sepTembr czyldrn goł bak tu skul/ - We wrześniu dzieci wracają do szkoły.

 19. Październik

 20. October /okTołbr/

  In October all leaves fall down from trees. /yn okTołber ol liws fol dałn from triz/ - W październiku opadają wszystkie liście z drzew.

 21. Listopad

 22. November /nołWembr/

  November is associated with strong wind and rains. /nołWembr yz esołsiJejtyd łyd stron łynds end rejnz/ - Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.

 23. Grudzień

 24. December /dySembr/

  In December we have got Christmas. /yn diSembr łi hew got krysms/ - W grudniu mamy święto Bożego Narodzenia.